Điều khoản sử dụng

Trang web này ("trang web" hoặc "Trang") được quản lý và bảo trì bởi Seiko Epson Corporation ("Epson"). Việc sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản được mô tả dưới đây ("Điều khoản sử dụng"). Hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục.

NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB TẠI AUSTRALIA THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG THÊM CÁC ĐIỀU 8-13 CỦA TÀI LIỆU NÀY. ĐIỀU 9 VÀ 11 MÔ TẢ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU NÀY. ĐIỀU 8-13 NÊU RA CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ BẮT BUỘC THEO LUẬT ĐỊNH MÀ KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ THEO LUẬT. NẾU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH, CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC TRONG TÀI LIỆU ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY PHẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU 8-13.

1.  Thông tin bản quyền

Bản quyền của các tài liệu được cung cấp trên trang web này thuộc về Seiko Epson Corporation hoặc các bên thứ ba khác. Không được sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, tải xuống, tải lên, đăng hoặc truyền dù là toàn bộ hay một phần tài liệu nào ở đây, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc theo bất kỳ cách nào mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản của Seiko Epson Corporation hoặc chủ sở hữu bản quyền.

2.  Thương hiệu

 1. Các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và nhãn logo được sử dụng và hiển thị trên trang web này là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Seiko Epson Corporation hoặc bên thứ ba.
 2. Tên "Seiko Epson Corporation" và logo của Epson có thể không được sử dụng theo bất kỳ cách nào, bao gồm mà không giới hạn đối với quảng cáo liên quan đến phân phối tài liệu trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Seiko Epson Corporation.
 3. Đối với các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và nhãn logo được sử dụng hoặc hiển thị trên trang web này, vui lòng xem phần "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Tuyến bố miễn trừ bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý

 1. Theo Điều 9 (có thể áp dụng cho bạn nếu bạn sử dụng Trang web tại Australia), Seiko Epson Corporation không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin nào, bao gồm phần mềm, tài liệu, hoặc Câu hỏi thường gặp trên trang web này.
 2. Theo Điều 9 và/hoặc 11 (có thể áp dụng cho bạn nếu bạn sử dụng Trang web tại Australia), trong mọi trường hợp, Seiko Epson Corporation sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ sai sót thông tin nào có trên trang web này và Seiko Epson Corporation sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại hoặc tổn thất đối với bạn do sử dụng thông tin hoặc tài liệu trên trang web này. Mọi tài liệu và thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 3. Nội dung của trang web của bên thứ ba không thuộc về Seiko Epson Corporation được liên kết từ trang web này hoặc liên kết tới trang web này được quản lý theo trách nhiệm của các công ty tương ứng và không thuộc sự quản lý của Seiko Epson Corporation.
  Hãy sử dụng trang web được liên kết theo các điều kiện sử dụng đã xuất bản trên trang web được liên kết tương ứng. Seiko Epson Corporation không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết hoặc mọi thiệt hại phát sinh trong quá trình sử dụng chúng.

4.  Hành vi bị cấm

 1. Theo Điều 11 (có thể áp dụng cho bạn nếu bạn sử dụng Trang web tại Australia), các hành vi sau đây sẽ bị cấm khi sử dụng trang web này.
  1. Hành vi gây bất lợi hoặc thiệt hại cho bên thứ ba hoặc cho Seiko Epson Corporation hoặc có thể gây ra bất lợi hoặc thiệt hại đó.
  2. Hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm luật, quy định hoặc điều lệ.
  3. Hành vi bán hoặc phân phối vật liệu được sản xuất hoặc chế tạo theo cách thức hoặc quy trình được đăng tải hoặc công bố trên trang web này dưới dạng sản phẩm chính của bạn sẽ không cần giấy phép của Seiko Epson Corporation.

5.  Trình duyệt được khuyến nghị

 1. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt.
 2. Hãy bật JavaScript và biểu định kiểu trong cài đặt trình duyệt để xem trang web này bình thường.

6.  Xử lý Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng có được thông qua việc sử dụng trang này sẽ được xử lý phù hợp theo "Tuyên bố về quyền riêng tư" do Công ty thiết lập riêng.

7.  Quyền hạn và luật pháp quy định

 1. Các điều khoản ở đây sẽ được chi phối và hiểu theo luật pháp của Nhật Bản.
  Trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và Epson, các bên sẽ đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền phán quyết duy nhất của Quận Tokyo (Bản tóm tắt).

[NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB TẠI AUSTRALIA, CÁC ĐIỀU 8 ĐẾN 13 SAU ĐÂY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BỔ SUNG CHO BẠN]

8. Các định nghĩa

Theo mục đích của Điều 9 - 13 trong Điều khoản sử dụng này, Australian Consumer Law có nghĩa là Phụ lục 2 của Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Không có nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này được áp dụng khi nó nhằm mục đích loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà bạn có thể có theo Australian Consumer Law nếu quyền hoặc biện pháp khắc phục đó không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi một cách hợp pháp.

Bất kể có nội dung nào trái ngược trong các Điều khoản sử dụng này, nếu bạn mua hàng hóa (không phải hàng hóa được mua nhằm mục đích cung cấp lại) và dịch vụ từ Epson với tư cách là người tiêu dùng, chúng sẽ đi kèm với các hình thức bảo hành theo luật định được quy định trong Australian Consumer Law và không bị loại trừ bởi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này.

Các hình thức bảo hành theo luật định bao gồm (không giới hạn) những nội dung sau đây:

Trong trường hợp Epson không tuân thủ hình thức bảo hành người tiêu dùng áp dụng cho bạn theo Australian Consumer Law, bạn có quyền thực hiện các biện pháp khắc phục như được quy định trong Australian Consumer Law. Đối với những lỗi nghiêm trọng liên quan đến dịch vụ, bạn có quyền:

Bạn cũng có quyền lựa chọn hoàn tiền hoặc thay thế nếu có lỗi lớn liên quan đến hàng hóa.

Nếu lỗi xảy ra với hàng hóa hoặc dịch vụ không phải là lỗi nghiêm trọng thì bạn có quyền yêu cầu khắc phục lỗi đó trong thời gian hợp lý. Nếu điều này không được thực hiện thì bạn có quyền được hoàn lại tiền hàng hóa và hủy hợp đồng dịch vụ cũng như được hoàn lại tiền cho bất kỳ phần nào chưa sử dụng.

Bạn cũng có quyền được bồi thường cho mọi tổn thất hoặc thiệt hại liên quan khác có thể dự đoán trước một cách hợp lý do lỗi của hàng hóa hoặc dịch vụ.

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm Đại diện và Bảo hành

Điều 3.1 sẽ không áp dụng cho bạn. Thay vào đó sẽ áp dụng điều khoản sau:

NGOẠI TRỪ VIỆC KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG PHẦN NÀY LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ HOẶC SỬA ĐỔI CÁC CAM KẾT BẢO HÀNH, HÌNH THỨC BẢO HÀNH, CÁC QUYỀN HAY BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC MÀ KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ THEO AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của mọi nội dung, tài liệu, hoặc thông tin, bao gồm phần mềm, tài liệu hoặc Câu hỏi thường gặp trên trang web này.

11. Mua sản phẩm theo hợp đồng Tiêu dùng hoặc Kinh doanh nhỏ

Nếu:
1. bạn là một cá nhân và bạn sử dụng Trang hoàn toàn hoặc chủ yếu cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình; hoặc
2. các Điều khoản sử dụng này cấu thành một Hợp đồng kinh doanh nhỏ (theo định nghĩa trong Australian Consumer Law tùy từng thời điểm),
thì Điều 12 - 13 sẽ áp dụng cho bạn.

12. Thông tin và tài liệu trên Trang

Điều 3.2 sẽ không áp dụng cho bạn. Thay vào đó sẽ áp dụng điều khoản sau:

Theo Điều 9, trong mọi trường hợp, Seiko Epson Corporation sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ sai sót thông tin nào có trên trang web này và Seiko Epson Corporation sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, hình phạt, tiền phạt, khoản phí, chi phí, khoản thanh toán hoặc phí tổn thuộc bất kỳ tính chất hoặc thể loại nào mà bạn phải chịu do sử dụng thông tin hoặc tài liệu trên trang web này ngoại trừ trong phạm vi do nhầm lẫn, gian lận, sơ suất hay hành vi sai trái cố ý của Epson hoặc nhân viên, cán bộ, nhà thầu hay đại lý của Epson. Tất cả các tài liệu và thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

13. Hành vi bị cấm

Điều 4.1 sẽ không áp dụng cho bạn. Thay vào đó sẽ áp dụng điều khoản sau:

Bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây liên quan đến việc sử dụng trang web này:

 1. Hành vi gây bất lợi hoặc thiệt hại cho bên thứ ba hoặc cho Seiko Epson Corporation;
 2. hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp và quy định hay pháp lệnh hiện hành;
 3. bán, cấp phép, phân phối hoặc tiết lộ các sản phẩm được chế tạo hoặc sản xuất theo quy trình được công bố trên trang web này hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Seiko Epson Corporation theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Seiko Epson Corporation.

Cập nhật lần cuối: 2024