Kullanım koşulları

Bu web sitesi ("website" veya "Site") Seiko Epson Corporation tarafından yönetilmekte ve bakımı yapılmaktadır ("Epson"). Bu web sitesini kullanımınız aşağıda açıklanan şartlara ("Kullanım Şartları") tabidir. İlerlemeden önce lütfen kullanım koşullarını dikkatle okuyun ve anlayın.

SİTEYİ AVUSTRALYA'DA KULLANIYORSANIZ, BU BELGENİN 8-13. BÖLÜMLERİ SİZİN İÇİN EK OLARAK GEÇERLİ OLABİLİR. 9. VE 11. BÖLÜMLERDE BU BÖLÜMLERİN NE ZAMAN UYGULANABİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTIR. BÖLÜM 8-13, YASA KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAYACAK ZORUNLU YASAL KORUMALARI DÜZENLER. BELİRTİLDİĞİ YERLERDE, BU KULLANIM ŞARTLARINDAKİ DİĞER KOŞULLAR 8-13. BÖLÜMLERE TABİDİR.

1.  Telif Hakkı Bilgileri

Bu web sitesinde verilen materyallerin telif hakkı Seiko Epson Corporation'a veya diğer üçüncü taraflara aittir. Burada bulunan malzemelerin tamamı veya bir kısmı, hiçbir biçimde veya hiçbir şekilde, Seiko Epson Corporation'ın veya telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz, yayınlanamaz, indirilemez, karşıya yüklenemez, gönderilemez veya iletilemez.

2.  Ticari Markalar

 1. Bu web sitesinde kullanılan ve görüntülenen ticari markalar, hizmet markaları ve logo işaretleri, Seiko Epson Corporation'ın veya üçüncü tarafların tescilli ticari markaları veya tescilsiz ticari markalarıdır.
 2. Sınırlama olmadan bile “Seiko Epson Corporation” adı ve Epson logosu, bu web sitesindeki malzemelerin dağıtımıyla ilgili reklamlar Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz.
 3. Bu web sitesinde kullanılan veya görüntülenen ticari markalar, hizmet markaları ve logo işaretleri için lütfen "Trademarks" bölümüne bakın.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Garantilerin Reddi ve Sorumluluğun Sınırlanması

 1. Bölüm 9'a tabi olarak (Siteyi Avustralya'da kullanıyorsanız sizin için geçerli olabilir) Seiko Epson Corporation, bu web sitesindeki yazılım, belgeler veya SSS'ler de dahil olmak üzere hiçbir içeriğin, materyalin veya bilginin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti vermez.
 2. Bölüm 9 ve/veya 11'ye tabi olarak (Siteyi Avustralya'da kullanıyorsanız sizin için geçerli olabilir) Seiko Epson Corporation hiçbir durumda bu web sitesinde yer alan bilgi hatalarından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek ve Seiko Epson Corporation, bu web sitesindeki bilgi veya materyalin kullanılması sonucunda size gelebilecek hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bu web sitesindeki her türlü materyal ve bilgi önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
 3. Bu web sitesinden bağlantı verilen veya bu web sitesine bağlantı veren Seiko Epson Corporation'a ait olmayan üçün taraf web sitelerinin içeriği ilgili şirketlerin yönetimindedir ve Seiko Epson Corporation'ın yönetiminde değildir.
  Bağlantı verilen web sitelerini lütfen ilgili bağlantılı web sitesinde yayınlanmış olan kullanım koşulları çerçevesinde kullanın. Seiko Epson Corporation, bağlantılı web sitelerinin içeriğinden veya bunların kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

4.  Yasaklanan Davranışlar

 1. Bölüm 11'ye tabi olarak (Siteyi Avustralya'da kullanıyorsanız sizin için geçerli olabilir), bu web sitesini kullanırken aşağıdaki davranışlar yasaktır.
  1. Üçüncü bir tarafa veya Seiko Epson Corporation'a dezavantaj veya zarar veren ya da bu tür dezavantaj veya hasara neden olabilecek davranış.
  2. Yasaları ve yönetmelikleri veya tüzükleri ihlal eden veya ihlal edebilecek davranışlar.
  3. Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izin alınmadan Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izin alınmadan bu web sitesinde hazırlanan veya yayınlanan bir yöntem veya işleme uygun olarak üretilmiş veya dağıtılmış bir malzemeyi birincil ürünleriniz olarak satma veya dağıtma işlemi.

5.  Önerilen Tarayıcılar

 1. Tarayıcıların en son sürümünün kullanılmasını öneririz.
 2. Bu web sitesini doğru şekilde görüntülemek için lütfen tarayıcınızın ayarlarında JavaScript'i ve stil sayfalarını etkinleştirin.

6.  Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Müşterilerin bu siteyi kullanarak elde ettiği kişisel bilgiler, Şirket tarafından ayrıca oluşturulan "Gizlilik Politikası"na uygun olarak işlenecektir.

7.  Tabi Olunan Yasa ve Yargı Yetkisi

 1. Buradaki koşullar, Japonya kanunlarına göre değerlendirilecek ve yorumlanacaktır.
  Sizinle Epson arasındaki bir ihtilaf durumunda, taraflar Tokyo Bölge Mahkemesi'nin mutlak yetkisini kabul edecektir.

[SİTEYİ AVUSTRALYA'DA KULLANIRSANIZ, AŞAĞIDAKİ 8'DAN 13'E KADAR BÖLÜMLER SİZİN İÇİN EK OLARAK GEÇERLİDİR]

8. Tanımlar

Bu Kullanım Şartlarının 9 - 13. Bölümlerinin amaçları doğrultusunda, Australian Consumer Law, Rekabet ve Tüketici Yasası 2010'un (Cth) Ek 2'si anlamına gelir.

9. Australian Consumer Law

Bir hak veya telafi yasal olarak hariç tutulamıyor, kısıtlanamıyor veya değiştirilemiyorsa bu Kullanım Şartlarındaki hiçbir husus, Australian Consumer Law kapsamında sahip olabileceğiniz herhangi bir hakkı veya çözümü hariç tutacak, kısıtlayacak veya değiştirecek şekilde geçerli değildir.

Bu Kullanım Şartlarında aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın Tüketici olarak Epson'dan mal (yeniden tedarik amacıyla edinilen mallar hariç) ve hizmet satın alırsanız, bunlar Australian Consumer Law kapsamında, bu Kullanım Şartlarının diğer şartlarının kapsamı dışında bırakılmayan yasal garantilerle birlikte gelir.

Yasal garantiler (sınırlama olmaksızın) aşağıdakileri içerir:

Epson'un Australian Consumer Law kapsamında sizin için geçerli olan tüketici garantisine uymaması durumunda, Australian Consumer Law'da belirtilen çözüm yollarına başvurma hakkına sahipsiniz. Hizmetteki büyük arızalar için şu haklara sahipsiniz:

Ayrıca, mallarla ilgili büyük arızalar için para iadesi veya değiştirmeyi seçme hakkına da sahipsiniz.

Mal veya hizmetteki bir arıza büyük bir arıza anlamına gelmiyorsa, arızanın makul bir süre içinde düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bunun yapılmaması halinde, mallar için para iadesi alma, hizmet sözleşmesini iptal etme ve kullanılmayan kısmın para iadesini alma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, mal veya hizmetteki bir arızadan kaynaklanan makul olarak öngörülebilir diğer kayıp veya zararlar için de tazminat alma hakkına sahipsiniz.

10. Temsil ve Garantilerin Reddi

Bölüm 3.1 sizin için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine aşağıdaki madde geçerlidir:

BU BÖLÜMDEKİ HİÇBİR HÜKÜM AUSTRALIAN CONSUMER LAW KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAYAN GARANTİLERİ, HAKLARI VEYA ÇÖZÜMLERİ HARİÇ TUTMAZ, KISITLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ, Seiko Epson Corporation, bu web sitesindeki yazılım, belgeler veya SSS'ler de dahil olmak üzere hiçbir içeriğin, materyalin veya bilginin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti vermez.

11. Tüketici veya Küçük İşletme Sözleşmesi Kapsamında Ürün Edinme

Eğer:
1. bir birey iseniz ve Siteyi tamamen veya ağırlıklı olarak kişisel, evde kullanım veya tüketim amacıyla kullanıyorsanız; veya
2. bu Kullanım Şartları bir küçük işletme sözleşmesi oluşturur (bu terim zaman zaman Australian Consumer Law'da tanımlandığı şekliyle),
bu durumda Bölüm 12 - 13 sizin için geçerli olacaktır.

12. Site Bilgileri ve Materyalleri

Bölüm 3.2 sizin için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine aşağıdaki madde geçerlidir:

9. Bölüm hükümlerine tabi olarak Seiko Epson Corporation hiçbir durumda bu web sitesinde yer alan bilgi hatalarından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek ve Epson'un veya çalışanlarının, görevlilerinin, yüklenicilerinin veya acentelerinin hatası, sahtekarlığı, ihmali veya kasıtlı suiistimalinden kaynaklanan durumlar hariç Seiko Epson Corporation, bu web sitesindeki bilgi veya materyali kullanmanız sonucunda maruz kaldığınız herhangi bir tür veya nitelikteki hiçbir kayıp, hasar, sorumluluk, ceza, para cezası, ücret, gider, ödeme veya masraftan sorumlu olmayacaktır. Bu web sitesindeki tüm materyaller ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

13. Yasaklanmış Davranış

Bölüm 4.1 sizin için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine aşağıdaki madde geçerlidir:

Bu web sitesini kullanmakla bağlantılı olarak aşağıdakilerden hiçbirini yapmamalısınız:

 1. üçüncü bir tarafa veya Seiko Epson Corporation'a dezavantaj veya zarar verebilecek davranışlar;
 2. yürürlükteki yasa ve düzenlemeleri veya yönetmelikleri ihlal eden veya ihlal edebilecek davranışlar;
 3. Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan, bu web sitesinde yayınlanan bir sürece göre yapılan veya üretilen veya Seiko Epson Corporation'ın fikri mülkiyet haklarını başka herhangi bir şekilde ihlal eden ürünleri satmak, lisanslamak, dağıtmak veya ifşa etmek.

Son güncelleme: 2024