ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการและดูแลรักษาโดย Seiko Epson Corporation การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณต้องอยู่ภ่ายใต้ข้อกำหนดที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดในข้อกำหนดของการใช้งานก่อนดำเนินการต่อ

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาที้ให้มาในเว็บไซต์นี้เป็นของ Seiko Epson Corporation หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้ามคัดลอก ดัดแปลงแก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ ดาวน์โหลด อัปโหลด โพสต์ หรือส่งผ่านไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ ของเนื้อหาที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Seiko Epson Corporation หรือเจ้าของลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายโลโก้ที่ใช้และแสดงไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าลงทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนของ Seiko Epson Corporation หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ห้าใช้งานชื่อ "Seiko Epson Corporation" และโลโก้ Epson ในทางใด ๆ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดที่ การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Seiko Epson Corporation

คำประกาศข้ออ้างสิทธิ์การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ

Seiko Epson Corporation จะไม่รับประกันไม่ว่าในชนิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา บทความ หรือข้อมูลใด ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือคำถามที่ถามบ่อย ในเว็บไซต์นี้
Seiko Epson Corporation จะไม่ยึดถือเป็นความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความผิดพลาดของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ Seiko Epson Corporation จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียของคุณที่มีผลมาจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นของ Seiko Epson Corporation หรือการเชื่อมโยงมาหาเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องและไม่ได้อยู่ภายใต้การตัดการของ Seiko Epson Corporation
กรุณาใช้งานเว็บไซต์เชื่อมโยงโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานที่เผยแพร่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

การดำเนินการที่ห้ามกระทำ

ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้

เบราเซอร์ที่แนะนำ

เราขอแนะนำให้ใช้เบราซอร์เวอร์ชันล่าสุด

กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript และแผ่นงานรูปแบบในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อให้สามารถดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างเหมาะสม

การวางตำแหน่งคุกกี้

เว็บไซต์นี้จะวาง "คุกกี้" (รหัสที่ไม่ซ้ำกันที่ระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของคุณที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา) บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุกกี้นี้จะถูกใช้งานเฉพาะเพื่อกำหนดเส้นทางให้คุณไปยังเว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับการเยี่ยมชมครั้งถัดไปและไม่ได้รวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลหรือเชิงบุคคลใด ๆ

การบังคับใข้กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดในที่นี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างคุณและ Epson ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องส่งเรื่องฟ้องไปยังขอบเขตอำนาจศาลเฉพาะที่ศาล (สูงสุด) แห่งโตเกียว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล・การเก็บข้อมูลบันทึกประวัติการเข้าถึง

เว็บไซต์นี้ใช้งานเครื่องมือ Google Analytics เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ Google Analytics ใช้งาน "คุกกี้" เพื่อเก็บข้อมูลบันทึกประวัติการเข้าถึงอิเทอร์เน็ตมาตรฐานและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน คุณสามารถบล็อคคุกกี้หรือตั้งค่าให้เบราเซอร์แจ้งเตือนก่อนยอมรับคุกกี้เพื่อที่จะปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ หากคุณกระทำดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้ บันทึกประวัติการเข้าถึงขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google LLC ซึ่งคุณควรอ่านก่อนใช้งานไซต์นี้

Google Analytics เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง