Masharti ya matumizi

Tovuti hii ("tovuti" au "Kituo") kinasimamiwa na kudumishwa na Seiko Epson Corporation ("Epson"). Matumizi yako ya tovuti hii yanategemea sheria zilizofafanuliwa hapa chini ("Sheria za Matumizi"). Tafadhali soma kwa uangalifu na uelewe masharti ya matumizi kabla ya kuendelea.

UKITUMIA TOVUTI NCHINI AUSTRALIA, VIFUNGU VYA 8-13 VYA HATI HII VINAWEZA KUKUHUSU ZAIDI. VIFUNGU VYA 9 NA 11 VINAELEZEA WAKATI VIFUNGU HIVI VINAWEZA KUTUMIKA. VIFUNGU VYA 8-13 VINAELEZA ULINZI WA KISHERIA WA LAZIMA AMBAO HAUWEZI KUONDOLEWA CHINI YA SHERIA. INAPOONYESHWA, SHERIA ZINGINE KATIKA SHERIA HIZI ZA MATUMIZI YANATEGEMEA VIFUNGU VYA 8-13.

1.  Maelezo ya Hakimiliki

Hakimiliki ya nyenzo zinazotolewa kwenye tovuti hii ni ya Seiko Epson Corporation au wahusika wengine. Hakuna nyenzo zozote zilizojumuishwa hapa zinazoweza kunakiliwa, kurekebishwa, kuenezwa, kuchapishwa, kupakuliwa, kupakiwa, kuchapishwa, na kusambazwa, iwapo ni kamili au kiasi, katika mbinu yoyote au njia yoyote, bila uidhinisho wa maandisha wa Seiko Epson Corporation au mmiliki wa hakimiliki.

2.  Alama za biashara

 1. Alama za biashara, alama za huduma na alama za nembo zinazotumika na kuonyeshwa kwenye tovuti hii ni alama za biashara zilizosajiliwa au alama za biashara ambazo hazijasajiliwa za Seiko Epson Corporation au wahusika wengine.
 2. Huenda jina “Seiko Epson Corporation”na nembo ya Epson lisitumike katika njia yoyote ile, pamoja na bila kuweka kikomo, matangazo yanayohusiana na usambazaji wa nyenzo kwenye tovuti hii, bila idhini ya maandishi ya Seiko Epson Corporation.
 3. Kwa ajili ya alama za biashara, alama za huduma na alama za nembo zilizotumiwa au kuonyeshwa kwenye tovuti hii, tafadhali tazama “Trademarks”.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Kanusho la Dhamana na Ukomo wa Dhima

 1. Kwa mujibu wa Kifungu cha 9, (ambacho kinaweza kutumika kwako ikiwa unatumia Tovuti nchini Australia), Seiko Epson Corporation haitoi dhamana ya aina yoyote kuhusu usahihi au ukamilifu wa maudhui, nyenzo, au maelezo yoyote, ikijumuisha programu, hati, au Maswali Yanayoulizwa Sana, kwenye tovuti hii.
 2. Kwa mujibu wa Kifungu cha 9 na/au 11 (ambacho kinaweza kutumika kwako ikiwa unatumia Tovuti nchini Australia), hakuna tukio ambapo Seiko Epson Corporation itachukulia dhima yoyote kwa ajili ya hitilafu zozote za taarifa zilizomo kwenye tovuti hii na Seiko Epson Corporation haitawajibika kwa uharibifu au hasara yoyote itakayotokea kwako kutokana na kutumia maelezo au nyenzo zilizo kwenye tovuti hii. Nyenzo na maelezo yote kwenye tovuti hii yanaweza kubadilishwa bila ilani.
 3. Maudhui ya tovuti nyingine zisizo za Seiko Epson Corporation yaliyounganishwa kutoka kwenye tovuti hii au kuunganisha kwenye tovuti hii yanadhibitiwa chini ya uwajibikaji wa kampuni husika na hayasimamiwi na Seiko Epson Corporation.
  Tafadhali tumia tovuti zilizounganishwa kulingana na masharti ya matumizi yaliyochapishwa kwenye tovuti husika zilizounganishwa. Seiko Epson Corporation haiwajibiki kwa maudhui ya tovuti zilizounganishwa au uharibifu wowote unaotokana na matumizi yake.

4.  Mienendo Iliyopigwa marufuku

 1. Kulingana na Kifungu cha 11 (ambacho kinaweza kutumika kwako ikiwa unatumia Tovuti nchini Australia), kwa kutumia tovuti hii, vitendo vifuatavyo havitaruhusiwa.
  1. Kitendo kinachosababisha hasara au uharibifu kwa wahusika wengine au kwa Seiko Epson Corporation, au ambacho kinaweza kusababisha hasara au uharibifu huo.
  2. Mwenendo unaokiuka au unaoweza kukiuka sheria na kanuni au maagizo.
  3. Kikao kinachouza au kusambaza nyenzo iliyotengenezwa au kuundwa kulingana na njia au mchakato uliochapishwa kwenye tovuti hii kama bidhaa yako msingi, bila ruhusa ya maandishi ya kabla ya Seiko Epson Corporation.

5.  Vivinjari Vinavyopendekezwa

 1. Tunapendekeza kutumia toleo la sasa la kivinjari.
 2. Tafadhali wezesha JavaScript na laha za mtindo kwenye mipangilio yako ya kivinjari ili kutazama tovuti hii sahihi.

6.  Kushughulikia Maelezo ya Kibinafsi

Maelezo ya kibinafsi ya wateja yaliyopatikana kupitia matumizi ya tovuti hii yatashughulikiwa ifaavyo kwa mujibu wa “Sera ya Faragha” iliyowekwa kando na Kampuni.

7.  Sheria za Uongozi na Mamlaka

 1. Masharti yaliyipo hapa yataongozwa na kufasiriwa kulingana na sheria za Japani.
  Endapo kutakuwa na mgogoro kati yako na Epson, wahusika watawasilisha katika mamlaka ya kipekee ya Mahakama ya Wilaya ya Tokyo (Muhtasari).

[IKIWA UNATUMIA TOVUTI NCHINI AUSTRALIA, VIFUNGU VIFUATAVYO VYA 8 HADI 13 VINATUMIKA KWAKO PIA]

8. Ufafanuzi

Kwa madhumuni ya Vifungu vya 9 - 13 vya Sheria hizi za Matumizi, Australian Consumer Law inamaanisha Ratiba ya 2 ya Sheria ya Ushindani na Mtumiaji ya 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Hakuna chochote katika Sheria hizi za Matumizi kinachotumika ambapo kitatenga, kuzuia au kurekebisha haki au suluhisho lolote ambalo unaweza kuwa nalo chini ya Australian Consumer Law ikiwa haki au suluhu kama hiyo haiwezi kutengwa, kuzuiwa au kurekebishwa kihalali.

Bila kujali chochote kinyume na Sheria hizi za Matumizi, ikiwa utapata bidhaa (isipokuwa bidhaa unazopata kwa madhumuni ya kuzisambaza tena) na huduma kutoka kwa Epson kama mtumiaji, zinakuja na dhamana za kisheria chini ya Australian Consumer Law ambazo hazijatengwa na sheria zingine zozote za Sheria hizi za Matumizi.

Dhamana za kisheria zinajumuisha (bila kikomo) zifuatazo:

Kwa kiwango ambacho Epson inashindwa kutii dhamana ya mtumiaji inayotumika kwako chini ya Australian Consumer Law, una haki ya kupata suluhu kama ilivyobainishwa katika Australian Consumer Law. Kwa kasoro kubwa katika huduma, una haki ya:

Pia una haki ya kuchagua kurejeshewa pesa au kubadilishiwa iwapo kuna kasoro kubwa katika bidhaa.

Ikiwa kasoro katika bidhaa au huduma sio kasoro kubwa, una haki ya kasoro hiyo kurekebishwa kwa wakati mwafaka. Ikiwa hii haijafanywa, una haki ya kurejeshewa pesa ya bidhaa na kughairi mkataba wa huduma na kupata marejesho ya sehemu yoyote ambayo haijatumika.

Pia una haki ya kupata fidia kwa ajili ya hasara au uharibifu wowote unaoonekana kutokana na kasoro katika bidhaa au huduma.

10. Kanusho la Uwakilishi na Dhamana

Kifungu cha 3.1 hakitakuhusu. Sheria ifuatayo inatumika badala yake:

ISIPOKUWA KWAMBA HAKUNA CHOCHOTE KATIKA SEHEMU HII HAKIJUMUISHI, KUZUIA AU KUREKEBISHA DHAMANA, HAKIKISHO, HAKI AU MASULUHISHO AMBAYO HAYAWEZI KUTENGWA CHINI YA AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation haitoi dhamana ya aina yoyote kuhusu usahihi au ukamilifu wa maudhui, nyenzo, au taarifa yoyote, ikijumuisha programu, hati, au Maswali Yanayoulizwa Sana, kwenye tovuti hii.

11. Kupata Bidhaa chini ya Mkataba wa Mtumiaji au Biashara Ndogo

Ikiwa:
1. wewe ni mtu binafsi na unatumia Tovuti kabisa au kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya matumizi ya kibinafsi, ya nyumbani au ya kaya; au
2. Sheria hizi za Matumizi zinajumuisha mkataba wa biashara ndogo (kama vile neno hilo linavyofafanuliwa katika Australian Consumer Law kila baada ya muda),
basi Vifungu vya 12 - 13 vitakuhusu.

12. Taarifa na Nyenzo za Tovuti

Kifungu cha 3.2 hakitakuhusu. Sheria ifuatayo inatumika badala yake:

Kulingana na Kifungu cha 9, hakuna tukio ambapo Seiko Epson Corporation itachukulia dhima yoyote kwa ajili ya hitilafu zozote za maelezo yaliyomo kwenye tovuti hii na Seiko Epson Corporation haitawajibika kwa hasara, uharibifu, dhima, adhabu, faini, malipo, gharama, malipo au gharama za aina yoyote ulizopata kutokana na kutumia maelezo au nyenzo kwenye tovuti hii isipokuwa kwa kiwango kilichosababishwa na makosa, ulaghai, uzembe au utovu wa nidhamu wa kimakusudi wa Epson au wafanyakazi, maofisa, wakandarasi au mawakala wake. Nyenzo na maelezo yote kwenye tovuti hii yanaweza kubadilishwa bila notisi.

13. Vitendo Visivyoruhusiwa

Kifungu cha 4.1 hakitakuhusu. Sheria ifuatayo inatumika badala yake:

Haupaswi kufanya yoyote kati ya yafuatayo kuhusiana na kutumia tovuti hii:

 1. kitendo ambacho kinaweza kusababisha hasara au uharibifu kwa wahusika wengine au kwa Seiko Epson Corporation;
 2. kitendo ambacho kinakiuka au kinaweza kukiuka sheria au kanuni zinazotumika;
 3. kuuza, kutoa leseni, kusambaza au kufichua bidhaa zinazotengenezwa au zinazozalishwa kwa mujibu wa mchakato uliochapishwa kwenye tovuti hii au zinazokiuka haki za uvumbuzi za Seiko Epson Corporation kwa njia nyingine yoyote, bila kibali kilichoandikwa na Seiko Epson Corporation.

Ilisasishwa mwisho: 2024