Användarregler

Den här webbplatsen administreras och hanteras av Seiko Epson Corporation. Din användning av den här webbplatsen omfattas av de regler som beskrivs nedan. Läs noggrant igenom reglerna och se till att du förstår dem innan du fortsätter.

Upphovsrättsinformation

Upphovsrättsmaterialen som erbjuds på den här webbplatsen tillhör Seiko Epson Corporation och andra tredje parter. Inget av materialen häri får kopieras, modifieras, distribueras, publiceras, hämtas, överföras, läggas upp eller sändas, vare sig helt eller delvis, och inte på något sätt eller i någon form, utan föregående skriftligt samtycke från Seiko Epson Corporation eller upphovsrättsinnehavaren.

Varumärken

Varumärken, tjänstemärken och logotypmärken som används och visas på den här webbplatsen är registrerade varumärken eller ej registrerade varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation eller tredje part.
Namnet ”Seiko Epson Corporation” och logotypen för Epson får inte användas på något sätt, inklusive och utan begränsning till, reklam kopplad till distribution av material på den här webbplatsen, utan föregående skriftligt samtycke från Seiko Epson Corporation.

Ansvarsfriskrivning och -begränsning

Seiko Epson Corporation utdelar inga garantier av något slag gällande riktigheten i något innehåll, material eller information, inklusive mjukvara, dokument och vanliga frågor och svar, på den här webbplatsen.
Under inga omständigheter ska Seiko Epson Corporation ta något som helst ansvar för fel i information på den här webbplatsen. Seiko Epson Corporation ska inte hållas ansvarigt för några skador eller förluster som resultat av att du använder information eller material på den här webbplatsen. Allt material och all information på den här webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.

Innehåll på tredje parts webbplatser som inte tillhör Seiko Epson Corporation länkat från den här webbplatsen eller som länkar till den här webbplatsen hanteras med ansvar från respektive företag och ligger inte under ledningen för Seiko Epson Corporation.
Använd länkade webbplatser enligt de villkor som anges för användning på respektive länkad webbplats. Företaget bär inget ansvar för innehåll på länkade webbplatser eller skador till följd av användning.

Förbjudet uppförande

Vid användning av den här webbplatsen ska följande uppförande undvikas.

Rekommenderade webbläsare

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av webbläsaren.

Aktivera JavaScript och style sheets i webbläsarens inställningar för att visa den här webbplatsen korrekt.

Utplacering av cookies

Den här webbplatsen placerar en ”cookie” (en unik kod som identifierar datorn på vår webbplats) på datorn när du besöker den här webbplatsen. Denna cookie används bara för att dirigera dig till lämplig webbplats med ditt lokala språk vid framtida besök och inkluderar inte någon personlig eller individuellt identifierbar information.

Gällande lag och jurisdiktion

Reglerna häri ska upprätthållas och konstrueras i enlighet med lagarna i Japan.
I händelse att det uppstår en konflikt mellan dig och Epson, ska parterna prova tvisten i jurisdiktionen för Tokyos distriktsdomstol (skiljedomstol).

Skydd av personlig information・Samlta in åtkomstloggen

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att hjälpa till att analysera och förbättra webbplatsen. Google Analytics använder ”cookies” för att samla in standardlogginformation på Internet och besökarinformation i anonym form. Du kan blockera en cookie eller konfigurera webbläsaren för att utfärda en varning innan du får en cookie för att kunna neka till cookien. Om du gör detta kan delar av webbplatsen bli otillgängliga för dig. Åtkomstloggen omfattas av sekretesspolicyn för Google LLC, som du ska läsa innan du använder webbplatsen.

Google Analytics är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Tillhörande information