Uslovi upotrebe

Ovim veb-sajtom upravlja i održava ga kompanija Seiko Epson Corporation. Vaša upotreba ovog veb-sajta podleže uslovima koji su ispod opisani. Molimo vas da pažljivo pročitate i razumete uslove upotrebe pre nego što nastavite.

Informacije o autorskim pravima

Autorska prava za materijale navedene na ovom veb-sajtu pripadaju kompaniji Seiko Epson Corporation ili nekim trećim stranama. Ništa od ovde sadržanog materijala ne sme se kopirati, menjati, distribuirati, objavljivati, preuzimati, učitati, slati ili prenositi, bilo u celosti bilo delimično, u bilo kom obliku i na bilo koji način, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Seiko Epson Corporation ili vlasnika autorskih prava.

Zaštitni znakovi

Zaštitni znakovi, uslužni znakovi i logotipi koji su korišćeni i prikazani na ovom veb-sajtu su registrovani zaštitni znakovi ili neregistrovani zaštitni znakovi kompanije Seiko Epson Corporation ili trećih strana.
Naziv „Seiko Epson Corporation” i Epson logo ne smeju se koristiti ni u kom slučaju, uključujući bez ograničenja, za reklamne svrhe povezane sa distribucijom materijala na ovom veb-sajtu, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Seiko Epson Corporation.

Odricanje od garancije i ograničenje odgovornosti

Seiko Epson Corporation ne daje nikakve garancije bilo koje vrste u pogledu tačnosti ili potpunosti bilo kog sadržaja, materijala ili informacija, uključujući softver, dokumente ili najčešća pitanja, na ovom veb-sajtu.
Seiko Epson Corporation ni u kom slučaju ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakve greške u informacijama sadržane na ovom veb-sajtu. Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak koji pretrpite kao rezultat korišćenja informacija ili materijala na ovom veb-sajtu. Svi materijali i informacije na ovom veb-sajtu podložni su promenama bez prethodnog obaveštenja.

Sadržajima veb-sajtova trećih strana koji ne pripadaju kompaniji Seiko Epson Corporation povezanih sa ovim veb-sajtom ili sa vezama ka ovom veb-sajtu upravlja se pod odgovornošću odgovarajućih kompanija i nisu pod upravom kompanije Seiko Epson Corporation.
Molimo koristite povezane veb-sajtove u skladu sa uslovima korišćenja objavljenim na odgovarajućim povezanim veb-sajtovima. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj povezanih veb-sajtova ili bilo kakve štete nastale njihovom upotrebom.

Zabranjeno ponašanje

Prilikom upotrebe ovog veb-sajta zabranjena su sledeća ponašanja.

Preporučeni pretraživači

Preporučujemo korišćenje najnovije verzije pretraživača.

Omogućite JavaScript i datoteke o stilu u podešavanjima svog pretraživača kako biste pravilno videli ovaj veb-sajt.

Postavljanje kolačića

Ovaj veb-sajt će postaviti „kolačić” (jedinstvenu šifru koja identifikuje vaš računar na ovom veb-sajtu) na računar kada posetite ovaj veb-sajt. Ovaj kolačić će se koristiti samo da vas odvede do odgovarajućeg veb-sajta na lokalnom jeziku prilikom buduće posete i ne uključuje bilo kakve lične informacije ili pojedinačnu identifikaciju.

Merodavno pravo i sudska nadležnost

Uslovima korišćenja u ovom tekstu će se upravljati i tumačiće se u skladu sa zakonima Japana.
U slučaju spora između vas i Epsona, strane će se povinovati isključivoj nadležnosti Okružnog suda u Tokiju.

Zaštita ličnih podataka・Preuzmite pristupni protokol

Ovaj veb-sajt koristi Google Analytics kako bi pomogao u analizi i poboljšanju ovog veb-sajta. Google Analytics koristi „kolačiće” kako bi prikupio standardne informacije o internet protokolu i ponašanju posetilaca u anonimnom obliku. Možete blokirati kolačić ili podesiti pretraživač tako da prikaže upozorenje pre dobijanja kolačića kako biste odbili prihvatanje kolačića. Ako to učinite, deo ili delovi sajta će vam možda biti nedostupni. Pristupni protokol podleže politici privatnosti kompanije Google LLC, koju treba da pročitate pre korišćenja sajta.

Google Analytics je registrovani žig kompanije Google LLC.

Srodne informacije