Termeni de utilizare

Acest site web este administrat şi întreţinut de Seiko Epson Corporation. Utilizarea de către dvs. a site-ului web este supusă termenilor descrişi mai jos. Citiţi şi înţelegeţi cu atenţie termenii de utilizare înainte de a continua.

Informaţii de copyright

Dreptul de autor pentru materialele furnizate pe acest site web aparţine Seiko Epson Corporation sau altor terţi. Niciunul dintre materialele incluse aici nu pot fi copiate, modificate, distribuite, publicate, descărcate, încărcate, postate sau transmise, total sau în parte, în orice formă sau în orice mod, fără aprobarea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation sau a deţinătorului dreptului de autor.

Mărci comerciale

Mărcile comerciale, mărcile de servicii şi mărcile siglă utilizate şi afişate pe acest site web sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate ale Seiko Epson Corporation sau ale unor terţi.
Numele „Seiko Epson Corporation” şi sigla Epson nu pot fi utilizate în niciun mod, inclusiv, fără limitare la publicitatea legată de distribuţia de materiale pe acest site web, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation.

Declaraţie de exonerare de garanţie şi limitarea răspunderii

Seiko Epson Corporation nu acordă garanţii de niciun fel cu privire la precizia sau completitudinea conţinutului, materialelor sau informaţiilor, inclusiv software, documente sau întrebări frecvente de pe acest site.
Seiko Epson Corporation nu îşi va asuma, în nicio situaţie, nicio responsabilitate privind erori informaţionale incluse în acest site web. Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă faţă de dvs. de nicio daună sau pierdere ca rezultat al utilizării informaţiilor sau materialului de pe acest site web. Toate materialele şi informaţiile de pe acest site web pot fi modificate fără notificare.

Conţinutul site-urilor web terţe care nu aparţin Seiko Epson Corporation pentru care există linkuri de la acest site web sau în care există linkuri către acest site web sunt gestionate sub responsabilitatea companiilor respective şi nu se află sub administrarea Seiko Epson Corporation.
Utilizaţi site-urile web cu linkuri în conformitate cu condiţiile de utilizare publicate pe site-urile web respective. Compania nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul site-urilor web cu linkuri şi pentru daunele produse prin utilizarea acestora.

Comportamente interzise

Următoarele comportamente sunt interzise la utilizarea acestui site web.

Browsere recomandate

Se recomandă utilizarea celei mai recente versiuni de browser.

Activaţi JavaScript şi foile de stil în setările dvs. de browser pentru a vizualiza corect acest site web.

Poziţionarea modulelor cookie

Acest site web va introduce un modul cookie (cod unic care identifică computerul dvs. pe site-ul web) pe computerul dvs. atunci când vizitaţi acest site web. Acest modul cookie va fi utilizat numai pentru a vă direcţiona către site-ul web cu limba corespunzătoare la vizitele ulterioare şi nu include informaţii personale sau care permit identificare individuale.

Legislaţia şi jurisdicţia aplicabilă

Termenii prezentului document vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile Japoniei.
În eventualitatea unei dispute între dvs. şi Epson, părţile se vor supune jurisdicţiei exclusive a tribunalului districtual (sumar) din Tokyo.

Protecţia informaţiilor personale・Colectarea jurnalului de acces

Acest site web utilizează Google Analytics pentru a contribui la analiza şi îmbunătăţirea acestui site. Google Analytics utilizează „module cookie” pentru a colecta informaţii de jurnal internet standard şi informaţii privind comportamentul vizitatorilor, într-o formă anonimă. Este posibil să blocaţi un modul cookie sau să vă setaţi browserul să emită un avertisment înainte de a primi un modul cookie, în vederea refuzului acceptării unui modul cookie. Dacă procedaţi astfel, este posibil ca una sau mai multe părţi ale site-ului să nu vă mai fie accesibile. Jurnalul de acces face obiectul politicii de confidenţialitate a Google LLC, pe care trebuie să îl citiţi înainte de a utiliza site-ul.

Google Analytics este o marcă comercială a Google LLC.

Informaţii corelate