Termeni de utilizare

Acest site web („site-ul web” sau „Site-ul”) este administrat şi întreţinut de către Seiko Epson Corporation („Epson”). Utilizarea acestui site web se supune termenilor descrişi mai jos („Termeni de utilizare”). Citiţi şi înţelegeţi cu atenţie termenii de utilizare înainte de a continua.

DACĂ FOLOSIŢI ACEST SITE ÎN AUSTRALIA, ESTE POSIBIL CA SECŢIUNILE 8-13 DIN ACEST DOCUMENT SĂ SE APLICE ŞI ELE PENTRU DVS. SECŢIUNILE 9 ŞI 11 DESCRIU CÂND SE APLICĂ ACESTE SECŢIUNI. SECŢIUNILE 8-13 STABILESC MĂSURILE STATUTORII OBLIGATORII CARE NU POT FI EXCLUSE CONFORM LEGII. ATUNCI CÂND SE INDICĂ ACEST LUCRU, ŞI ALŢI TERMENI DIN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE SE SUPUN SECŢIUNILOR 8-13.

1.  Informaţii de copyright

Drepturile de autor pentru materialele furnizate pe acest site web aparţin Seiko Epson Corporation sau altor terţi. Niciunul dintre materialele incluse aici nu pot fi copiate, modificate, distribuite, publicate, descărcate, încărcate, postate sau transmise, total sau în parte, în orice formă sau în orice mod, fără aprobarea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation sau a deţinătorului dreptului de autor.

2.  Mărci comerciale

 1. Mărcile comerciale, mărcile de servicii şi mărcile de sigle folosite şi afişate pe acest site web sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale neînregistrate ale Seiko Epson Corporation sau ale unor terţi.
 2. Numele „Seiko Epson Corporation” şi sigla Epson nu pot fi utilizate în niciun mod, inclusiv, fără limitare la publicitatea legată de distribuţia de materiale pe acest site web, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation.
 3. Pentru mărcile comerciale, mărcile de servicii şi mărcile logo utilizate sau afişate pe acest site web, consultaţi „Trademarks”.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Declaraţie de exonerare de garanţie şi limitarea răspunderii

 1. Respectând Secţiunea 9 (care vi se poate aplica dacă folosiţi Site-ul în Australia), Seiko Epson Corporation nu acordă garanţii de niciun fel cu privire la corectitudinea sau caracterul complet al conţinutului, materialelor sau informaţiilor de pe acest site web, inclusiv software, documente sau întrebări frecvente.
 2. Respectând Secţiunea 9 şi/sau 11 (care vi se pot aplica dacă folosiţi Site-ul în Australia), în niciun caz Seiko Epson Corporation nu îşi asumă nicio responsabilitate de niciun fel pentru erorile în informaţiile de pe acest site web şi Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru pagubele sau pierderile rezultate din utilizare informaţiilor sau materialelor de pe acest site web. Toate materialele şi informaţiile de pe acest site web pot fi modificate fără notificare.
 3. Conţinutul site-urilor web terţe care nu aparţin Seiko Epson Corporation pentru care există linkuri de la acest site web sau în care există linkuri către acest site web sunt gestionate sub responsabilitatea companiilor respective şi nu se află sub administrarea Seiko Epson Corporation.
  Utilizaţi site-urile web cu linkuri în conformitate cu condiţiile de utilizare publicate pe site-urile web respective. Seiko Epson Corporation nu are nicio responsabilitate pentru conţinutul se pe site-urile web asociate sau pentru pagubele suferite de pe urma utilizării acestora.

4.  Comportamente interzise

 1. Respectând Secţiunea 11 (care vi se poate aplica dacă folosiţi Site-ul în Australia), atunci când folosiţi acest site web următoarele comportamente vor fi interzise.
  1. Comportament care cauzează un dezavantaj sau o pagubă pentru un terţ sau pentru Seiko Epson Corporation sau care ar putea cauza un astfel de dezavantaj sau de pagubă.
  2. Comportamente care încalcă sau care pot încălca legi, regulamente sau dispoziţii.
  3. Conduită care favorizează vânzarea sau distribuirea unui material care este produs sau fabricat în conformitate cu un proces publicat pe acest site drept produs principal, fără permisiunea prealabilă scrisă a Seiko Epson Corporation.

5.  Browsere recomandate

 1. Se recomandă utilizarea celei mai recente versiuni de browser.
 2. Activaţi JavaScript şi foile de stil în setările dvs. de browser pentru a vizualiza corect acest site web.

6.  Manipularea informaţiilor personale

Informaţiile personale ale clienţilor obţinute prin utilizarea acestui site vor fi tratate în mod corespunzător, în conformitate cu „Politica de confidenţialitate” stabilită separat de Companie.

7.  Legislaţia şi jurisdicţia aplicabilă

 1. Termenii prezentului document vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile Japoniei.
  În eventualitatea unei dispute între dvs. şi Epson, părţile se vor supune jurisdicţiei exclusive a tribunalului districtual (sumar) din Tokyo.

[DACĂ FOLOSIŢI ACEST SITE ÎN AUSTRALIA, SECŢIUNILE URMĂTOARE DE LA 8 LA 13 VI SE APLICĂ SUPLIMENTAR]

8. Definiţii

Pentru scopul Secţiunilor 9 - 13 din aceşti Termeni de utilizare, Australian Consumer Law semnifică Schedule 2 din Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Nicio prevedere din aceşti Termeni de utilizare nu va exclude, nu va restricţiona sau nu va modifica niciun drept sau nicio despăgubire pe care le-aţi putea avea în baza Australian Consumer Law, dacă acest drept sau această despăgubire nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate în mod legal.

Fără a intra în conflict cu aceşti Termeni de utilizare, dacă achiziţionaţi bunuri (altele decât bunurile achiziţionate în scopul reaprovizionării) şi servicii de la Epson în calitate de consumator, acestea sunt însoţite de garanţii statutare în baza Australian Consumer Law care nu sunt excluse ne nicio prevedere din aceşti Termeni de utilizare.

Garanţiile statutare le includ pe următoarele (fără a se limita la ele):

În măsura în care Epson nu respectă o garanţie pentru consumator aplicabilă în cazul dvs. în baza Australian Consumer Law, aveţi dreptul să solicitaţi despăgubirile stabilite în Australian Consumer Law. Pentru întreruperi majore ale serviciului, aveţi următoarele drepturi:

De asemenea, aveţi dreptul să alegeţi o compensaţie sau o înlocuire pentru defecţiunile majore ale bunurilor.

Dacă o defecţiune a unui bun sau a unui serviciu nu se califică drept defecţiune majoră, aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea defecţiunii într-o perioadă de timp rezonabilă. Dacă acest lucru nu se face, aveţi dreptul la o compensaţie pentru bunuri sau să anulaţi contractul pentru serviciul respectiv şi să obţineţi o compensaţie pentru porţiunea nefolosită.

De asemenea, aveţi dreptul la compensaţie pentru orice pierdere sau deteriorare previzibilă în mod rezonabil din cauza unui defect al bunurilor sau a unei întreruperi a serviciului.

10. Exonerare de răspundere pentru reprezentare şi garanţii

Secţiunea 3.1 nu se aplică în cazul dvs. În schimb, se aplică următorii termeni:

CU EXCEPŢIA CĂ NIMIC DIN ACEASTĂ SECŢIUNE NU EXCLUDE, NU RESTRICŢIONEAZĂ SAU NU MODIFICĂ GARANŢIILE, DREPTURILE SAU REMEDIERILE CARE NUJ POT FI EXCLUSE ÎN BAZA AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation nu acordă garanţii de niciun fel cu privire la corectitudinea sau caracterul complet al conţinutului, materialelor sau informaţiilor de pe acest site web, inclusiv software, documente sau întrebări frecvente.

11. Achiziţionarea produsului în calitate de consumator sau în baza unui contract cu o afacere mică

Dacă:
1. dacă sunteţi o persoană fizică şi folosiţi acest Site integral sau predominant pentru uz sau consum personal, domestic sau care ţine de gospodăria dvs.; sau
2. aceşti Termeni de utilizare constituie un contract cu o afacere mică (aşa cum este definit acest termen în Australian Consumer Law din când în când),
atunci în cazul dvs. se vor aplica Secţiunile 12 - 13.

12. Informaţiile şi Materialele de pe Site

Secţiunea 3.2 nu se aplică în cazul dvs. În schimb, se aplică următorii termeni:

Respectând Secţiunea 9, în niciun caz Seiko Epson Corporation nu îşi va asuma nicio responsabilitate de niciun fel pentru erorile din informaţiile conţinute pe acest site web şi Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, pagubă, responsabilitate, penalitate, amendă, taxă, cheltuială, plată sau costuri în nicio natură sau niciun mod care ar putea fi suferite de dvs. ca urmare a folosirii informaţiilor şi materialelor de pe acest site web, cu excepţia situaţiilor cauzate de greşeli, fraudă, neglijenţă sau abateri intenţionate din partea Epson sau a angajaţilor, reprezentanţilor, contractorilor sau agenţilor săi. Toate materialele şi informaţiile de pe acest site web se pot modifica fără notificare.

13. Comportament interzis

Secţiunea 4.1 nu se aplică în cazul dvs. În schimb, se aplică următorii termeni:

Atunci când folosiţi acest site web, nu aveţi voi să efectuaţi niciuna dintre următoarele:

 1. comportament care poate cauza un dezavantaj sau o pagubă pentru un terţ sau pentru Seiko Epson Corporation;
 2. comportament care încalcă sau care ar putea încălca legile, reglementările sau ordonanţele aplicabile;
 3. să vindeţi, să licenţiaţi, să distribuiţi sau să prezentaţi produse care sunt realizate sau produse conform unui proces publicat pe acest site web sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Seiko Epson Corporation în niciun alt mod, fără permisiune prealabilă în scris din partea Seiko Epson Corporation.

Ultima actualizare: 2024