Bruksvilkår

Dette nettstedet («Nettstedet») administreres og vedlikeholdes av Seiko Epson Corporation («Epson»). Din bruk av dette nettstedet er underlagt vilkårene beskrevet nedenfor («Bruksvilkår»). Vennligst les nøye og forstå vilkårene før du går videre.

HVIS DU BRUKER NETTSTEDET I AUSTRALIA, KAN DELENE 8-13 I DETTE DOKUMENTET GJELDE FOR DEG. DEL 9 OG 11 BESKRIVER NÅR DISSE DELENE KAN GJELDE. DELENE 8-13 ANGIR OBLIGATORISKE LOVBESKYTTELSER SOM IKKE KAN UTELUKKES UNDER LOVEN. DER DET ER INDIKERT, ER ANDRE VILKÅR I DISSE BRUKSVILKÅRENE UNDERLAGT DEL 8-13.

1.  Informasjon om opphavsrett

Opphavsretten til materialer som leveres på dette nettstedet, tilhører Seiko Epson Corporation eller andre tredjeparter. Intet av materiellet som befinner seg her kan kopieres, endres, distribueres, publiseres, lastes ned, lastes opp, postes eller sendes, enten helt eller delvist, i noen form på noen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Seiko Epson Corporation eller opphavsretteier.

2.  Varemerker

 1. Varemerker, tjenestemerker og logomerker som brukes og vises på dette Nettstedet, er registrerte varemerker eller uregistrerte varemerker for Seiko Epson Corporation eller tredjeparter.
 2. Navnet «Seiko Epson Corporation» og Epson-logoen må ikke bruker på noen måte, inkludert og uten begrensning, reklame relatert til distribusjon av materiell på dette nettstedet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Seiko Epson Corporation.
 3. For varemerker, tjenestemerker og logomerker som brukes eller vises på dette nettstedet henvises det til «Trademarks».

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

 1. I henhold til Del 9, (som kan gjelde deg hvis du bruker Nettstedet i Australia), gir Seiko Epson Corporation ingen garantier av noe slag angående nøyaktigheten eller fullstendigheten til noe av innholdet, materialet eller informasjonen, inkludert programvare, dokumenter, eller vanlige spørsmål, på dette nettstedet.
 2. I henhold til Del 9 og/eller 11 (som kan gjelde deg hvis du bruker Nettstedet i Australia), skal Seiko Epson Corporation ikke under noen omstendigheter påta seg noe ansvar for informasjonsfeil på dette nettstedet, og Seiko Epson Corporation skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller tap du har som følge av bruk av informasjonen eller materialet på dette nettstedet. Alt materiell og all informasjon på dette nettstedet er gjenstand for endringer uten varsel.
 3. Innhold på tredjeparters nettsteder som ikke tilhører Seiko Epson Corporation som er linket fra dette nettstedet eller til dette nettstedet er ansvaret til de respektive selskapene og styrt av Seiko Epson Corporation.
  Bruk linkede nettsteder i henhold til bruksvilkårene publisert på de respektive linkede nettstedene. Seiko Epson Corporation påtar seg intet ansvar for innholdet på lenkede nettsteder eller skader som oppstår ved bruk av dem.

4.  Forbudt atferd

 1. Med forbehold om Del 11 (som kan gjelde deg hvis du bruker Nettstedet i Australia), skal følgende oppførsel være forbudt ved bruk av dette nettstedet.
  1. Atferd som forårsaker en ulempe eller skade for en tredjepart eller Seiko Epson Corporation, eller som kan forårsake en slik ulempe eller skade.
  2. Atferd som bryter eller kan krenke lover og regler eller bestemmelser.
  3. Salg eller distribusjon av materiale som er laget eller produsert i samsvar med en måte eller prosess som er lagt ut eller publisert på denne nettsiden som dine primære produkter, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Seiko Epson Corporation.

5.  Anbefalte nettlesere

 1. Vi anbefaler å bruke de nyeste versjonene av nettlesere.
 2. Aktiver JavaScript og stilark i innstillingene på nettleseren din for å kunne se nettstedet ordentlig.

6.  Håndtering av personopplysninger

Personopplysningene til kunder som innhentes gjennom bruken av dette nettstedet, skal håndteres hensiktsmessig i samsvar med «Personvernpolicyen» som Selskapet har opprettet separat.

7.  Gjeldende lov og jurisdiksjon

 1. Vilkårene herunder styres av og konstrueres i henhold til det japanske lovverket.
  Hvis det oppstår en tvistesak mellom deg og Epson, er partene underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til Tokyo District (Summary) Court.

[HVIS DU BRUKER NETTSTEDET I AUSTRALIA, GJELDER DESSUTEN FØLGENDE DEL 8 TIL 13 FOR DEG]

8. Definisjoner

For formålet med Delene 9-13 i disse Bruksvilkårene henviser Australian Consumer Law til Schedule 2 i Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Ingenting i disse Bruksvilkårene gjelder der det vil ekskludere, begrense eller endre eventuelle rettigheter eller rettsmidler du måtte ha under Australian Consumer Law hvis rettigheten eller rettsmiddelet ikke lovlig kan ekskluderes, begrenses eller endres.

Uavhengig av noe motsigende i disse Bruksvilkårene: Hvis du anskaffer varer (annet enn varer anskaffet for gjenforsyning) og tjenester fra Epson som forbruker, kommer de med lovpålagte garantier under Australian Consumer Law som ikke er ekskludert av noen andre vilkår i disse Bruksvilkårene.

De lovpålagte garantiene inkluderer (uten begrensning) følgende:

I den grad Epson ikke overholder en forbrukergaranti som gjelder for deg under Australian Consumer Law, har du rett til rettsmidler som angitt i Australian Consumer Law. For større feil med tjenesten har du rett til:

Du har også rett til å velge refusjon eller erstatning for større feil med varer.

Dersom en svikt med varen eller en tjeneste ikke utgjør en større svikt, har du krav på å få feilen rettet innen rimelig tid. Hvis dette ikke gjøres, har du rett til refusjon for varene og til å si opp kontrakten for tjenesten og få refundert ubrukt del.

Du har også rett til å bli kompensert for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade fra en svikt i varen eller tjenesten.

10. Ansvarsfraskrivelse og garantier

Del 3.1 vil ikke gjelde deg. Følgende begrep gjelder i stedet:

UTENOM AT INGENTING I DENNE DELEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER MODIFISERER GARANTIER, RETTIGHETER ELLER RETTSMIDLER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES UNDER AUSTRALIAN CONSUMER LAW, gir Seiko Epson Corporation ingen garantier av noe slag angående nøyaktigheten eller fullstendigheten til noe av innholdet, materialet eller informasjonen, inkludert programvare, dokumenter, eller vanlige spørsmål, på dette nettstedet.

11. Anskaffelse av produkt under en forbruker- eller småbedriftskontrakt

Hvis:
1. du er et individ og du bruker Nettstedet helt eller overveiende til personlig, husholdnings- eller husholdningsbruk eller forbruk; eller
2. disse Bruksvilkårene utgjør en småbedriftskontrakt (som dette begrepet er definert i Australian Consumer Law fra tid til annen),
så vil Delene 12-13 gjelde for deg.

12. Informasjon og materialer på Nettstedet

Del 3.2 vil ikke gjelde deg. Følgende begrep gjelder i stedet:

I henhold til Del 9 vil Seiko Epson Corporation ikke under noen omstendigheter påta seg noe ansvar overhodet for feil i informasjon på dette nettstedet, og Seiko Epson Corporation skal ikke holdes ansvarlig for tap, skade, ansvar, straff, bøter, gebyrer, utgifter, betalinger eller kostnader av enhver art eller sort du lider som følge av bruk av informasjonen eller materialet på dette nettstedet, unntatt i den grad det er forårsaket av feil, svindel, uaktsomhet eller forsettlig oppførsel fra Epson eller dets ansatte, ledere, underleverandører eller representanter. Alt materiale og informasjon på dette nettstedet kan endres uten varsel.

13. Forbudt oppførsel

Del 4.1 vil ikke gjelde deg. Følgende begrep gjelder i stedet:

Du skal ikke gjøre noe av følgende i forbindelse med bruk av dette nettstedet:

 1. atferd som kan forårsake en ulempe eller skade for en tredjepart eller Seiko Epson Corporation
 2. atferd som bryter eller kan bryte gjeldende lover og forskrifter eller forordninger
 3. selge, lisensiere, distribuere eller offentliggjøre produkter som er laget eller produsert i henhold til en prosess publisert på dette nettstedet eller som krenker Seiko Epson Corporations immaterielle rettigheter på noen annen måte, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Seiko Epson Corporation

Sist oppdatert: 2024