Voorwaarden voor gebruik

Deze website wordt beheerd en bijgehouden door Seiko Epson Corporation. Het gebruik van deze website is onderhevig aan de hieronder beschreven voorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig en zorg dat u deze begrijpt voordat u verdergaat.

Copyrightinformatie

Het copyright van de op deze website aangeboden materialen behoort toe aan Seiko Epson Corporation of aan derden. Geen van de materialen op deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, geüpload, geplaatst of overgedragen, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation of de houder van het copyright.

Handelsmerken

De handelsmerken, service-merken en logo's die op deze website worden gebruikt en weergegeven, zijn de geregistreerde handelsmerken of niet-geregistreerde handelsmerken van de Seiko Epson Corporation of van derden.
De naam Seiko Epson Corporation en het Epson-logo mogen op geen enkele manier worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advertenties met betrekking tot de distributie van materialen op deze website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Seiko Epson Corporation geeft geen enkele garantie betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud, materialen of informatie, inclusief de software, documenten of veelgestelde vragen op deze website.
Seiko Epson Corporation aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten op deze website. Seiko Epson Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van informatie op deze website. Alle materialen en informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De inhoud van websites van derden die niet aan Seiko Epson Corporation toebehoren en waarnaar wordt verwezen vanaf deze website of die naar deze website verwijzen, worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de respectieve bedrijven en vallen niet onder het beheer van Seiko Epson Corporation.
Gebruik deze websites volgens de gebruiksvoorwaarden die op de respectieve gekoppelde websites zijn gepubliceerd. De Onderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gekoppelde websites of enige schade die is ontstaan door het gebruik hiervan.

Verboden gedragingen

De volgende gedragingen zijn verboden bij het gebruik van deze website.

Aanbevolen browsers

De laatste versie van de browser wordt aanbevolen.

Schakel in de instellingen van uw browser JavaScript en stylesheets in om deze website correct te kunnen weergeven.

Plaatsing van cookies

Deze website plaatst tijdens uw bezoek een "cookie" (een unieke code waarmee uw computer op onze website wordt geïdentificeerd) op uw computer. Deze cookie wordt alleen gebruikt om u tijdens toekomstige bezoeken naar de juiste taalversie van de website te leiden en omvat geen persoonlijke informatie of gegevens waaruit uw identiteit kan worden herleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Japanse wet.
In het geval van een geschil tussen u en Epson, zullen de partijen zich onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de arrondissementsrechtbank Tokio.

Bescherming van persoonlijke informatie・Verzamelen van toegangslogboek

Deze website gebruikt Google Analytics om te helpen deze website te analyseren en verbeteren. Google Analytics gebruikt "cookies" voor het op anonieme wijze verzamelen van standaard internetlogboekinformatie en informatie over het gedrag van de bezoekers. U kunt een cookie blokkeren of uw browser zo configureren dat u een waarschuwing ontvangt voordat een cookie wordt opgeslagen, zodat u de cookie kunt accepteren of weigeren. Als u dit doet, hebt u mogelijk geen toegang meer tot een deel of delen van de site. Dit toegangslogboek is onderhevig aan het privacybeleid van Google LLC U dient dit te lezen voordat u de site gebruikt.

Google Analytics is een handelsmerk van Google LLC.

Verwante informatie