Lietošanas noteikumi

Šo vietni administrē un uztur uzņēmums „Seiko Epson Corporation”. Lietojot šo vietni, jums jāievēro turpmāk aprakstītie noteikumi. Lūdzu, pirms turpināt, rūpīgi izlasiet un izprotiet lietošanas noteikumus.

Informācija par autortiesībām

Šajā vietnē nodrošināto materiālu autortiesības pieder „Seiko Epson Corporation” vai citām trešām pusēm. Nekādus šeit pieejamos materiālus nekādā veidā nedrīkst pilnībā vai daļēji kopēt, mainīt, izplatīt, publicēt, lejupielādēt, augšupielādēt, izvietot vai pārraidīt bez iepriekšējas rakstiskas „Seiko Epson Corporation” vai autortiesību īpašnieka piekrišanas.

Preču zīmes

Šajā vietnē izmantotās un redzamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ir reģistrētas vai nereģistrētas „Seiko Epson Corporation” vai trešo pušu preču zīmes.
Nosaukumu „Seiko Epson Corporation” un Epson logotipu nedrīkst nekādā veidā izmantot, tostarp — bez ierobežojumiem — ar šajā vietnē pieejamo materiālu izplatīšanu saistītai reklamēšanai, bez iepriekšējas rakstiskas „Seiko Epson Corporation” atļaujas.

Garantiju un atbildības ierobežošanas atruna

„Seiko Epson Corporation” nesniedz nekāda veida garantijas par šajā vietnē pieejamā satura, materiālu vai informācijas, tostarp programmatūras, dokumentu vai BUJ, precizitāti vai pilnīgumu.
„Seiko Epson Corporation” nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādām informācijas kļūdām, kas iespējamas šajā vietnē. „Seiko Epson Corporation” neatbild par nekāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šajā vietnē pieejamās informācijas vai materiālu izmantošanas rezultātā. Visi šajā vietnē pieejamie materiāli un informācija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par trešo pušu vietņu saturu, kas nepieder „Seiko Epson Corporation”, uz kuru ir saites šajā vietnē vai no kura ir saites uz šo vietni, atbild attiecīgie uzņēmumi, un tas nav „Seiko Epson Corporation” pārziņā.
Lūdzu, izmantojiet caur saitēm pieejamās vietnes, ievērojot attiecīgajās vietnēs publicētos lietošanas noteikumus. Uzņēmums neuzņemas atbildību par caur saitēm pieejamo vietņu saturu vai zaudējumiem, kas var rasties tā lietošanas rezultātā.

Aizliegta rīcība

Izmantojot šo vietni, aizliegta turpmāk aprakstītā rīcība.

Ieteicamās pārlūkprogrammas

Ieteicams izmantot jaunāko pārlūkprogrammas versiju.

Lūdzu, iespējojiet savas pārlūkprogrammas iestatījumos JavaScript un stilu lapas, lai šī vietne tiktu attēlota pareizi.

Sīkfailu saglabāšana

Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, tā saglabā jūsu datorā sīkfailu (unikālu kodu, kas identificē mūsu vietnei jūsu datoru). Šis sīkfails tiks izmantots tikai tādēļ, lai turpmākajos vietnes apmeklējumos novirzītu jūs uz vietnes versiju attiecīgajā valodā, un tas neietver nekādu personīgu vai personu identificējošu informāciju.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šeit ietvertos noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Japānas tiesību aktiem.
Strīda gadījumā starp jums un uzņēmumu „Epson” pusēm jāvēršas Tokio apgabala tiesā (kopsavilkums).

Personīgās informācijas aizsardzība・Piekļuves žurnāla saņemšana

Vietnes analizēšanai un uzlabošanai tiek izmantots pakalpojums „Google Analytics”. „Google Analytics” izmanto sīkfailus, kas palīdz anonīmi vākt standarta interneta žurnālu informāciju un informāciju par apmeklētājiem. Sīkfailus var bloķēt vai veikt iestatījumus pārlūkprogrammā, lai pirms sīkfailu saņemšanas saņemtu brīdinājumus un varētu noraidīt sīkfailu saglabāšanu. Ja šādi izdarīsiet, noteiktas vietnes sadaļas var kļūt jums nepieejamas. Attiecībā uz piekļuves žurnālu ir spēkā „Google LLC” konfidencialitātes politika, kas jums jāizlasa, pirms izmantojat šo vietni.

Google Analytics ir Google LLC preču zīme.

Saistītā informācija