Naudojimo sąlygos

Šį tinklalapį administruoja ir prižiūri „Seiko Epson Corporation“. Naudodami šį tinklalapį privalote laikytis toliau nurodytų sąlygų. Prieš tęsdami atidžiai perskaitykite ir supraskite šias sąlygas.

Informacija apie autorių teises

Šiame tinklalapyje teikiamų medžiagų autorių teisės priklauso „Seiko Epson Corporation“ arba trečiosioms šalims. Jokios čia nurodytos medžiagos (visos ar jos dalies) jokia forma ar būdu negalima kopijuoti, modifikuoti, platinti, publikuoti, atsisiųsti, įkelti, skelbti ar siųsti be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ ar autorių teisių turėtojo pritarimo.

Prekių ženklai

Šiame tinklalapyje naudojami ir rodomi prekių ženklai, trečiųjų šalių paslaugų ženklai ir logotipai yra registruotieji ir neregistruotieji „Seiko Epson Corporation“ ar trečiųjų šalių prekių ženklai.
Pavadinimo „Seiko Epson Corporation“ ir „Epson“ negalima naudoti jokiu būdu, įskaitant (be apribojimo) su šiame tinklalapyje esančios medžiagos platinimu susijusiai reklamai, be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ pritarimo.

Atsakomybės dėl garantijų atsisakymas ir atsakomybės apribojimas

„Seiko Epson Corporation“ neteikia jokio pobūdžio garantijų dėl šiame turinyje skelbiamų turinio, medžiagos ir informacijos (įskaitant programinę įrangą, dokumentus ir DUK) tikslumo ar išsamumo.
„Seiko Epson Corporation“ jokiais atvejais neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklalapyje esančias informacijos klaidas. „Seiko Epson Corporation“ neatsako už jums dėl šio tinklalapio informacijos ar medžiagos naudojimo sukeltus nuostolius ar žalą. Visa šio tinklalapio medžiaga ir informacija gali būti pakeista be išankstinio pranešimo.

„Seiko Epson Corporation“ nepriklausančių tinklalapių, į kuriuos šiame tinklalapyje yra nuorodos, turinys ir tinklalapių, kuriuose yra nuorodos į šį tinklalapį, turinys valdomas tinklalapius valdančių ir už juos atsakingų bendrovių ir nėra valdomas „Seiko Epson Corporation“.
Naudokite nurodytus tinklalapius pagal tuose tinklalapiuose skelbiamas naudojimo sąlygas. Įmonė neprisiima atsakomybės už nurodytų tinklalapių turinį ar už žalą, kilusią dėl jų naudojimo.

Draudžiamas naudojimas

Draudžiamas toliau nurodytas šio tinklalapio naudojimas.

Rekomenduojamos naršyklės

Rekomenduojame naudoti naujausią naršyklės versiją.

Kad tinklalapis būtų tinkamai rodomas, naršyklės parametruose aktyvinkite „JavaScript“ ir stilių aprašus.

Slapukų įkėlimas

Jums apsilankius šiame tinklalapyje, jis jūsų kompiuteryje įkels„slapuką“ (unikalų kodą, padedantį tinklalapiui identifikuoti jūsų kompiuterį). Slapukas bus naudojamas tik nukreipti jus į tinklalapį vietos kalba jums ateityje lankantis tinklalapyje, jame nebus asmeninės ar individualiai identifikuojamos informacijos.

Galiojantys įstatymai ir jurisdikcija

Šios sutarties sąlygoms galioja ir jos yra aiškinamos pagal Japonijos įstatymus.
Jei tarp jūsų ir „Epson“ kiltų ginčas, šalys sutinka, kad išskirtinė jurisdikcija priklausys Tokijo rajono teismui.

Asmeninės informacijos apsauga・Duomenų rinkimas prisijungimų žurnalui

Šis tinklalapis naudoja „Google Analytics“ tinklalapiui analizuoti ir tobulinti. „Google Analytics“ naudoja slapukus standartinei ir anoniminei interneto žurnalo informacijai ir lankytojo elgesio informacijai rinkti. Galite užblokuoti slapuką ar nustatyti naršyklę, kad prieš gaudama slapuką ji parodytų įspėjimą, ir galėtumėte nesutikti priimti slapuko. Taip padarius jums gali būti neprieinamos kai kurios svetainės dalys. Prisijungimų žurnalui galioja „Google LLC“ privatumo politika, kurią turėtumėte perskaityti prieš naudodami šį tinklalapį.

„Google Analytics” yra „Google LLC” priklausantis prekės ženklas.

Susijusi informacija