Uvjeti uporabe

Ovim mrežnim mjestom („mrežno mjesto“ ili „web-mjesto“) upravlja i održava ga Seiko Epson Corporation („Epson“). Korištenje ovog mrežnog mjesta podliježe dolje opisanim uvjetima („Uvjeti korištenja“). Pobrinite se da pažljivo pročitate i razumijete uvjete prije uporabe.

AKO WEB-MJESTO KORISTITE U AUSTRALIJI, NA VAS SE MOGU DODATNO ODNOSITI I ODJELJCI 8 - 13 OVOG DOKUMENTA. ODJELJCI 9 I 11 OPISUJU KADA SE OVI ODJELJCI MOGU PRIMJENJIVATI. ODJELJCI 8 - 13 ODREĐUJU OBVEZNE ZAKONSKE ZAŠTITE KOJE SE PREMA ZAKONU NE MOGU ISKLJUČITI. KADA JE NAVEDENO, OSTALI UVJETI U OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA PODLIJEŽU ODJELJCIMA 8 - 13.

1.  Podaci o autorskom pravu

Autorska prava za materijale koji se nalaze na ovom mrežnom mjestu pripadaju tvrtki Seiko Epson Corporation ili trećim stranama. Nijedan sadržani materijal ne smije se kopirati, modificirati, distribuirati, publicirati, preuzimati, učitavati, objavljivati ili prenositi, u cijelosti ili u dijelovima, u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation ili vlasnika autorskog prava.

2.  Trgovačke marke

 1. Zaštitni znakovi, znakovi usluga i logotipovi koji se koriste i prikazuju na ovom mrežnom mjestu registrirani su zaštitni znakovi ili neregistrirani zaštitni znakovi tvrtke Seiko Epson Corporation ili trećih strana.
 2. Naziv “Seiko Epson Corporation” i logotip tvrtke Epson ne smiju se ni na koji način koristiti, uključujući između ostalog, za oglašavanje povezano s distribucijom materijala na ovom web-mjestu, bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation.
 3. Za trgovačke znakove, žigove usluga i logotipe korištene ili prikazane na ovoj internetskoj stranici pogledajte „Trademarks“.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti

 1. U skladu s Odjeljkom 9, (koji se može odnositi na vas ako web-mjesto koristite u Australiji), Seiko Epson Corporation ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili potpunosti bilo kojeg sadržaja, materijala ili podataka, uključujući softver, dokumente ili česta pitanja, na ovom mrežnom mjestu.
 2. U skladu s Odjeljkom 9 i/ili 11 (koji se može odnositi na vas ako web-mjesto koristite u Australiji), ni u kojem slučaju Seiko Epson Corporation ne preuzima nikakvu odgovornost ni za kakve pogreške u informacijama sadržanima na ovom mrežnom mjestu i Seiko Epson Corporation neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti gubitke koji mogu nastati kao rezultat korištenja informacija ili materijala na ovom mrežnom mjestu. Svi materijali i informacije na ovom web-mjestu podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti.
 3. Sadržajem web-mjesta trećih strana koja ne pripadaju tvrtki Seiko Epson Corporation, a za koje postoje poveznice na ovom web-mjestu ili na kojima postoje poveznice za ovo web-mjesto, upravljaju tvrtke u čijem su vlasništvu, a ne tvrtka Seiko Epson Corporation.
  Koristite povezana web-mjesta u skladu s uvjetima uporabe objavljenima na tim web-mjestima. Seiko Epson Corporation ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj povezanih mrežnih mjesta niti za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korištenjem.

4.  Nedopušteni postupci

 1. U skladu s Odjeljkom 11 (koji se može odnositi na vas ako koristite web-mjesto u Australiji), korištenjem ovog mrežnog mjesta zabranjeno je sljedeće ponašanje.
  1. Ponašanje koje uzrokuje nepovoljan položaj ili štetu trećoj strani ili tvrtki Seiko Epson Corporation ili koje može uzrokovati takav nepovoljan položaj ili štetu.
  2. Postupci kojima se krši ili kojima se može prekršiti zakone, uredbe ili propise.
  3. Postupak kojim se prodaje ili distribuira materijal koji je izrađen ili proizveden u skladu s načinom ili postupkom koji je prikazan ili objavljen na ovoj internetskoj stranici kao vaš primarni proizvod bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation.

5.  Preporučeni preglednici

 1. Preporučujemo uporabu najnovije verzije preglednika.
 2. U postavkama svog pregleda omogućite JavaScript i listove stila kako bi se sadržaj web-mjesta ispravno prikazao.

6.  Baratanje osobnim podacima

S osobnim podacima kupaca dobivenim korištenjem ovog mrežnog mjesta postupat će se na odgovarajući način u skladu sa zasebno ustanovljenim „Pravilima o zaštiti privatnosti“ Tvrtke.

7.  Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

 1. Navedeni uvjeti će se regulirati i tumačiti u skladu s japanskim zakonima.
  U slučaju spora između korisnika i tvrtke Epson, strane će se podložiti isključivoj nadležnosti okružnog suda u Tokiju.

[AKO WEB-MJESTO KORISTITE U AUSTRALIJI NA VAS SE DODATNO ODNOSE SLJEDEĆI ODJELJCI OD 8 DO 13]

8. Definicije

U svrhu Odjeljaka 9 - 13 ovih Uvjeta korištenja, Australian Consumer Law znači Dodatak 2 Zakona o tržišnom natjecanju i potrošačima iz 2010. (Cth).

9. Australian Consumer Law

Ništa u ovim Uvjetima korištenja ne primjenjuje se kada bi isključilo, ograničilo ili izmijenilo bilo koje pravo ili pravni lijek koji imate prema Australian Consumer Law ako se takvo pravo ili pravni lijek ne mogu zakonski isključiti, ograničiti ili izmijeniti.

Bez obzira na sve što je suprotno u ovim Uvjetima korištenja, ako nabavite robu (osim robe nabavljene u svrhu ponovne nabave) i usluge od Epsona kao potrošač, one dolaze sa zakonskim jamstvima prema Australian Consumer Law koja nisu isključena nikakvim ostalim uvjetima ovih Uvjeta korištenja.

Zakonska jamstva uključuju (bez ograničenja) sljedeće:

U mjeri u kojoj Epson ne poštuje potrošačko jamstvo koje se na vas odnosi prema Australian Consumer Law, imate pravo na pravne lijekove kako je navedeno u Australian Consumer Law. Za veće neispravnosti u vezi usluge imate pravo na:

Također imate pravo odabrati povrat novca ili zamjenu za veće neispravnosti robe.

Ako neispravnost u vezi s robom ili uslugama ne predstavlja veću neispravnost, imate pravo na otklanjanje neispravnosti u razumnom roku. Ako to ne učinite, imate pravo na povrat novca za robu i na poništenje ugovora o usluzi te na povrat neiskorištenog dijela.

Također imate pravo na naknadu za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu uzrokovanu neispravnošću robe ili usluge.

10. Odricanje od zastupanja i jamstava

Odjeljak 3.1 neće se odnositi na vas. Umjesto toga koristi se sljedeći izraz:

OSIM ŠTO U OVOM ODJELJKU NIŠTA NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA NITI NE MIJENJA JAMSTVA, GARANCIJE, PRAVA ILI PRAVNE LIJEKOVE KOJI SE NE MOGU ISKLJUČITI PREMA AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation ne daje nikakva jamstva bilo koje vrste u pogledu točnosti ili potpunosti bilo kojeg sadržaja, materijala ili informacije, uključujući softver, dokumente ili odgovore na česta pitanja na ovom mrežnom mjestu.

11. Kupnja proizvoda prema potrošačkom ili malom poslovnom ugovoru

Ako:
1. ste privatna osoba i koristite web-mjesto u cijelosti ili pretežito za osobnu, kućnu ili kućansku upotrebu ili potrošnju; ili
2. ovi Uvjeti korištenja predstavljaju ugovor za male tvrtke (kako je taj pojam povremeno definiran u Australian Consumer Law),
tada će se odjeljci 12 - 13 odnositi na vas.

12. Informacije o web-mjestu i materijali

Odjeljak 3.2 neće se odnositi na vas. Umjesto toga koristi se sljedeći izraz:

U skladu s Odjeljkom 9, Seiko Epson Corporation ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost ni za kakve pogreške u podacima sadržanim na ovom mrežnom mjestu i Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna ni za kakav gubitak, štetu, odgovornost, obveze, kaznu, naknadu, trošak, plaćanje ili troškove bilo koje prirode ili vrste koje pretrpite kao rezultat korištenja informacija ili materijala na ovom mrežnom mjestu, osim u onoj mjeri u kojoj su uzrokovani pogreškom, prijevarom, nemarom ili namjernim nedoličnim ponašanjem tvrtke Epson ili njezinih zaposlenika, službenika, izvođača ili agenata. Svi materijali i informacije na ovom mrežnom mjestu podložni su promjenama bez prethodne najave.

13. Zabranjeno ponašanje

Odjeljak 4.1 neće se odnositi na vas. Umjesto toga koristi se sljedeći izraz:

Ne smijete činiti ništa od sljedećeg u vezi s korištenjem ovog mrežnog mjesta:

 1. ponašanje koje može prouzročiti nepovoljan položaj ili štetu trećoj strani ili tvrtki Seiko Epson Corporation;
 2. ponašanje koje krši ili bi moglo kršiti važeće zakone i propise ili uredbe;
 3. prodavati, licencirati, distribuirati ili otkrivati proizvode koji su napravljeni ili proizvedeni u skladu s postupkom objavljenim na ovom mrežnom mjestu ili koji krše prava intelektualnog vlasništva tvrtke Seiko Epson Corporation na bilo koji drugi način, bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke Seiko Epson Corporation.

Zadnje ažuriranje: 2024