תנאי שימוש

אתר זה מנוהל ומתוחזק בידי Seiko Epson Corporation. השימוש שלך באתר כפוף לתנאים המפורטים בהמשך. קרא את התנאים בקפידה והבן אותם לפני שתמשיך.

מידע על זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על חומרים המסופקים באתר זה שייכות ל-Seiko Epson Corporation או לצדדים שלישיים אחרים. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, להוציא לאור, להוריד, להעלות, לפרסם או לשדר שום חומר מהחומרים המובאים כאן, כולו או חלקו, בכל צורה שהיא או בכל אופן שהוא, ללא אישור מראש ובכתב מ-Seiko Epson Corporation או מבעלי זכויות היוצרים.

סימנים מסחריים

סימנים מסחריים, סימני שירות וסימני לוגו המשמשים והמוצגים באתר זה הנם הסימנים המסחריים הרשומים או הבלתי רשומים של Seiko Epson Corporation או של צדדים שלישיים.
השם Seiko Epson Corporation והלוגו של Epson אסורים לשימוש בכל אופן שהוא, כולל, ללא הגבלה, פרסום הקשור להפצת חומרים באתר זה, ללא אישור מראש בכתב של Seiko Epson Corporation.

כתב ויתור על אחריות והגבלת אחריות

חברת Seiko Epson Corporation אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לגבי שלמותם או דיוקם של תכנים, חומרים או מידע, כולל תכנה, מסמכים או שאלות נפוצות שבאתר זה.
חברת Seiko Epson Corporation לא תקבל על עצמה בשום מקרה שום אחריות שהיא על שגיאות במידע שבאתר זה. חברת Seiko Epson Corporation לא תהיה אחראית לשום נזקים או הפסדים הנגרמים לך עקב שימוש במידע או בחומרים שבאתר. כל המידע והחומרים שבאתר מדריך נתונים לשינויים בלא התראה מוקדמת.

תכנים של אתרים השייכים לצדדים שלישיים ושאינם שייכים לחברת Seiko Epson Corporation ושאליהם יש קישורים מאתר זה או שמאתר זה יש קישורים אליהם, מנוהלים באחריות החברות המתאימות ואינם מנוהלים בידי חברת Seiko Epson Corporation.
יש להשתמש באתרים המקושרים לאתר זה בהתאם לתנאי השימוש המפורסמים באתרים המקושרים לאתר זה בהתאמה, כל אתר לפי תנאיו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום אחריות על התכנים באתרים שאתר זה מקשר אליהם ואינה מקבלת על עצמה שום אחריות על נזק הנגרם עקב השימוש בהם.

התנהגות אסורה

ההתנהגויות המתוארות להלן הן התנהגויות אסורות בעת השימוש באתר זה.

דפדפנים מומלצים

מומלץ להשתמש בדפדפן בגרסתו העדכנית.

יש להפוך לזמינים בדפדפן את JavaScript וגיליונות סגנונות כדי להציג את האתר כהלכה.

שימוש בקובצי Cookie

כאשר תבקר באתר, הפעולה תביא לאחסון קובץ Cookie (קוד ייחודי המזהה את המחשב שלך בשביל האתר) במחשב שלך. קובץ Cookie ישמש אך ורק כדי לנתב אותך לאתר בשפה המתאימה לך בפעמים הבאות שבהן תבקר באתר ואין בו שום מידע אישי או מידע שאפשר לזהותו בנפרד.

המשפט ושטח השיפוט החלים על התנאים

התנאים המפורטים בזה יהיו כפופים למשפט היפני ויש להבינם לאורו.
במקרה של סכסוך בינך לבין Epson, על הצדדים להישמע אך ורק לשיפוטו של בית המשפט של מחוז טוקיו (שיפוט מהיר).

הגנה על מידע אישי・איסוף יומן הגישה

אתר זה משתמש ב-Google Analytics כדי לעזור לנתח את האתר ולשפרו. Google Analytics משתמשים בקובצי Cookie כדי לאסוף מידע יומן אינטרנט רגיל ומידע על התנהגות המבקרים בצורה אנונימית. אתה רשאי לחסום קובץ Cookie או להגדיר את הדפדפן שלך כך שיוציא אזהרה לפני קבלתו של קובץ Cookie כדי לסרב לקבל קובץ Cookie. אם תעשה זאת ייתכן שלא תוכל להיכנס לחלקים מסוימים באתר. יומן הגישה כפוף למדיניות הפרטיות של Google LLC ועליך לקרוא אותו לפני השימוש באתר.

Google Analytics הוא סימן מסחרי של Google LLC.

מידע רלוונטי