Käyttöehdot

Tämä verkkosivusto ("verkkosivusto" tai "sivusto") on Seiko Epson Corporationin ("Epson") hallinnoima ja ylläpitämä. Sinun tämän verkkosivuston käyttösi on alla kohdassa ("Käyttöehdot") kuvattujen ehtojen alaista. Lue Käyttöehdot huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne, ennen kuin jatkat.

JOS KÄYTÄT SIVUSTOA AUSTRALIASSA, SINUA VOIVAT KOSKEA LISÄKSI TÄMÄN ASIAKIRJAN OSAT 8-13. OSAT 9 JA 11 KUVAAVAT, MILLOIN NÄMÄ OSAT VOIVAT KOSKEA SINUA. OSISSA 8-13 MÄÄRITETÄÄN PAKOLLISET LAKIIN PERUSTUVAT SUOJAT, JOITA EI VOI LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN SULKEA POIS. MISSÄ ILMOITETTU, MUUT NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN EHDOT OVAT OSIEN 8-13 ALAISIA.

1.  Tekijänoikeustiedot

Tällä sivustolla tarjottujen materiaalien tekijänoikeudet kuuluvat Seiko Epson Corporationille tai muille kolmansille osapuolille. Mitään tämän sivuston sisältämiä materiaaleja ei saa kopioida, muokata, jakaa, julkaista, ladata, ladata palvelimeen, lähettää tai siirtää, kokonaisuudessaan tai osittain, missään muodossa tai millään tavalla ilman Seiko Epson Corporationin tai tekijänoikeuksien haltijan kirjallista etukäteislupaa.

2.  Tavaramerkit

 1. Tällä verkkosivustolla käytetyt ja näytetyt tavaramerkit, palvelumerkit ja logomerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai kolmansien osapuolten rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.
 2. Nimeä ”Seiko Epson Corporation” ja Epson-logoa ei saa käyttää millään tavalla, mukaan lukien rajoituksetta tämän verkkosivuston materiaalien jakeluun liittyvä mainonta, ilman Seiko Epson Corporationin kirjallista etukäteislupaa.
 3. Katso tiedot tällä verkkosivustolla käytetyistä tavaramerkeistä, palvelumerkeistä ja logomerkeistä ”Trademarks”-kohdasta.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Vastuunvapautus ja vastuunrajoitus

 1. Osan 9 mukaisesti, (mikä voi koskea sinua, jos käytät tätä verkkosivustoa Australiassa), Seiko Epson Corporation ei anna minkäänlaisia takuita, jotka koskevat mitään tämän verkkosivuston sisällön, materiaalien tai tietojen, mukaan lukien ohjelmisto, asiakirjat tai Usein kysyttyä, tarkkuutta tai täydellisyyttä.
 2. Osan 9 ja/tai 11 mukaisesti (joka voi koskea sinua, jos käytät verkkosivustoa Australiassa), Seiko Epson Corporation ei missään tapauksessa ota mitään vastuuta mistään tämän verkkosivuston tietoihin liittyvistä virheistä eikä Seiko Epson Corporation ota vastuuta mistään sinulle koituvista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tällä verkkosivustolla olevien tietojen tai materiaalin käytöstä. Kaikkia tämän verkkosivuston materiaaleja ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
 3. Sellaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen, jotka eivät kuulu Seiko Epson Corporationille mutta jotka on linkitetty tältä sivustolta tai tähän sivustoon, sisällön hallinta on kyseisten yhtiöiden vastuulla, eikä Seiko Epson Corporation ole vastuussa mainitun sisällön hallinnasta.
  Käytä linkitettyjä verkkosivustoja kullakin verkkosivustolla julkaistujen käyttöehtojen mukaisesti. Seiko Epson Corporation ei ole missään vastuussa linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä tai mistään vahingoista, jotka ovat seurausta niiden käytöstä.

4.  Kielletty toiminta

 1. Osan 11 mukaisesti (joka voi koskea sinua, jos käytät verkkosivustoa Australiassa), tätä verkkosivustoa käytettäessä, seuraavat toiminnat ovat kiellettyjä.
  1. Toiminta, joka aiheuttaa haittaa tai vahinkoa kolmannelle osapuolelle tai Seiko Epson Corporationille tai sellainen, joka voi aiheutat tällaista haittaa tai vahinkoa.
  2. Toiminta, joka rikkoo tai saattaa rikkoa lakeja, määräyksiä tai asetuksia.
  3. Menettelytapa, jolla myydään tai jaellaan materiaalia, joka on tehty tai tuotettu tällä verkkosivustolla postitetun tai julkaistun prosessin mukaisesti ensisijaisina tuotteinasi ilman Seiko Epson Corporationilta etukäteen saatua lupaa.

5.  Suositellut selaimet

 1. Suosittelemme käyttämään selaimen uusinta versiota.
 2. Ota JavaScript ja tyylisivut käyttöön selaimesi asetuksissa, jotta verkkosivusto näkyy oikein.

6.  Henkilökohtaisten tietojen käsittely

Tämän sivuston käyttämisen kautta saatuja asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja käsitellään asianmukaisesti yrityksen erikseen julkaisemassa "Tietosuojakäytäntö”-ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

7.  Sovellettava laki ja tuomiovalta

 1. Tässä esitettyjä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Japanin lakien mukaisesti.
  Mikäli käyttäjän ja Epsonin välille syntyy riitatilanne, molempien osapuolten on tunnustettava Tokion käräjäoikeuden (tilapäisen tuomioistuimen) yksinomainen toimivalta.

[JOS KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA AUSTRALIASSA, MYÖS SEURAAVAT OSAT 8-13 KOSKEVAT SINUA]

8. Määritelmät

Näiden käyttöohjeiden osien 9-13 soveltamiseksi Australian Consumer Law -laissa tarkoittaa Kilpailu ja kuluttajalain 2010 (Cth) Liite 2:ta.

9. Australian Consumer Law -laki

Mikään näissä käyttöehdoissa ei sovellu, jos sitä sulkee pois, rajoittaa tai mukauttaa mikään oikeus tai korjauskeino, joita sinulla voi olla Australian Consumer Law -laissa, jos tällaista oikeutta ei voi lain mukaisesi sulkea pois, rajoittaa tai mukauttaa.

Riippumatta mistään, mikä on vastakkainen näihin käyttöehtoihin nähden, jos hankit tavaroita (muita kuin tavaroita, jotka on hankittu uudelleentoimitusta varten) ja palveluita Epsonista kuluttajana, niihin sovelletaan Australian Consumer Law -lakiin kuuluvia takuita, jotka eivät ole muiden näiden Käyttöehtojen pois sulkemia.

Lakisääteisiin takuisiin kuuluvat (mm) seuraavat:

Siltä osin kuin Epson ei noudata sinuun soveltuvaa Australian Consumer Law -lakiin kuuluvaa kuluttajatakuuta, sinä olet oikeutettu korvauksiin, jotka on asetettu Australian Consumer Law -laissa. Jos huollossa ilmenee merkittäviä puutteita, sinulla on oikeus:

Sinä olet myös oikeutettu rahojen palauttamisen tai tuotteen vaihdon valitsemiseen, jos tavaroissa ilmenee merkittäviä puutteita.

Jos tavaroiden tai huollon puutteet eivät täytä merkittävien puutteiden tuntomerkkejä, olet oikeutettu vian korjaamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos tätä ei tapahdu, olet oikeutettu tavaroista maksetun hinnan palautukseen ja huoltosopimuksen perumiseen ja rahojen palautukseen käyttämättömästä osuudesta.

Olet myös oikeutettu kompensaatioon kaikista muista kohtuullisesti ennustettavissa olevista menetyksistä tai vahingosta, jotka johtuvat tuotteiden tai huollon vioista.

10. Esitysten ja takuiden vastuuvapauslausekkeet

Osa 3.1 ei koske sinua. Seuraava ehto sen sijaan koskee sinua:

PAITSI ETTÄ MIKÄÄN TÄSSÄ OSASSA EI SULJE POIS, TAJOITA TAI MUKAUTA MITÄÄNN TAKUITA, OIKEUKSTA TAI KORVAUKSIA, JOITA EI VOI SULKEA POIS AUSTRALIAN CONSUMER LAW -LAIN PUITTEISSA, Seiko Epson Corporation ei anna minkäänlaisia takuita, jotka koskevat mitään tämän verkkosivuston sisällön, materiaalien tai tietojen, mukaan lukien ohjelmisto, asiakirjat tai Usein kysyttyä, tarkkuutta tai täydellisyyttä.

11. Tuotteen hankkiminen Kuluttaja- tai Pienyrityssopimuksella

Jos:
1. jos olet yksilö ja käytät sivustoa kokonaan tai pääasiassa kotona henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön tai kulutukseen; tai
2. nämä Käyttöehdot muodostavat pienyrityssopimuksen (tavalla, joka on määritetty aika ajoin Australian Consumer Law -laissa),
tällöin kohdat 12-13 koskevat sinua.

12. Sivuston tiedot ja materiaalit

Osa 3.2 ei koske sinua. Seuraava ehto sen sijaan koskee sinua:

Osan 9 mukaisesti, Seiko Epson Corporation ei ota missään tapauksessa mitään vastuuta mistään tällä verkkosivustolla ilmenevistä virheistä eikä Seiko Epson Corporation ota vastuuta mistään menetyksestä, vahingosta, velvoitteesta, rangaistuksesta, sakosta, veloituksesta, kustannuksesta, maksusta tai minkäänlaisista kustannuksista tai menetyksistä joita olet kärsinyt seurauksena tällä verkkosivustolla olevista tiedoista tai materiaalista paitsi siinä määrin, kun ne ovat aiheutuneet virheestä, petoksesta, laiminlyönnistä tai tahallisesta harhaanjohtamisesta Epsonin tai sen työntekijöiden, virkailijoiden, sopimuskumppanien tai edustajien taholta. Kaikki tämän verkkosivuton materiaalit ja tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

13. Kielletty toiminta

Osa 4.1 ei koske sinua. Seuraava ehto sen sijaan koskee sinua:

Et saa tehdä mitään seuraavista tämän verkkosivuston käytön yhteydessä:

 1. Toiminta, joka voi aiheuttaa haittaa tai vahinkoa kolmannelle osapuolelle tai Seiko Epson Corporationille;
 2. Toiminta, joka rikkoo tai voi rikkoa sovellettavia lakeja ja säädöksiä tai määräyksiä;
 3. myydä, lisensoida, jaella tai paljastaa tuotteita, jotka on tehty tai tuotettu tällä verkkosivustolla julkaistun prosessin mukaisesti, tai jotka loukkaavat millään tavoin Seiko Epson Corporationin immateriaalioikeuksia, ilman Seiko Epson Corporationilta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Viimeksi päivitetty: 2024