Kasutustingimused

Seda veebisaiti haldab ja hooldab Seiko Epson Corporation. Veebisaidi kasutamisele kohalduvad allkirjeldatud tingimused. Enne jätkamist lugege kasutustingimused põhjalikult läbi ja veenduge, et oleksite neist aru saanud.

Autoriõiguse teave

Sellel veebisaidil leiduvate materjalide autoriõigused kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või muudele kolmandatele osapooltele. Mitte mingeid siin leiduvaid materjale ei tohi kopeerida, modifitseerida, levitada, avaldada, alla laadida, üles laadida, postitada ega edasi anda, ei terviklikult ega osaliselt, ühelgi kujul ega viisil, kui teil puudub ettevõtte Seiko Epson Corporation või autoriõiguse omaniku eelnev kirjalik luba.

Kaubamärgid

Kaubamärgid, teenusemärgid ja logod, mida sellel veebisaidil kasutatakse ja kuvatakse, on registreeritud või registreerimata kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või kolmandatele osapooltele.
Nime „Seiko Epson Corporation“ ega Epsoni logo ei tohi ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata mingil viisil kasutada, kaasa arvatud sellel veebisaidil leiduvate materjalide levitamisega seotud reklaamiks.

Lahtiütlus garantiidest ja vastutuse piirang

Seiko Epson Corporation ei anna mingeid garantiisid selle veebisaidi sisu, materjalide ega teabe, kaasa arvatud tarkvara, dokumentide ja KKK-de, täpsuse ega terviklikkuse suhtes.
Seiko Epson Corporation ei võta mitte mingil juhul mingisugust vastutust sellel veebisaidil olevas teabes sisalduvate vigade eest. Seiko Epson Corporation ei vastuta mingite kahjustuste ega kahjude eest, mis tulenevad sellel veebisaidil oleva teabe kasutamisest. Sellel veebisaidil leiduvaid materjale ja teavet võidakse muuta ilma etteteatamiseta.

Sellelt veebisaidilt lingitud kolmandate osapoolte veebisaitide, mis ei kuulu ettevõttele Seiko Epson Corporation, sisu hallatakse vastavate ettevõtete vastutusel ja nende haldamisega ei tegele Seiko Epson Corporation.
Kasutage lingitud veebisaite vastavalt kasutustingimustele, mis on avaldatud vastavatel lingitud veebisaitidel. Ettevõte ei kanna mingit vastutust lingitud veebisaitide sisu ega nende kasutamisest tulenevate kahjude eest.

Keelatud tegevus

Selle veebisaidi kasutamisel on keelatud alljärgnevad tegevused.

Soovitatud brauserid

Soovitame kasutada brauseri uusimat versiooni.

Aktiveerige brauseri sätetest JavaScript ja laadilehed, et näha seda veebisaiti õigesti.

Küpsiste paigutamine

See veebisait paigutab teie arvutisse küpsise (unikaalne kood, mis tuvastab meie veebisaidil teie arvuti), kui te külastate seda veebisaiti. Seda küpsist kasutatakse tulevikus ainult teie suunamiseks õiges keeles veebisaidile ning see ei sisalda mingit isiklikku ega isikuga seotud teavet.

Kohalduv seadus ja kohtualluvus

Siin leiduvatele tingimustele kohalduvad Jaapani seadused ja neid tõlgendatakse vastavalt Jaapani seadustele.
Kui tekib vaidlus teie ja Epsoni vahel, alluvad osapooled Tokyo piirkonna (liht-) kohtule.

Isikuandmete kaitse・Juurdepääsulogi

See veebisait kasutab teenust Google Analytics, mis aitab veebisaiti analüüsida ja paremaks muuta. Google Analytics kasutab küpsiseid, et koguda anonüümselt tavalisi Interneti logiandmeid ja teavet külastaja käitumise kohta. Te võite küpsise blokeerida või seada oma brauseri küpsisest hoiatama, et saaksite küpsise vastuvõtmisest keelduda. Kui te seda teete, võib sait teile osaliselt kättesaamatuks muutuda. Juurdepääsulogile kohaldub ettevõtte Google LLC privaatsuseeskiri, mida peaksite enne saidi kasutamist lugema.

Google Analytics on Google LLC kaubamärk.

Asjakohane teave