Kasutustingimused

Seda veebisaiti ("veebisait" või "sait") haldab ja haldab Seiko Epson Corporation ("Epson"). Selle veebisaidi kasutamisele kehtivad allpool kirjeldatud tingimused ("Kasutustingimused"). Enne jätkamist lugege kasutustingimused hoolikalt läbi ja mõistke neid.

KUI KASUTATE SAITI AUSTRAALIAS, VÕIVAD TEIE KOHALDADA SELLE DOKUMENDI JAOTID 9–14. JAOTISED 10 JA 12 KIRJELDAVAD, MILLAL NEED JAOTID VÕIB RAKENDADA. JAOTISED 9–14 ON ESITATUD KOHUSTUSLIKUD KOHUSTUSLIKUD KAITSED, MIDA EI SAA SEADUSE ALUSEL VÄLISTADA. KUI NIIDUD ON MÄRGISTUD, KUULUVAD NENDE KASUTUSTINGIMUSTE MUUD TINGIMUSED JAOTID 9–14.

1. Autoriõiguse teave

Sellel veebisaidil esitatud materjalide autoriõigused kuuluvad Seiko Epson Corporationile või teistele kolmandatele isikutele. Ühtegi siin sisalduvat materjali ei tohi kopeerida, muuta, levitada, avaldada, alla laadida, üles laadida, postitada ega edastada, ei täielikult ega osaliselt, ühelgi kujul ega mingil viisil ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku nõusolekuta. või autoriõiguse omanik.

2. Kaubamärgid

 1. Sellel veebisaidil kasutatavad ja kuvatavad kaubamärgid, teenusemärgid ja logomärgid on Seiko Epson Corporationi või kolmandate isikute registreeritud või registreerimata kaubamärgid.
 2. Nime "Seiko Epson Corporation" ja Epsoni logo ei tohi ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata mingil viisil kasutada, sealhulgas ilma piiranguteta selle veebisaidi materjalide levitamisega seotud reklaamides.
 3. Kaubamärgid, teenusemärgid ja logomärgid, mida võib sellel veebisaidil kasutada ja kuvada, hõlmavad järgmist:
  1. EPSON®on registreeritud kaubamärk ja EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on Seiko Epson Corporationi kaubamärk.
  2. Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows-server®ja Windows Vista®on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
  3. Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, AirPrint logo, iPad, iPhone, iPod touch, App Store ja iTunes on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
  4. Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play ja Android on Google LLC kaubamärgid.
  5. AOSS™ on ettevõtte BUFFALO INC kaubamärk.
  6. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED registreeritud kaubamärk Jaapanis ja teistes riikides.
  7. Bluetooth®sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc.-le kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja Seiko Epson Corporation kasutab selliseid märke litsentsi alusel.
  8. Youtube®ja YouTube logo on YouTube, LLC registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.

Üldine märkus: muud siin kasutatud tootenimed on ainult tuvastamise eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid. Epson loobub kõigist nende kaubamärkide õigustest.

3. Garantiidest ja vastutuse piiramisest loobumine

 1. Vastavalt jaotisele 10 (mis võib kehtida teile, kui kasutate saiti Austraalias), ei anna Seiko Epson Corporation mingeid garantiisid mis tahes sisu, materjalide või teabe, sealhulgas tarkvara, dokumentide, täpsuse või täielikkuse kohta. või KKK-d sellel veebisaidil.
 2. Vastavalt jaotistele 10 ja/või 12 (mis võib kehtida teie kohta, kui kasutate saiti Austraalias) ei võta Seiko Epson Corporation mitte mingil juhul mingit vastutust sellel veebisaidil sisalduvate teabevigade eest ja Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust. vastuta mis tahes kahjude või kaotuste eest, mis on põhjustatud sellel veebisaidil oleva teabe või materjali kasutamisest. Kõik materjalid ja teave sellel veebisaidil võivad muutuda ilma ette teatamata.
 3. Sellelt veebisaidilt lingitud või sellele veebisaidile viitavate kolmandate osapoolte veebisaitide, mis ei kuulu ettevõttele Seiko Epson Corporation, haldamine toimub vastavate ettevõtete vastutusel ja seda ei halda Seiko Epson Corporation.
  Palun kasutage lingitud veebisaite vastavalt vastavatel lingitud veebisaitidel avaldatud kasutustingimustele. Seiko Epson Corporation ei vastuta lingitud veebisaitide sisu ega nende kasutamisest tulenevate kahjude eest.

4. Keelatud käitumine

 1. Vastavalt jaotisele 12 (mis võib kehtida teile, kui kasutate saiti Austraalias) on selle veebisaidi kasutamisel keelatud järgmised tegevused.
  1. Käitumine, mis põhjustab ebasoodsasse olukorda või kahju kolmandale osapoolele või ettevõttele Seiko Epson Corporation või mis võib põhjustada sellist ebasoodsat olukorda või kahju.
  2. Käitumine, mis rikub või võib rikkuda seadusi ja määrusi või määrusi.
  3. Tegutsemine, mille käigus müüakse või levitatakse materjali, mis on valmistatud või toodetud vastavalt sellel veebisaidil postitatud või teie põhitoodetena avaldatud viisile või protsessile, ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata.

5. Soovitatavad brauserid

 1. Soovitame kasutada brauseri uusimat versiooni.
 2. Selle veebisaidi korrektseks vaatamiseks lubage oma brauseri seadetes JavaScript ja stiililehed.

6. Küpsiste paigutamine

See veebisait lisab teie arvutisse küpsise (unikaalne kood, mis tuvastab teie arvuti meie veebisaidil), kui te seda veebisaiti külastate. Seda küpsist kasutatakse ainult selleks, et suunata teid tulevaste külastuste ajal vastavale kohalikule keelele ja see ei sisalda isiklikku ega individuaalselt tuvastatavat teavet.

7. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

 1. Siinseid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Jaapani seadustele..
  Teie ja Epsoni vahelise vaidluse korral alluvad pooled Tokyo ringkonnakohtu (kokkuvõtte) kohtu ainupädevusele.

8. Isikuandmete kaitse・Koguge juurdepääsulogi

 1. See veebisait kasutab Google Analytics-i selle veebisaidi analüüsimiseks ja täiustamiseks. Google Analytics kasutab "küpsiseid", et koguda anonüümsel kujul standardset Interneti logiteavet ja külastajate käitumise teavet. Küpsise vastuvõtmise keelamiseks võite küpsise blokeerida või seada oma brauseri väljastama hoiatuse enne küpsise saamist. Kui teete seda, võivad saidi osad muutuda teile kättesaamatuks. Juurdepääsulogile kohaldatakse Google LLC privaatsuspoliitikat, mida peaksite enne veebisaidi kasutamist lugema ja link on toodud allpool.
 2. Google Analytics™on Google LLC kaubamärk.

Seotud Informatsioon

Google Analytics teenusetingimused
Google'i Privaatsus-poliitika

[KUI KASUTATE SAITI AUSTRAALIAS, KEHTIVAD TEIE KOHTA JÄRGMISED JAOTUSED 9–14]

9. Definitsioonid

Käesolevate kasutustingimuste jaotiste 10–14 tähenduses tähendab Austraalia tarbijaseadus 2010. aasta konkurentsi- ja tarbijaseaduse (Cth) loendit 2.

10. Austraalia tarbijaõigus

Miski nendes kasutustingimustes ei kehti, kui see välistaks, piiraks või muudaks mis tahes õigust või õiguskaitsevahendit, mis teil Austraalia tarbijaseaduse alusel võib olla, kui sellist õigust või õiguskaitsevahendit ei saa seaduslikult välistada, piirata või muuta.

Kui ostate Epsonilt tarbijana kaupu (v.a kaubad, mis on soetatud taastarnimise eesmärgil) ja teenuseid, kehtivad neile Austraalia tarbijaseaduse alusel seadusjärgsed garantiid, mida ei välista ükski ükski neist, olenemata nendes kasutustingimustes sätestatust. muud käesolevate kasutustingimuste tingimused.

Seadusjärgsed garantiid hõlmavad (piiranguteta) järgmist:

Kui Epson ei järgi Austraalia tarbijaseaduse alusel teile kohaldatavat tarbijagarantii, on teil õigus Austraalia tarbijaseaduses sätestatud parandusmeetmetele. Teenuse suuremate tõrgete korral on teil õigus:

Samuti on teil õigus valida raha tagastamine või asendamine suuremate kaubarikkete korral.

Kui kauba või teenuse rike ei tähenda suurt tõrget, on teil õigus lasta rike mõistliku aja jooksul kõrvaldada. Kui seda ei tehta, on teil õigus kauba eest raha tagasi saada ja teenuseleping üles öelda ning kasutamata osa eest raha tagasi.

Samuti on teil õigus saada hüvitist mis tahes muu mõistlikult prognoositava kahju või kahju eest, mis on tingitud kauba või teenuse rikkest.

11. Esindusest ja garantiidest loobumine

Jaotis 3.1 ei kehti teie kohta. Selle asemel kehtib järgmine termin:

VÄLJA ARVATUD, ET MISKI SELLES JAOTIS EI VÄLISTA, PIIRATA EGA MUUDATA GARANTIID, GARANTIID, ÕIGUSI VÕI PARANDUSVAHENDID, MIDA EI SAA VÄLISTADA AUSTRAALIA TARBIJASEADUSTE ALUSEL, ei anna Seiko Epson Corporation mingit garantiid materjalide, materjalide, sisu või täielikkuse osas. või sellel veebisaidil olevat teavet, sealhulgas tarkvara, dokumente või KKK-sid.

12. Toote omandamine tarbija- või väikeettevõttelepingu alusel

  Kui:
 1. olete üksikisik ja kasutate saiti täielikult või peamiselt isiklikuks, koduseks või majapidamises kasutamiseks või tarbimiseks;
 2. või kujutavad need kasutustingimused väikeettevõtluslepingut (nagu see termin on Austraalia tarbijaseaduses aeg-ajalt määratletud),

siis kohaldatakse teie suhtes jaotisi 13–14.

13. Saidi teave ja materjalid

Jaotis 3.2 ei kehti teie kohta. Selle asemel kehtib järgmine termin:

Vastavalt jaotisele 10 ei võta Seiko Epson Corporation mitte mingil juhul vastutust sellel veebisaidil sisalduvate teabevigade eest ning Seiko Epson Corporation ei vastuta kahjude, kahjude, vastutuse, trahvi, trahvi, tasude, kulude, maksete või maksete eest. mis tahes laadi või laadi kulud, mis on teile kantud sellel veebisaidil oleva teabe või materjali kasutamise tõttu, välja arvatud ulatuses, mis on põhjustatud Epsoni või selle töötajate, ametnike, töövõtjate või agentide eksimusest, pettusest, hooletusest või tahtlikust üleastumisest. Kõik materjalid ja teave sellel veebisaidil võivad muutuda ilma ette teatamata.

14. Keelatud käitumine

Jaotis 4.1 ei kehti teie kohta. Selle asemel kehtib järgmine termin:

Te ei tohi selle veebisaidi kasutamisega seoses teha midagi järgmistest:

 1. käitumine, mis võib põhjustada ebasoodsasse olukorda või kahju kolmandale osapoolele või ettevõttele Seiko Epson Corporation;
 2. käitumine, mis rikub või võib rikkuda kohaldatavaid seadusi ja määrusi või määrusi;
 3. müüa, litsentsida, levitada või avaldada tooteid, mis on valmistatud või toodetud vastavalt sellel veebisaidil avaldatud protsessile või mis rikuvad muul viisil Seiko Epson Corporationi intellektuaalomandi õigusi, ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata.

Viimati värskendatud: 2023