Όροι χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται και συντηρείται από την Seiko Epson Corporation. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τους όρους χρήσης πριν προχωρήσετε.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα για τα υλικά που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν στην Seiko Epson Corporation ή σε τρίτους. Κανένα από τα υλικά που περιέχονται στην παρούσα δεν μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί, να εκδοθεί, να ληφθεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί ή να μεταβιβαστεί, είτε εξ' ολοκλήρου είτε εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Seiko Epson Corporation ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα σήματα λογοτύπων που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν σήματα, κατοχυρωμένα ή μη, της Seiko Epson Corporation ή τρίτων.
Η επωνυμία «Seiko Epson Corporation» και το λογότυπο της Epson δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της διαφήμισης που σχετίζεται με τη διανομή υλικών σε αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Seiko Epson Corporation.

Αποποίηση εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

Η Seiko Epson Corporation δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, υλικών ή πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού, των εγγράφων ή των ερωτήσεων.
Σε καμία περίπτωση, η Seiko Epson Corporation δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την τοποθεσία web. Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που προκλήθηκαν σε εσάς, ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών ή των υλικών αυτής της ιστοσελίδας. Όλα τα υλικά και οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων που δεν ανήκουν στην Seiko Epson Corporation, οι οποίες δέχονται παραπομπές ή παραπέμπουν σε αυτή την ιστοσελίδα, τελεί υπό διαχείριση και ευθύνη των αντίστοιχων εταιρειών και δεν τελεί υπό τη διαχείριση της Seiko Epson Corporation.
Χρησιμοποιείτε τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες σύμφωνα με τους όρους χρήσης που είναι δημοσιευμένοι στις αντίστοιχες συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων ή για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους.

Απαγορευμένες ενέργειες

Κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύονται οι ακόλουθες ενέργειες.

Προτεινόμενα προγράμματα περιήγησης στο web

Συνιστούμε τη χρήση των τελευταίων εκδόσεων των προγραμμάτων περιήγησης στο web.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία JavaScript και τα φύλλα στυλ στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να βλέπετε αυτή την ιστοσελίδα σωστά.

Τοποθέτηση Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα τοποθετεί ένα «cookie» (μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα μας) στον υπολογιστή σας, όταν την επισκέπτεστε. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται μόνο για τη δρομολόγησή σας στην κατάλληλη ιστοσελίδα με την τοπική σας γλώσσα, κατά τις μελλοντικές σας επισκέψεις, και δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε προσωπικές ή προσδιοριστικές του ατόμου πληροφορίες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι όροι του παρόντος διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας.
Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε εσάς και της Epson, τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Επαρχίας του Τόκιο (Σύνοψη).

Προστασία προσωπικών πληροφοριών・Συλλογή αρχείου καταγραφής πρόσβασης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics για την ανάλυση και τη βελτίωση της. Η εφαρμογή Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies» για να συλλέγει τυπικές πληροφορίες Internet και πληροφορίες συμπεριφοράς των επισκεπτών με ανώνυμες φόρμες. Μπορείτε να αποκλείσετε ένα Cookie ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να σας προειδοποιεί πριν από τη λήψη ενός Cookie, ώστε να μπορείτε να αρνείστε την αποδοχή Cookies. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται τμήμα(τα) της ιστοσελίδας να μην είναι διαθέσιμα για εσάς. Το Αρχείο καταγραφής πρόσβασης υπόκειται στην πολιτική απορρήτου της Google LLC, την οποία θα πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

To Google Analytics είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Σχετικές πληροφορίες