Vilkår for brug

Denne hjemmeside ("hjemmeside" eller "websted") administreres og vedligeholdes af Seiko Epson Corporation ("Epson"). Din brug af denne hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår ("Brugervilkår"). Læs omhyggeligt og forstå vilkårene for brug, før du fortsætter.

HVIS DU BRUGER HJEMMESIDEN I AUSTRALIEN, GÆLDER AFSNIT 8 - 13 I DETTE DOKUMENT MULIGVIS OGSÅ FOR DIG. I AFSNIT 9 OG 11 KAN DU SE, HVORNÅR DISSE AFSNIT MULIGVIS ER GÆLDENDE. AFSNIT 8-13 OMHANDLER OBLIGATORISKE LOVBESKYTTELSER, SOM IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL LOVEN. HVOR ANGIVET, ER ANDRE VILKÅR I DISSE BRUGSVILKÅR UNDERLAGT AFSNIT 8-13.

1.  Oplysninger om copyright

Ophavsretten til materialerne, der tilbydes på denne hjemmeside tilhører Seiko Epson Corporation eller andre tredjeparter. Ingen af materialerne heri må kopieres, ændres, distribueres, offentliggøres, downloades, uploades eller overføres, enten helt eller delvist, i nogen form eller på nogen måde, uden forudgående skriftlig godkendelse fra Seiko Epson Corporation eller indehaveren af ophavsretten.

2.  Varemærker

 1. Varemærker, servicemærker og logomærker, der bruges og vises på denne hjemmeside, er registrerede varemærker eller ikke registrerede varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation eller tredjeparter.
 2. Navnet "Seiko Epson Corporation" og Epson-logoet må ikke anvendes på nogen måde, herunder og uden begrænsning, reklame relateret til distribution af materialer på dette websted, uden forudgående skriftlig tilladelse Seiko Epson Corporation.
 3. For varemærker, servicemærker og logomærker, der bruges eller vises på denne hjemmeside, bedes du se afsnittet "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

 1. I henhold til afsnit 9 (som muligvis gælder for dig, hvis du bruger hjemmesiden i Australien), giver ikke Seiko Epson Corporation nogen former for garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet, materialerne eller oplysningerne, herunder software, dokumenter, eller ofte stillede spørgsmål, på denne hjemmeside.
 2. I henhold til afsnit 9 og/eller 11 (som muligvis gælder for dig, hvis du bruger hjemmesiden i Australien), kan Seiko Epson Corporation på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle fejl i oplysningerne på denne hjemmeside, og Seiko Epson Corporation kan ikke holdes alsvarlig for eventuelle skader eller tab for dig som følge af brug af oplysningerne eller materialet på denne hjemmeside. Alle materialer og oplysninger om dette websted kan ændres uden varsel.
 3. Indholdet af tredjeparts-websteder, der ikke tilhører Seiko Epson Corporation, som linker fra dette websted eller linker til dette websted, forvaltes under ansvar af de respektive virksomheder og er ikke under forvaltning af Seiko Epson Corporation.
  Brug venligst linkede websteder i henhold til betingelserne for brug offentliggjort på de respektive linkede websteder. Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på linkede hjemmesider eller skader som følge af brugen af dette indhold.

4.  Forbudt adfærd

 1. Med forbehold for afsnit 11 (som muligvis gælder for dig, hvis du bruger hjemmesiden i Australien), ved brug af denne hjemmeside, er følgende adfærd forbudt.
  1. Adfærd, der forårsager en ulempe eller skade for en tredjepart eller Seiko Epson Corporation, eller som kan forårsage en sådan ulempe eller skade.
  2. Adfærd, der overtræder eller kan overtræde love og forskrifter eller bekendtgørelser.
  3. Handlinger, der sælger eller distribuerer et materiale, der er fremstillet eller produceret i overensstemmelse med en måde eller proces, der er udgivet eller offentliggjort på denne hjemmeside som dine primære produkter, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation.

5.  Anbefalede browsere

 1. Vi anbefaler at bruge den nyeste version af browseren.
 2. Aktivér JavaScript, og style sheets (typografiark) i dine browserindstillinger for at se dette websted korrekt.

6.  Håndtering af personlige oplysninger

Personlige oplysninger om kunder, der indhentes via brugen af denne hjemmeside, skal håndteres ordentligt i henhold til "Privatlivspolitikken", der er fastlagt særskilt af virksomheden.

7.  Lovvalg og værneting

 1. Vilkårene heri er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Japan.
  I tilfælde af en tvist mellem dig og Epson, skal parterne forelægge enekompetence for Tokyo District (oversigt) Domstolen.

[HVIS DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE I AUSTRALIEN, GÆLDER FØLGENDE AFSNIT 8 - 13 OGSÅ FOR DIG]

8. Definitioner

I afsnit 9 - 13 i disse brugsvilkår er den Australian Consumer Law skema 2 i konkurrence- og forbrugerloven 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Intet i disse brugsvilkår gælder, hvis det udelukker, begrænser eller ændrer eventuelle rettigheder eller retsmidler, som du har i henhold til Australian Consumer Law, hvis en sådan ret eller retsmiddel ikke lovligt kan udelukkes, begrænses eller ændres.

Uanset det modsatte i disse brugsvilkår, hvis du køber varer (andet end varer, der er erhvervet med henblik på genforsyning) og tjenester fra Epson som forbruger, kommer de med lovbestemte garantier i henhold til Australian Consumer Law, som ikke udelukkes af disse vilkår og betingelser.

De lovpligtige garantier omfatter følgende (uden begrænsning):

I det omfang Epson undlader at overholde en forbrugerbestemt garanti, der gælder for dig i henhold til Australian Consumer Law, kan du gøre brug af retsmidlerne, der står i Australian Consumer Law. Ved større fejl i tjenesten har du ret til:

Du har også ret til at refundering eller erstatning i tilfælde af større fejl med en vare.

Hvis fejlen på en vare eller en ydelse ikke er en større fejl, har du ret til at få fejlen rettet inden for rimelig tid. Hvis dette ikke gøres, har du ret til en refundering for varen og til at annullere kontrakten for tjenesten og få refunderet eventuelle beløb, der ikke er brugt.

Du har også ret til kompensation for alle andre rimeligt forudsigelige tab eller skader som følge af en fejl i varen eller tjenesten.

10. Fraskrivelse af ansvar for repræsentation og garantier

Afsnit 3.1 gælder ikke for dig. I stedet gælder følgende vilkår:

UNDTAGEN AT INTET I DETTE AFSNIT UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER GARANTIER, RETTIGHEDER ELLER RETSMIDLER, SOM IKKE KAN UDELUKKE I HENHOLD TIL AUSTRALIAN CONSUMER LAW, giver ikke Seiko Epson Corporation nogen former for garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet, materialerne eller oplysningerne, herunder software, dokumenter, eller ofte stillede spørgsmål, på denne hjemmeside.

11. Køb af et produkt under en forbruger- eller mindre virksomhedskontrakt

Hvis:
1. du er en enkeltperson, og du bruger hjemmesiden udelukkende eller hovedsageligt til personlig brug, husholdningsbrug eller forbrug; eller
2. disse brugsvilkår udgør en kontrakt for små virksomheder (som dette udtrykkeligt er angivet i Australian Consumer Law fra tid til anden),
er afsnit 12 - 13 gældende for dig.

12. Oplysninger og materialer på hjemmesiden

Afsnit 3.2 gælder ikke for dig. I stedet gælder følgende vilkår:

Med forbehold for afsnit 9 kan Seiko Epson Corporation på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle informationsfejl på denne hjemmeside, og Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for nogen former for tab, skader, ansvar, bøder, bøder, omkostninger, betaling eller omkostninger, som du pådrager dig som følge af brugen af oplysningerne eller materialet på denne hjemmeside, undtagen i det omfang, det er forårsaget af fejltagelser, svig, uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra Epson eller dets ansatte, embedsmænd, kontrahenter eller agenter. Alt materiale og information på denne hjemmeside kan ændres uden varsel.

13. Forbudt adfærd

Afsnit 4.1 gælder ikke for dig. I stedet gælder følgende vilkår:

Du må ikke gøre noget af følgende i forbindelse med brugen af denne hjemmeside:

 1. adfærd, der kan forårsage en ulempe eller skade for en tredjepart eller Seiko Epson Corporation;
 2. adfærd, der overtræder eller kan overtræde gældende love og regler eller bekendtgørelser;
 3. sælge, licensere, distribuere eller offentliggøre produkter, der er fremstillet eller produceret i henhold til en proces, der er offentliggjort på denne hjemmeside, eller som på anden måde krænker Seiko Epson Corporations intellektuelle ejendomsrettigheder, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation.

Sidst opdateret: 2024