Podmínky použití

Tyto webové stránky spravuje společnost Seiko Epson Corporation. Používání těchto stránek se řídí níže popsanými podmínkami. Než budete pokračovat, přečtěte si tyto podmínky použití a potvrďte, že jim rozumíte.

Informace o autorském právu

Držitelem autorských práv k materiálům poskytovaným na těchto webových stránkách je společnost Seiko Epson Corporation nebo jiné třetí strany. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation nebo držitele autorských práv je zakázáno jakékoli zde obsažené materiály kopírovat, upravovat, distribuovat, publikovat, stahovat, nahrávat, zpřístupnit, odeslat nebo přenést v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem.

Ochranné známky

Ochranné známky, loga a známky služeb zobrazené nebo použité na těchto webových stránkách, jsou registrované obchodní známky nebo neregistrované obchodní známky společnosti Seiko Epson Corporation nebo třetích stran.
Bez předchozího písemného svolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno název „Seiko Epson Corporation“ či logo Epson jakýmkoli způsobem použít, například pro reklamní účely související s distribucí materiálů na těchto webových stránkách.

Odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti

Společnost Seiko Epson Corporation nečiní žádné záruky jakéhokoli druhu ohledně správnosti nebo úplnosti jakýchkoli materiálů, obsahu nebo informací na těchto webových stránkách, včetně softwaru, dokumentů nebo často kladených dotazů.
Společnost Seiko Epson Corporation v žádném případě nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli chybné informace na těchto webových stránkách. Společnost Seiko Epson Corporation nebude odpovědná za žádné škody nebo ztráty, které byste utrpěli v důsledku použití informací nebo materiálů na těchto webových stránkách. Všechny materiály a informace na těchto webových stránkách se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Obsah webových stránek třetích stran, které nejsou součástí společnosti Seiko Epson Corporation a na které odkazují tyto webové stránky, spravují příslušné společnosti, které jsou za něj odpovědné, a nespravuje ho společnost Seiko Epson Corporation, která za něj nenese žádnou odpovědnost.
Webové stránky, na které tyto webové stránky odkazují, používejte v souladu s podmínkami použití příslušných odkazovaných webových stránek. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek ani za žádné škody způsobené jejich používáním.

Zakázané jednání

Při používání těchto webových stránek bude zakázáno následující jednání.

Doporučené prohlížeče

Doporučujeme používat nejnovější verzi prohlížeče.

Pro zobrazení těchto webových stránek povolte JavaScript a styly.

Umístění souborů cookie

Při návštěvě těchto webových stránek se vám do počítače uloží soubor „cookie“ (jedinečný kód, který váš počítač identifikuje na našich webových stránkách). Tento soubor cookie bude sloužit pouze k tomu, aby vás nasměrovat na odpovídající jazykovou verzi webových stránek při budoucích návštěvách, a neobsahuje žádné informace, které by mohly kohokoli identifikovat.

Rozhodné právo a jurisdikce

Zde uvedené podmínky se budou řídit a podléhat japonským zákonům.
Případný spor mezi vámi a společností Epson bude podléhat výhradní jurisdikci Okresnímu soudu města Tokyo.

Ochrana osobních informací・Sběr protokolu přístupu

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která usnadňuje analýzu těchto webových stránek a pomáhá při jejich zlepšování. Služba Google Analytics používá soubory „cookie“ k shromažďování standardních anonymních informací o internetovém protokolu a chování návštěvníků stránek. Ukládání souborů cookie můžete zakázat nebo prohlížeč nastavit tak, aby zobrazil varování při každém pokusu o uložení souboru cookie, abyste případně mohli jeho uložení zamítnout. V takovém případě však pro vás mohou být některé části těchto webových stránek nedostupné. Protokol přístupu podléhá Zásadám o ochraně osobních údajů společnosti Google LLC, které byste si před používáním těchto webových stránek měli pročíst.

Google Analytics je ochranná známka společnosti Google LLC.

Související informace