Condicions d'ús

Aquest lloc web ("lloc web" o "Lloc") està gestionat i mantingut per Seiko Epson Corporation ("Epson"). El vostre ús d'aquest lloc està subjecte a les condicions descrites a continuació ("Condicions d'ús"). Llegiu atentament les condicions i assegureu-vos d'entendre-les abans de continuar.

SI UTILITZEU EL LLOC A AUSTRÀLIA, ÉS POSSIBLE QUE LES SECCIONS 8-13 D'AQUEST DOCUMENT S'APLIQUIN EN EL VOSTRE CAS. A LES SECCIONS 9 I 11 ES DESCRIU EN QUINS CASOS ES PODEN APLICAR AQUESTES SECCIONS. A LES SECCIONS 8-13 S'ESTABLEIXEN PROTECCIONS LEGALS OBLIGATÒRIES QUE NO ES PODEN EXCLOURE D'ACORD AMB LA LLEI. ON S'INDIQUI, ALTRES TERMES D'AQUESTES CONDICIONS D'ÚS ESTAN SUBJECTES A LES SECCIONS 8-13.

1.  Informació de copyright

El copyright dels materials proporcionats al lloc web pertanyen a Seiko Epson Corporation o a altres terceres parts. Cap dels materials continguts en aquest lloc pot ser copiat, modificat, distribuït, publicat, baixat, penjat, enviat o transmès, ja sigui en part o en la seva totalitat, en qualsevol forma o de qualsevol manera, sense la prèvia autorització per escrit de Seiko Epson Corporation o del propietari dels drets d'autor.

2.  Marques comercials

 1. Les marques comercials, les marques de servei i les marques de logotip que s'utilitzen i es mostren en aquest lloc web són marques comercials registrades o marques comercials no registrades de Seiko Epson Corporation o de tercers.
 2. El nom "Seiko Epson Corporation" i el logotip d'Epson no es poden utilitzar en qualsevol forma, incloent entre d'altres, la publicitat relacionada amb la distribució dels materials d'aquest lloc web, sense la prèvia autorització per escrit de Seiko Epson Corporation.
 3. Per a les marques comercials, les marques de servei i les marques de logotip que s'utilitzen o es mostren en aquest lloc web, consulteu "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Exclusió de garanties i limitació de responsabilitat

 1. D'acord amb la Secció 9, (que es pot aplicar en el vostre cas si feu servir el lloc a Austràlia), Seiko Epson Corporation no ofereix cap garantia de cap tipus pel que fa a l'exactitud o la integritat de cap contingut, materials o informació, inclosos el programari, els documents, o preguntes freqüents, en aquest lloc web.
 2. D'acord amb la Secció 9 i/o 11, (que es pot aplicar en el vostre cas si utilitzeu el lloc a Austràlia), en cap cas Seiko Epson Corporation assumirà cap responsabilitat per qualsevol error d'informació continguda en aquest lloc web i Seiko Epson Corporation no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que patiu com a conseqüència de l'ús de la informació o el material d'aquest lloc web. Tots els materials i la informació d'aquest lloc web estan subjectes a canvis sense previ avís.
 3. El contingut de llocs web de tercers no pertanyents a Seiko Epson Corporation als quals s'enllaci des d'aquest lloc web o que enllacin a aquest lloc web es gestionen sota la responsabilitat de les respectives companyies i no estan gestionats per Seiko Epson Corporation.
  Si us plau utilitzeu els llocs web enllaçats d'acord amb les condicions d'ús publicades als respectius llocs web enllaçats. Seiko Epson Corporation no assumeix cap responsabilitat pel contingut dels llocs web enllaçats ni pels danys derivats del seu ús.

4.  Conducta prohibida

 1. D'acord amb la Secció 11 (que es pot aplicar en el vostre cas si utilitzeu el lloc a Austràlia), utilitzant aquest lloc web, les conductes següents estaran prohibides.
  1. Conducta que causi un desavantatge o dany a un tercer o a Seiko Epson Corporation, o que pugui causar aquest desavantatge o dany.
  2. Conductes que infringeixin o puguin infringir les lleis i reglaments o ordenances.
  3. Qualsevol conducta de venda o distribució, sense el permís previ per escrit de Seiko Epson Corporation, d'un material que hagi estat fabricat o produït utilitzant un procés de producció o una metodologia publicats en aquest lloc web com a productes principals.

5.  Navegadors recomanats

 1. Recomanem utilitzar l’ultima versió del navegador.
 2. Si us plau, activeu JavaScript i els fulls d'estil a la configuració del vostre navegador per poder visualitzar correctament aquest lloc web.

6.  Gestió d'informació personal

La informació personal dels clients obtinguda mitjançant l'ús d'aquest lloc es tractarà adequadament d'acord amb la "Política de privacitat" establerta per separat per l'Empresa.

7.  Llei aplicable i jurisdicció

 1. Les condicions d'aquest document es regiran i s'interpretaran de conformitat amb les lleis de Japó.
  En el cas d'una disputa entre l'usuari i Epson, les parts se sotmetran a la jurisdicció exclusiva del Tribunal de Districte de Tòquio (Resum).

[SI UTILITZEU EL LLOC A AUSTRÀLIA, LES SECCIONS 8-13 S'APLIQUEN ADDICIONALMENT EN EL VOSTRE CAS]

8. Definicions

A l'efecte de les Seccions 9-13 d'aquestes Condicions d'ús, l'Australian Consumer Law significa l'annex 2 de la Llei de la competència i del consumidor de 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Res d'aquestes Condicions d'ús s'aplica quan exclogui, restringeixi o modifiqui qualsevol dret o recurs que pugueu tenir en virtut de l'Australian Consumer Law si aquest dret o recurs no es pot excloure, restringir o modificar legalment.

Sense perjudici de tot el contrari en aquestes Condicions d'ús, si adquiriu béns (que no siguin béns adquirits amb la finalitat de reabastir-se) i serveis d'Epson com a consumidor, aquests inclouen garanties legals d'acord amb l'Australian Consumer Law que no estan excloses per cap altres termes d'aquestes Condicions d'ús.

Les garanties legals inclouen (sense limitació):

En la mesura en què Epson incompleix una garantia del consumidor aplicable en el vostre cas en virtut de l'Australian Consumer Law, teniu dret a les accions que estableix l'Australian Consumer Law. En cas de fallades importants amb el servei, teniu dret a:

També teniu dret a escollir un reemborsament o reemplaçament per fallades importants en els béns.

Si una fallada en els béns o en un servei no equival a una fallada important, teniu dret a que es rectifiqui en un termini raonable. Si això no es fa, teniu dret a un reemborsament dels béns i a cancel·lar el contracte del servei i obtenir un reemborsament de qualsevol part no utilitzada.

També teniu dret a ser compensat per qualsevol altra pèrdua o dany raonablement previsible per una fallada en els béns o servei.

10. Exempció de responsabilitat de representació i garanties

La Secció 3.1 no s'aplicarà en el vostre cas. En canvi, s'aplica el terme següent:

EXCEPTE QUE RES DEL DISPOSAT EN AQUESTA SECCIÓ EXCLOGUI, RESTRINGEIXI O MODIFIQUI LES GARANTIES, DRETS O RECURSOS QUE NO PUGUIN EXCLOURE'S EN VIRTUT DE L'AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation no ofereix cap garantia de cap tipus pel que fa a l'exactitud o la integritat de cap contingut, materials o informació, inclosos el programari, els documents, o preguntes freqüents, en aquest lloc web.

11. Adquisició de productes en virtut d'un contracte de consum o petita empresa

Si:
1. sou un individu i utilitzeu el lloc totalment o principalment per a ús o consum personal, domèstic o domèstic; o
2. aquestes Condicions d'ús constitueixen un contracte de petita empresa (tal com aquest terme es defineix a l'Australian Consumer Law en cada moment),
aleshores les Seccions 12-13 s'aplicaran en el vostre cas.

12. Informació i materials del lloc

La Secció 3.2 no s'aplicarà en el vostre cas. En canvi, s'aplica el terme següent:

Subjecte a la Secció 9, en cap cas Seiko Epson Corporation assumirà cap responsabilitat per qualsevol error d'informació continguda en aquest lloc web i Seiko Epson Corporation no serà responsable de cap pèrdua, dany, responsabilitat, penalització, multa, càrrec, despesa, pagament o costos de qualsevol naturalesa o tipus que patiu com a resultat de l'ús de la informació o el material d'aquest lloc web, excepte en la mesura que siguin causats per error, frau, negligència o mala conducta dolosa d'Epson o dels seus empleats, oficials, contractistes o agents. Tots els materials i la informació d'aquest lloc web estan subjectes a canvis sense previ avís.

13. Conducta prohibida

La Secció 4.1 no s'aplicarà en el vostre cas. En canvi, s'aplica el terme següent:

No heu de fer cap de les accions següents en relació amb l'ús d'aquest lloc web:

 1. conducta que pugui causar un desavantatge o dany a un tercer o a Seiko Epson Corporation;
 2. conducta que infringeixi o pugui infringir les lleis i regulacions o ordenances aplicables;
 3. vendre, llicenciar, distribuir o divulgar productes que s'elaboren o produeixen segons un procés publicat en aquest lloc web o que infringeixen els drets de propietat intel·lectual de Seiko Epson Corporation de qualsevol altra manera, sense el permís previ per escrit de Seiko Epson Corporation.

Última actualització: 2024