Условия за използване

Този уебсайт се администрира и поддържа от Seiko Epson Corporation. Използването на този сайт от ваша страна е предмет на условията, описани по-долу. Прочетете внимателно и разберете условията за употреба, преди да продължите.

Информация за авторски права

Авторските права за материалите, предоставени на този уебсайт, принадлежат на Seiko Epson Corporation или на трети страни. Никои от материалите, съдържащи се тук, не могат да бъдат копирани, променяни, разпространявани, публикувани, изтегляни, предавани, независимо изцяло или частично, под никаква форма и начин без предварителното писмено съгласие на Seiko Epson Corporation или на собственика на правата.

Търговски марки

Търговските марки, сервизните марки и логата, използвани и показани на този сайт, са регистрирани търговски марки или нерегистрирани търговски марки на Seiko Epson Corporation или трети страни.
Името "Seiko Epson Corporation" и логото Epson не могат да се използват по никакъв начин, включително, но не само, за рекламиране, свързано с разпространение на материали от този уебсайт без предварителното писмено разрешение на Seiko Epson Corporation.

Отказ от гаранция и ограничена отговорност

Seiko Epson Corporation не дава гаранция от никакъв вид по отношение на точността или пълнотата на никаква част от съдържанието, материалите или информацията, включително софтуера, документите или частта за често задавани въпроси на този уебсайт.
В никакъв случай Seiko Epson Corporation не носи отговорност за грешки в информацията, съдържаща се на този уебсайт. Seiko Epson Corporation не носи отговорност за щети или загуби за вас в резултат от използването на информацията или материалите в този уебсайт. Всички материали и информация на този уебсайт подлежат на промяна без известяване.

Съдържанието на уебсайтове на трети страни, които не принадлежат на Seiko Epson Corporation, към които има връзка от този уебсайт или имат връзка към този уебсайт, се управляват на отговорност на съответните компании и не се управляват от Seiko Epson Corporation.
Използвайте свързаните уебсайтове съгласно условията за използване, публикувани на съответните свързани уебсайтове. Компанията не носи отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове или за щети, възникнали вследствие на използването им.

Забранено поведение

При използването на този уебсайт се забранява следното поведение.

Препоръчителни браузъри

Препоръчваме използването на най-новите версии на браузърите.

Активирайте JavaScript и стилови листове в настройките на браузъра, за да виждате правилно този уебсайт.

Използване на бисквитки

Този уебсайт ще запише "бисквитка" (уникален код, който идентифицира вашия компютър в нашия уебсайт) на вашия компютър, когато посетите този уебсайт. Тази бисквитка ще бъде използвана само за да ви пренасочи към подходящия уебсайт на местен език при бъдещи посещения и не включва никаква лична или персонално идентифицираща информация.

Водещо законодателство и юрисдикция

Настоящите условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Япония.
В случай на спор между вас и Epson, страните трябва да се подчинят на изключителната юрисдикция на Окръжен съд Токио (дисциплинарен).

Защита на лична информация・Събиране на регистъра за достъп

Този уебсайт използва Google Analytics за помощ в анализа и подобряването на този уебсайт. Google Analytics използва "бисквитки", за да събира стандартна регистрирана информация в интернет и информация за поведението на посетителя в анонимен формат. Можете да блокирате бисквитка или да настроите вашия браузър да издава предупреждение преди получаването на бисквитка, за да забраните приемането на бисквитката. Ако направите това, част(и) от сайта могат да останат недостъпни за вас. Регистърът за достъп е предмет на политиката за поверителност на Google LLC, която трябва да прочетете, преди да използвате сайта.

Google Analytics е търговска марка на Google LLC.

Свързана информация