İstifadə şərtləri

Bu veb-sayt ("veb-sayt" və ya "Sayt") Seiko Epson Corporation ("Epson") tərəfindən idarə olunur və saxlanılır. Bu veb-saytdan istifadəniz aşağıda təsvir olunan şərtlərə ("İstifadə Şərtləri") tabedir. Davam etməmişdən əvvəl şərtləri tam şəkildə oxuyun və anlayın.

ƏGƏR SAYTDAN AVSTRALİYADA İSTİFADƏ EDİRSİNİZSƏ, BU SƏNƏDİN 8-13-CÜ BÖLMƏLƏRİ SİZƏ ƏLAVƏ OLARAQ TƏTBİQ EDİLƏ BİLƏR. 9 VƏ 11-Cİ BÖLMƏLƏR BU BÖLMƏLƏRİN NƏ ZAMAN TƏTBİQ EDİLƏ BİLƏCƏKİNİ TƏSVİR EDİR. 8-13-CÜ BÖLMƏLƏR QANUNLA İSTİSNA OLMAYAN MƏCBURİ QANUNİ MÜDAFİƏLƏRİ GÖSTƏRİR. GÖSTƏRİLƏN HALLARDA BU İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNDƏKİ DİGƏR ŞƏRTLƏR 8-13-CÜ BÖLMƏLƏRƏ TABEDİR.

1.  Müəllif hüququ ilə bağlı məlumat

Bu veb-saytda təqdim olunan materialların müəllif hüquqları Seiko Epson Corporation-a və ya digər üçüncü tərəflərə məxsusdur. Buradakı materiallardan heç birini tam və ya qismən, istənilən forma və ya istənilən üsulla Seiko Epson Corporation və ya müəllif hüququ sahibinin yazılı icazəsi olmadan köçürmək, dəyişdirmək, paylaşdırmaq, endirmək, yükləmək, dərc etmək və ya ötürmək olmaz.

2.  Ticarət Nişanları

 1. Bu veb-saytda istifadə edilən və nümayiş etdirilən ticarət nişanları, xidmət nişanları və loqo nişanları Seiko Epson Corporation və ya üçüncü tərəflərin qeydiyyatdan keçirilmiş ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçirilməmiş ticarət nişanlarıdır.
 2. "Seiko Epson Corporation" adı və Epson loqosundan Seiko Epson Corporation şirkətinin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə, o cümlədən bu veb-saytda verilən materialların paylaşdırılması ilə bağlı reklam üçün istifadə oluna bilməz.
 3. Bu veb-saytda istifadə olunan və ya nümayiş etdirilən ticarət nişanları, xidmət nişanları və loqo nişanları üçün "Trademarks" bölməsinə baxın.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Zəmanətdən İmtina və Öhdəlik Məhdudiyyəti

 1. Bölmə 9-a uyğun olaraq (Saytdan Avstraliyada istifadə etdiyiniz halda sizə tətbiq oluna bilər) Seiko Epson Corporation bu veb-saytdakı hər hansı məzmunun, materialın və ya məlumatın, o cümlədən proqram təminatı, sənədlərin, yaxud tez-tez verilən sualların düzgünlüyünə və ya tamlığına dair heç bir zəmanət vermir.
 2. Bölmə 9 və/və ya 11-yə uyğun olaraq (Saytdan Avstraliyada istifadə etdiyiniz halda sizə tətbiq oluna bilər) heç bir halda Seiko Epson Corporation bu veb-saytda olan hər hansı məlumat səhvinə görə heç bir öhdəlik götürmür və Seiko Epson Corporation bu veb-saytdakı məlumat və ya materialdan istifadə nəticəsində sizə dəyən hər hansı zərər və ya itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Bu veb-saytdakı bütün məlumatlar və informasiya öncədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
 3. Bu veb-saytdan əlaqələndirilmiş Seiko Epson Corporation-a aid olmayan üçüncü tərəf veb-saytlarının məzmunu və ya bu veb-saytla əlaqələnmə müvafiq şirkətlərin öhdəliyi ilə idarə olunur və Seiko Epson Corporation-in idarəsi altında deyil.
  Əlaqələndirilmiş veb-saytlardan müvafiq əlaqələndirilmiş veb-saytda dərc olunan istifadə şərtlərinə uyğun istifadə etməyiniz xahiş olunur. Seiko Epson Corporation əlaqəli veb-saytların məzmununa və ya onların istifadəsi nəticəsində dəyən hər hansı zərərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

4.  Qadağan olunmuş davranış

 1. Bölmə 11-yə uyğun olaraq (Saytdan Avstraliyada istifadə etdiyiniz halda sizə tətbiq oluna bilər) bu veb-saytdan istifadə edərkən aşağıdakı davranışlar qadağan ediləcək.
  1. Üçüncü tərəfə və ya Seiko Epson Corporation-a zərər və ya ziyan dəyməsinə səbəb olan və ya belə zərər və ya ziyana səbəb ola biləcək davranış.
  2. Qanunlar və əsasnamələri və ya sərəncamları pozan və ya poza bilən davranış.
  3. Seiko Epson Corporation-in əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan, bu vebsayta göndərilmiş yaxud onda dərc olunmuş qaydaya yaxud prosesə uyğun hazırlanmış yaxud istehsal edilmiş materialın, xammalınız kimi satışını yaxud distribusiyasını həyata keçirmə fəaliyyəti.

5.  Tövsiyə olunan brauzerlər

 1. Biz brauzerin ən son versiyasından istifadə etməyi tövsiyə edirik.
 2. Bu veb-sayta düzgün şəkildə baxa bilmək üçün brauzer parametrlərinizdə JavaScript və üslub vərəqlərini aktivləşdirin.

6.  Şəxsi məlumatların idarə edilməsi

Müştərilərin bu saytdan istifadə etməsi nəticəsində əldə edilən şəxsi məlumatları Şirkət tərəfindən ayrıca müəyyən edilmiş "Məxfilik Siyasəti"nə uyğun olaraq müvafiq qaydada idarə edilməlidir.

7.  Tənzimləyici qanun və yurisdiksiya

 1. Buradakı şərtlər Yaponiyanın qanunları ilə idarə olunacaq və izah olunacaqdır.
  Sizinlə Epson arasında hər hansı mübahisə yaranarsa, tərəflər Tokio Əyalət (Nizam-İntizam) Məhkəməsinin müstəsna yurisdiksiyasına müraciət edə bilərlər.

[ƏGƏR SAYTDAN AVSTRALİYADA İSTİFADƏ EDİRSİNİZSƏ, 8-DAN 13-Ə QƏDƏR AŞAĞIDAKI BÖLMƏLƏR SİZƏ ƏLAVƏ OLARAQ TƏTBİQ EDİLİR]

8. Təfsirlər

Bu İstifadə Şərtlərinin 9-13-cü Bölmələrinin məqsədlərinə uyğun olaraq Australian Consumer Law 209-cu il Rəqabət və İstehlakçı Qanununun (Ümumi) 2-ci Cədvəlində verilib.

9. Australian Consumer Law

Hüquq və ya vasitə qanuni olaraq istisna edilə, məhdudlaşdırıla və ya dəyişdirilə bilmədiyi halda bu İstifadə Şərtlərindəki heç bir şey Australian Consumer Law-a əsasən sizin malik ola biləcəyiniz hər hansı hüquq və ya vasitəni istisna etdiyi, məhdudlaşdırdığı və ya dəyişdirdiyi hallarda tətbiq edilmir.

Bu İstifadə Şərtlərində əks olan hər hansı bir müddəadan asılı olmayaraq Epson-dan istehlakçı kimi mal və xidmətlər alırsınızsa (tədarük məqsədi ilə alınmış mallardan başqa), onlar Australian Consumer Law-a əsasən bu İstifadə Şərtlərinin hər hansı digər şərtləri ilə istisna edilməyən qanuni zəmanətlərlə təmin olunurlar.

Qanuni təminatlara aşağıdakılar daxildir (məhdudiyyət qoyulmadan):

Epson Australian Consumer Law-a uyğun olaraq sizə tətbiq edilən istehlakçı zəmanətinə əməl etmədikdə sizin Australian Consumer Law-da müəyyən edilmiş hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə etmək hüququnuz var. Xidmətdə ciddi pozuntular olarsa, aşağıdakı hüquqlarınız var:

Həmçinin mallardakı ciddi nasazlıqlar üçün pulun geri qaytarılmasını və ya malın dəyişdirilməsini seçmək hüququnuz var.

Əgər mal və ya xidmətdəki qüsur ciddi qüsur sayılmırsa, ağlabatan müddətdə nasazlığı aradan qaldırmaq hüququnuz var. Bu edilmədikdə mallara görə pulu geri almaq və xidmət müqaviləsini ləğv etmək, habelə istifadə olunmamış hissənin pulunu geri almaq hüququnuz var.

Həmçinin mal və ya xidmətdəki qüsur nəticəsində baş verən hər hansı digər ağlabatan şəkildə proqnozlaşdırıla bilən itki və ya zərər üçün kompensasiya almaq hüququnuz var.

10. Nümayəndəlikdən və Zəmanətlərdən İmtina

Bölmə 3.1 sizə tətbiq edilməyəcək. Bunun əvəzinə aşağıdakı şərt tətbiq olunur:

BU BÖLMƏDƏKİ HEÇ BİR MÜDDƏA AUSTRALIAN CONSUMER LAW-A GÖRƏ İSTİSNA EDİLƏ BİLMƏYƏN ZƏMANƏTLƏR, QARANTİYALAR, HÜQUQ VƏ YA VASİTƏLƏRİ İSTİSNA ETMİR, MƏHDUDLAŞDIRMIR VƏ YA DƏYİŞDİRMİRSƏ, Seiko Epson Corporation bu veb-saytdakı hər hansı məzmunun, materialın və ya məlumatın, o cümlədən proqram təminatı, sənədlərin, yaxud tez-tez verilən sualların düzgünlüyünə və ya tamlığına dair heç bir zəmanət vermir.

11. İstehlakçı və ya Kiçik Biznes Müqaviləsinə əsasən Məhsulun Əldə Edilməsi

Əgər:
1. siz fərdi halda və Saytdan tamamilə və ya əsasən şəxsi, məişət və ya evdə istifadə, yaxud istehlak üçün istifadə edirsinizsə; və ya
2. bu İstifadə Şərtləri kiçik biznes müqaviləsini təşkil edirsə (çünki bu termin Australian Consumer Law-da vaxtaşırı müəyyən edilir),
o zaman 12-13-cü Bölmələr sizə tətbiq olunacaq.

12. Saytdakı Məlumat və Materiallar

Bölmə 3.2 sizə tətbiq edilməyəcək. Bunun əvəzinə aşağıdakı şərt tətbiq olunur:

Bölmə 9-a uyğun olaraq heç bir halda Seiko Epson Corporation bu veb-saytda olan hər hansı məlumat səhvinə görə heç bir məsuliyyət daşımayacaq və Seiko Epson Corporation Epson və ya onun işçilərinin, məmurlarının, podratçılarının və ya nümayəndələrinin səhvi, saxtakarlığı, səhlənkarlığı və ya qəsdən sui-istifadəsi nəticəsində yaranan hallar istisna olmaqla bu veb-saytdakı məlumat və ya materialdan istifadə nəticəsində sizin məruz qaldığınız hər hansı bir itki, zərər, məsuliyyət, cəza, cərimə, ödəmə, xərc, ödəniş və ya hər hansı şəkildə və ya növdə məsrəfə görə məsuliyyət daşımır. Bu veb-saytdakı bütün materiallar və məlumatlar xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

13. Qadağan Edilmiş Davranış

Bölmə 4.1 sizə tətbiq edilməyəcək. Bunun əvəzinə aşağıdakı şərt tətbiq olunur:

Bu veb-saytdan istifadə ilə əlaqədar aşağıdakılardan heç birini etməməlisiniz:

 1. üçüncü tərəfə və ya Seiko Epson Corporation-a zərər və ya ziyan vura bilən davranış;
 2. qüvvədə olan qanunları və qaydaları, yaxud qərarları pozan və ya poza bilən davranış;
 3. Seiko Epson Corporation-ın əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan bu veb-saytda dərc edilmiş prosesə uyğun olaraq hazırlanmış və ya istehsal edilmiş və ya Seiko Epson Corporation-ın əqli mülkiyyət hüquqlarını hər hansı başqa şəkildə pozan məhsulları satmaq, lisenziyalaşdırmaq, yaymaq və ya açıqlamaq.

Son yenilənmə: 2024