Xử lý thông tin cá nhân trên trang web

(Tuyên bố về Quyền riêng tư)
27 tháng 3 năm 2024
Seiko Epson Corporation

Dành cho tất cả mọi người dưới 16 tuổi:

Vui lòng xem trang này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ, chẳng hạn như cha hoặc mẹ của bạn.

Trang này cung cấp thông tin về trang web sau đây (từ nay gọi là "trang web"), được quản lý và vận hành bởi Seiko Epson Corporation (từ nay gọi là "công ty").

Nó giải thích cách xử lý lịch sử duyệt trang web (Tuyên bố về quyền riêng tư). Trang web này được quản lý và vận hành tại Nhật Bản.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào (thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân) từ khách truy cập trang web này.

1. Phạm vi của Tuyên bố về quyền riêng tư này

1-1. Phạm vi

Tuyên bố về quyền riêng tư này (từ nay trở đi được gọi là "tuyên bố") áp dụng cho lịch sử duyệt web của bạn trên trang web (bao gồm hành vi duyệt web, thông tin về thiết bị của bạn, v.v.).

1-2. Ưu tiên áp dụng các mục được đề cập đặc biệt

Nếu một trang trong trang web này nêu rõ các chính sách hoặc nội dung quan trọng khác với tuyên bố này thì các điều khoản và điều kiện riêng lẻ đó sẽ được ưu tiên.

2. Thu thập thông tin và mục đích sử dụng khi bạn truy cập trang web này

Trang web này sử dụng Google Analytics do Google LLC. cung cấp để nhận được những thông tin sau.

Vui lòng tham khảo liên kết ở bên phải (https://policies.google.com/privacy) để biết thông tin về cách sử dụng dữ liệu của Google LLC.

Google Analytics sử dụng cookie của bên thứ nhất để ghi lại thông tin về cách bạn sử dụng trang web.

Để biết thêm thông tin về việc bỏ cấp phép cho Google Analytics, vui lòng tham khảo trang này.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Nếu bạn muốn ngăn cookie theo dõi việc sử dụng và thu thập thông tin của mình, hãy xem Phần 3, "Từ chối cookie".

3. Từ chối cookie

Hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookie theo mặc định. Cookie trên thiết bị của bạn sẽ được lưu trữ trên đó cho đến khi bạn xóa chúng hoặc cho đến khi chúng hết hạn, nhưng bạn có thể tắt chúng bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu tắt cookie, bạn có thể gặp phải các vấn đề như không thể sử dụng một số chức năng nhất định của trang web này hoặc một số trang sẽ hiển thị không chính xác.

Để biết thông tin về cách thay đổi cài đặt cookie, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên trình duyệt của bạn.

4. Xử lý các liên kết từ trang web này

Tuyên bố này không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ trang web này. Xem trang web liên quan để biết thông tin về cách các trang web đó xử lý thông tin cá nhân.

5. Thắc mắc liên quan đến tuyên bố này

Nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến tuyên bố này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau.

* Vì chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hoặc các vấn đề liên quan đến trang web hay sản phẩm này, vui lòng tham khảo thông tin liên hệ được cung cấp kèm theo từng sản phẩm với các câu hỏi cá nhân.

Nếu thông tin cá nhân được đưa vào câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để trả lời yêu cầu của bạn và không nhằm mục đích nào khác.

6. Tuân thủ luật pháp và quy định cũng như sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư

Chúng tôi quản lý và sử dụng thông tin cá nhân theo Đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản. Vào một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư để tuân thủ các thay đổi về luật pháp và quy định, nhằm đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân hoặc vì các lý do khác; do đó chúng tôi khuyến khích bạn nên định kỳ kiểm tra Tuyên bố về quyền riêng tư. Mọi cập nhật đã thực hiện sẽ được đăng tải trên trang web này.

Tuyên bố này có hiệu lực kể từ ngày công bố trên trang web này.

7. Lịch sử chỉnh sửa