การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์

(คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว)
27 มีนาคม 2024
Seiko Epson Corporation

สำหรับทุกคนที่มีอายุจนถึงสูงสุด 16 ปี:

โปรดดูหน้านี้ร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เช่น พ่อหรือแม่ของคุณ

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ (จากนี้ไปเรียกว่า "เว็บไซต์") ที่มีการจัดการและดำเนินการโดย Seiko Epson Corporation (จากนี้ไปเรียกว่า "บริษัท")

อธิบายวิธีจัดการประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ (คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว) เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการและดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น

โปรดทราบว่าเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้) จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

1. ขอบเขตของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

1-1. ขอบเขต

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ (จากนี้ไปเรียกว่า "คำชี้แจง") มีผลใช้กับประวัติการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์ (รวมถึงพฤติกรรมการเรียกดูเนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และอื่น ๆ)

1-2. ลำดับความสำคัญสำหรับรายการที่รับประกันการกล่าวถึงเป็นพิเศษ

หากไซต์ภายในเว็บไซต์นี้ระบุนโยบายหรือประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากคำชี้แจงนี้อย่างชัดเจน ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนบุคคลเหล่านั้นเป็นหลัก

2. การได้มาของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ที่ให้บริการโดย Google LLC. เพื่อรับข้อมูลต่อไปนี้

โปรดดูที่ URL ทางด้านขวา (https://policies.google.com/privacy) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Google LLC. ใช้ข้อมูล

Google Analytics ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิก Google Analytics โปรดดูที่หน้านี้
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้คุกกี้ติดตามการใช้งานของคุณและรับข้อมูล โปรดดูส่วนที่ 3 "การปฏิเสธคุกกี้"

3. การปฏิเสธคุกกี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบหรือหมดอายุ แต่คุณสามารถปิดได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณปิดคุกกี้ คุณอาจประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์นี้หรือบางหน้าอาจแสดงไม่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดดูคู่มือเบราว์เซอร์ของคุณ

4. การจัดการลิงก์จากเว็บไซต์นี้

คำชี้แจงนี้ไม่มีผลใช้กับเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เว็บไซต์เหล่านั้นจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น

5. การสอบถามเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้

หากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้

* เนื่องจากเราไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์นี้ได้ โปรดดูข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์สำหรับการสอบถามแต่ละเรื่อง

หากข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ในคำถามของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบคำถามของคุณเท่านั้น และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและการปรับปรุงแก้ไขคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

เราจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น เราอาจปรับปรุงแก้ไขคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ การปรับปรุงใด ๆ ที่ทำขึ้นจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้

คำชี้แจงนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

7. ประวัติการปรับปรุง