Hantering av personuppgifter på webbplatsen

(Sekretessuttalande)
27 mars 2024
Seiko Epson Corporation

För alla upp till 16 år:

Besök den här sidan med en förälder eller vårdnadshavare, exempelvis din pappa eller mamma.

Den här sidan innehåller information om den följande webbplatsen (i kommande text benämnd "webbplatsen") som administreras och drivs av Seiko Epson Corporation (i kommande text benämnd "företaget").

Den innehåller en förklaring om hur webbläddringshistorik hanteras (sekretessuttalande). Den här webbplatsen administreras och drivs i Japan.

Vi ber dig uppmärksamma att vi inte samlar in några personuppgifter (information som kan användas till att identifiera individer) från besökare på den här webbplatsen.

1. Omfattning av det här sekretessuttalandet

1-1. Omfattning

De här sekretessuttalandet (i kommande text benämnd "uttalandet") gäller din bläddringshistorik på webbplatsen (inklusive ditt bläddringsbeteende, information om din enhet och så vidare).

1-2. Prioritet för punkter som behöver särskilt omnämnande

Om en plats inom den här webbplatsen tydligt uppger policyer eller viktiga punkter som avviker från det här uttalandet ska dessa enskilda villkor och förutsättningar ha företräde.

2. Informationsinhämtning och syftet med användningen när du besöker den här webbplatsen

Den här webbplatsen använder Google Analytics som tillhandahålls av Google LLC. för att inhämta följande information.

Vi hänvisar till webbplatsadressen till höger (https://policies.google.com/privacy) för information om hur data används av Google LLC.

Google Analytics använder förstapartskakor för att registrera information om hur du använder webbplatsen.

Mer information om att välja att inte ge information för Google Analytics finns på den här sidan.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Om du vill förhindra att kakorna spårar din användning och inhämtar information så läser du avsnitt 3, "Avvisa kakor".

3. Avvisa kakor

De flesta webbläsare accepterar som standard kakor. Kakor på din enhet är kvar på din enhet tills du raderar dem eller tills de upphör att gälla men du kan inaktivera dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dock behöver du vara medveten om att om du avvisar kakor kan du uppleva problem som att exempelvis inte kunna använda vissa funktioner på den här webbplatsen eller att vissa sidor inte visas korrekt.

Information om hur du ändrar dina inställningar för kakor finns i din webbläsares vägledning.

4. Hantera länkar från den här webbplatsen

Det här uttalandet gäller inte för andra webbplatser som länkats från den här webbplatsen. Läs informationen på webbplatsen i fråga om hur dessa webbplatser hanterar personuppgifter.

5. Förfrågningar om det här uttalandet

För förfrågningar eller klagomål avseende det här uttalandet kan du kontakta oss på följande e-postadress.

* Eftersom vi inte kan svara på förfrågningar avseende användningen och problem som hör till den här webbplatsen eller produkter ber vi dig använda den kontaktinformation som tillhandahålls för respektive produkt för enskilda förfrågningar.

Om din förfrågan innehåller personuppgifter så använder vi dessa enbart för att svara på din förfrågan och inte för något annat syfte.

6. Efterlevnad med lagar och andra författningar och revision av sekretessuttalandet

Vi hanterar och använder personuppgifter i enlighet med den japanska lagen om skydd av personuppgifter. Vi kan från gång till annan revidera sekretessuttalandet för att efterleva ändringar i lagar och andra författningar, för att säkerställa skyddet av personuppgifter eller av andra skäl; vi uppmuntrar därför till att regelbundet kontrollera sekretessuttalandet. Alla uppdateringar publiceras på den här webbplatsen.

Det här uttalandet gäller från det datum det publicerades på den här webbplatsen.

7. Revisionshistorik