Rukovanje podacima o ličnosti na veb-lokaciji

(Izjava o privatnosti)
27. marta 2024. godine
Seiko Epson Corporation

Za sve do 16 godina:

Pogledajte ovu stranicu s roditeljom ili starateljom, odnosno vašim ocem ili majkom.

Ova stranica pruža informacije o sledećoj veb-lokaciji (u nastavku „veb-lokacija“) koju održava i kojom upravlja kompanija Seiko Epson Corporation (u nastavku „kompanija“).

Objašnjava kako se postupa sa istorijom pregledanja veb-lokacije (Izjava o privatnosti). Ova veb-lokacija se održava i njome se upravlja u Japanu.

Imajte na umu da ne prikupljamo nikakve podatke o ličnosti (podatke koji bi se mogli koristiti za identifikaciju pojedinaca) od posetilaca ove veb-lokacije.

1. Opseg ove Izjave o privatnosti

1-1. Opseg

Ova Izjava o privatnosti (u nastavku „izjava“) primenjuje se na vašu istoriju pregledanja na veb-lokaciji (uključujući ponašanje pri pregledanju, informacije o vašem uređaju itd).

1-2. Prioritet za stavke koje zahtevaju posebno pominjanje

Ako lokacija u okviru ove veb-lokacije jasno navodi politike ili važne tačke koje se razlikuju od ove izjave, ti pojedinačni uslovi i odredbe će imati prioritet.

2. Prikupljanje informacija i svrha korišćenja kada pristupite ovoj veb-lokaciji

Ova veb-lokacija koristi Google Analytics od kompanije Google LLC. da dobijete sledeće informacije.

Pogledajte URL s desne strane (https://policies.google.com/privacy) za informacije o tome kako kompanija Google LLC. koristi podatke.

Google Analytics koristi kolačiće prve strane da zabeleži informacije o tome kako koristite veb-lokaciju.

Za više informacija o odustajanju od korišćenja usluge Google Analytics, pogledajte ovu stranicu.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Ako želite da sprečite da kolačići prate vašu upotrebu i dobijaju informacije, pogledajte odeljak 3, „Odbijanje kolačića“.

3. Odbijanje kolačića

Većina pregledača podrazumevano automatski prihvata kolačiće. Kolačići na vašem uređaju će ostati na vašem uređaju dok ih ne izbrišete ili dok ne isteknu, ali možete da ih onemogućite promenom podešavanja u vašem pregledaču. Međutim, imajte na umu da ako isključite kolačiće, možete naići na probleme kao što je nemogućnost korišćenja određenih funkcija ove veb-lokacije ili da se neke stranice ne prikazuju pravilno.

Za informacije o tome kako da promenite podešavanja kolačića pogledajte uputstvo za vaš pregledač.

4. Rukovanje vezama sa ove veb-lokacije

Ova izjava se ne odnosi na druge veb-lokacije čija veza se nalazi na ovoj veb-lokaciji. Pogledajte dotičnu veb-lokaciju za informacije o tome kako te veb-lokacije rukuju podacima o ličnosti.

5. Pitanja u vezi sa ovom izjavom

Za pitanja ili žalbe u vezi sa ovom izjavom, možete nas kontaktirati na sledeću adresu e-pošte.

* Pošto ne možemo da odgovorimo na pitanja u vezi s korišćenjem ili problemima u vezi sa ovom veb-lokacijom ili proizvodima, za pojedinačna pitanja pogledajte kontakt informacije za svaki proizvod.

Ako su podaci o ličnosti uključeni u vaše pitanje, koristićemo ih samo da odgovorimo na vaše pitanje i ni u koje druge svrhe.

6. Usklađenost sa zakonima i propisima i revizija Izjave o privatnosti

Podacima o ličnosti upravljamo i koristimo ih u skladu sa japanskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Izjavu o privatnosti možemo s vremena na vreme revidirati kako bi bila u skladu s promenama zakona i propisa, kako bismo obezbedili zaštitu podataka o ličnosti ili iz drugih razloga; stoga vam preporučujemo da periodično proveravate Izjavu o privatnosti. Sva ažuriranja biće objavljena na ovoj veb-lokaciji.

Ova izjava stupa na snagu od datuma objavljivanja na ovoj veb-lokaciji.

7. Istorija revizija