Zaobchádzanie s osobnými údajmi na webovej stránke

(Prehlásenie o ochrane osobných údajov)
27. marec 2024
Seiko Epson Corporation

Pre všetky osoby do 16 rokov:

Prosíme, pozrite si túto stránku s rodičom alebo opatrovníkom, ako napríklad s vašim otcom alebo matkou.

Táto stránka uvádza informácie o nasledujúcej webovej stránke (odteraz označovanej ako „webová stránka“), ktorú spravuje a prevádzkuje spoločnosť Seiko Epson Corporation (ďalej len „spoločnosť“).

Vysvetľuje, ako sa zaobchádza s históriou prehliadania webových stránok (Prehlásenie o ochrane osobných údajov). Táto webová stránka je spravovaná a prevádzkovaná v Japonsku.

Upozorňujeme, že o návštevníkoch tejto webovej stránky nezhromažďujeme žiadne osobné údaje (informácie, ktoré by sa dali použiť na identifikáciu jednotlivcov).

1. Rozsah tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov

1-1. Rozsah

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „prehlásenie“) sa vzťahuje na vašu históriu prehliadania webovej stránky (vrátane vášho správania sa pri prehliadaní, informácií o vašom zariadení atď.).

1-2. Priorita pre položky, ktoré si vyžadujú osobitnú zmienku

Ak stránka v rámci tejto webovej stránky bude jasne uvádzať zásady alebo dôležité body, ktoré sa líšia od tohto prehlásenia, tieto individuálne podmienky budú mať prednosť.

2. Získavanie informácií a účel použitia pri vstupe na túto webovú stránku

Táto webová stránka používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google LLC. na získavanie nasledujúcich informácií.

Informácie o používaní údajov spoločnosťou Google LLC. nájdete na URL vpravo (https://policies.google.com/privacy).

Google Analytics používa súbory cookie prvej strany na zaznamenávanie informácií o tom, ako používate webovú stránku.

Viac informácií o deaktivácii služby Google Analytics nájdete na tejto stránke.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Ak chcete zabrániť súborom cookie v sledovaní vášho používania a získavaní informácií, pozrite si časť 3 „Odmietnutie súborov cookie“.

3. Odmietnutie súborov cookie

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie v rámci predvoleného nastavenia. Súbory cookie vo vašom zariadení zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite alebo kým nevyprší ich platnosť, ale môžete ich zakázať zmenou nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak vypnete súbory cookie, môžu sa vyskytnúť problémy, ako napríklad nemožnosť používať určité funkcie tejto webovej stránky alebo sa niektoré stránky nezobrazia správne.

Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie, nájdete v príručke k vášmu prehliadaču.

4. Spracovanie odkazov z tejto webovej stránky

Toto prehlásenie sa nevzťahuje na iné webové stránky prepojené z tejto webovej stránky. Informácie o tom, ako tieto webové stránky nakladajú s osobnými údajmi, nájdete na príslušnej webovej stránke.

5. Otázky týkajúce sa tohto prehlásenia

V prípade otázok alebo sťažností týkajúcich sa tohto prehlásenia nás môžete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese.

* Keďže nemôžeme odpovedať na otázky týkajúce sa používania alebo problémov súvisiacich s touto webovou stránkou alebo produktmi, v prípade individuálnych otázok si pozrite kontaktné informácie poskytované pre každý produkt.

Ak sú vo vašom dopyte zahrnuté osobné údaje, použijeme ich len na zodpovedanie vašej otázky a na žiadny iný účel.

6. Súlad so zákonmi a nariadeniami a revízia Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Osobné údaje spravujeme a používame v súlade s japonským zákonom o ochrane osobných údajov. Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas revidovať, aby sme vyhoveli zmenám zákonov a predpisov, zabezpečili ochranu osobných údajov alebo z iných dôvodov; odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Všetky vykonané aktualizácie budú zverejnené na tejto webovej stránke.

Toto prehlásenie je účinné odo dňa zverejnenia na tejto webovej stránke.

7. História revízií