Postępowanie z danymi osobowymi na stronie internetowej

(Oświadczenie o ochronie prywatności)
27 marca 2024
Seiko Epson Corporation

Dotyczy wszystkich osób w wieku do 16 lat:

Tę stronę można przeglądać z rodzicem lub z opiekunem, takim jak ojciec lub matka.

Niniejsza strona zawiera informacje dotyczące poniższej strony internetowej (określanej odtąd jako „strona internetowa”) zarządzanej i obsługiwanej przez firmę Seiko Epson Corporation (określanej odtąd jako „firma”).

Objaśnia sposób obsługi historii przeglądania strony internetowej (Oświadczenie o ochronie prywatności). Ta strona internetowa jest zarządzana i obsługiwana w Japonii.

Należy pamiętać, że od osób odwiedzających tę stronę internetową, nie zbieramy żadnych danych osobowych (informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji osób).

1. Zakres tego Oświadczenia o ochronie prywatności

1-1. Zakres

To Oświadczenie o ochronie prywatności (określane odtąd jako „oświadczenie”) dotyczy historii przeglądania strony internetowej (w tym zachowania podczas przeglądania, informacji o urządzeniu, itp.).

1-2. Priorytet dla elementów zasługujących na szczególne wyróżnienie

Jeśli strona w obrębie tej strony internetowej wyraźnie określa zasady lub ważne punkty, różniące się od tego oświadczenia, pierwszeństwo mają te indywidualne warunki.

2. Pozyskiwanie informacji i cel ich wykorzystania podczas uzyskiwania dostępu do tej strony internetowej

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez firmę Google LLC. w celu uzyskania następujących informacji.

Informacje o tym, jak dane są wykorzystywane przez Google LLC., można sprawdzić pod wskazanym po prawej adresem URL (https://policies.google.com/privacy).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies pierwszej generacji do rejestrowania informacji o tym, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej.

Więcej informacji o rezygnacji z Google Analytics można znaleźć na tej stronie.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Aby uniemożliwić plikom cookie śledzenie sposobu użytkowania i pozyskiwania informacji, sprawdź Część 3 „Odrzucanie plików cookies”.

3. Odrzucanie plików cookies

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookies. Pliki cookies w urządzeniu użytkownika pozostaną w urządzeniu, do czasu ich usunięcia lub do czasu utraty ważności, przy czym można wyłączyć ich obsługę zmieniając ustawienia w używanej przeglądarce. Jednak należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies, mogą wystąpić takie problemy, jak brak możliwości korzystania z niektórych funkcji tej strony internetowej lub nieprawidłowe wyświetlanie niektórych stron.

Informacje o zmianie ustawień dotyczących plików cookies, można sprawdzić w instrukcji obsługi używanej przeglądarki.

4. Obsługa łączy z tej strony internetowej

To oświadczenie nie ma zastosowania do innych stron internetowych, do których prowadzą łącza z tej witryny. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez te strony internetowe, można sprawdzić na stronie internetowej.

5. Zapytania dotyczące tego oświadczenia

W przypadku pytań lub zażaleń dotyczących tego oświadczenia, można się z nami skontaktować, pod następującym adresem e-mail.

* Ponieważ nie możemy odpowiadać na zapytania dotyczące użytkowania lub problemów związanych z tą stroną internetową lub produktami, w przypadku indywidualnych zapytań należy sprawdzić dane kontaktowe, podane dla każdego produktu.

Jeżeli w zapytaniu zawarte są dane osobowe, wykorzystamy je wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a nie w jakimkolwiek innym celu.

6. Zgodność z prawem i przepisami oraz zmiana treści Oświadczenia o ochronie prywatności

Zarządzamy danymi osobowymi i wykorzystujemy je zgodnie z japońską ustawą o ochronie danych osobowych. Od czasu do czasu możemy zmieniać Oświadczenie o ochronie prywatności w celu dostosowania do zmian prawa i przepisów, aby zapewnić ochronę danych osobowych lub z innych powodów; dlatego zachęcamy do okresowego sprawdzania Oświadczenia o ochronie prywatności. Wszelkie wykonane aktualizacje zostaną opublikowane na tej stronie internetowej.

To oświadczenie obowiązuje od dnia opublikowania na tej stronie internetowej.

7. Historia zmian