Pengendalian Maklumat Peribadi di Laman Web

(Pernyataan Privasi)
27 Mac 2024
Seiko Epson Corporation

Untuk semua orang yang berumur sehingga 16 tahun:

Sila lihat halaman ini bersama ibu bapa atau penjaga, seperti ayah atau ibu anda.

Halaman ini menyediakan maklumat tentang laman web berikut (mulai sekarang dirujuk sebagai "laman web") diurus dan dikendalikan oleh Seiko Epson Corporation (mulai sekarang dirujuk sebagai "syarikat").

Ia menerangkan cara sejarah pelayaran laman web dikendalikan (Pernyataan Privasi). Laman web ini diurus dan dikendalikan di Jepun.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mengumpulkan sebarang maklumat peribadi (maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu) daripada pelawat laman web ini.

1. Skop Pernyataan Privasi ini

1-1. Skop

Pernyataan Privasi ini (mulai sekarang dirujuk sebagai "pernyataan") terpakai pada sejarah pelayaran anda di laman web (termasuk tingkah laku pelayaran anda, maklumat tentang peranti anda, dan sebagainya).

1-2. Keutamaan untuk item yang menjamin sebutan khas

Jika laman dalam laman web ini secara jelas menyatakan dasar atau perkara penting yang berbeza daripada pernyataan ini, terma dan syarat berasingan tersebut hendaklah diutamakan.

2. Pemerolehan maklumat dan tujuan penggunaan semasa anda mengakses laman web ini

Laman web ini menggunakan Google Analytics yang disediakan oleh Google LLC. untuk mendapatkan maklumat berikut.

Sila rujuk URL di bahagian kanan (https://policies.google.com/privacy) untuk mendapatkan maklumat tentang cara data digunakan oleh Google LLC.

Google Analytics menggunakan kuki pihak pertama untuk merekodkan maklumat tentang cara anda menggunakan laman web.

Untuk maklumat lanjut tentang tidak memilih Google Analytics, sila rujuk halaman ini.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Jika anda mahu menghalang kuki daripada menjejaki penggunaan anda dan mendapatkan maklumat, lihat Bahagian 3, "Menolak kuki".

3. Menolak kuki

Kebanyakan pelayar secara automatik menerima kuki secara lalai. Kuki pada peranti anda akan kekal pada peranti anda sehingga anda memadamkannya atau sehingga ia tamat tempoh, tetapi anda boleh menyahdayakannya dengan menukar tetapan dalam pelayar anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda mematikan kuki, anda mungkin mengalami masalah seperti tidak dapat menggunakan fungsi tertentu laman web ini atau sesetengah halaman tidak dipaparkan dengan betul.

Untuk maklumat tentang cara menukar tetapan kuki anda, sila rujuk panduan pelayar anda.

4. Mengendalikan pautan daripada laman web ini

Pernyataan ini tidak terpakai pada laman web lain yang dipautkan daripada laman web ini. Rujuk laman web untuk mendapatkan maklumat tentang cara laman web tersebut mengendalikan maklumat peribadi.

5. Pertanyaan berkenaan pernyataan ini

Untuk pertanyaan atau aduan berkenaan pernyataan ini, anda boleh menghubungi kami di alamat e-mel berikut.

* Oleh sebab kami tidak boleh menjawab pertanyaan berkenaan penggunaan atau masalah yang berkaitan laman web atau produk ini, sila rujuk maklumat perhubungan yang disediakan untuk setiap produk bagi pertanyaan berasingan.

Jika maklumat peribadi dimasukkan dalam pertanyaan anda, kami akan hanya menggunakannya untuk menjawab pertanyaan anda dan bukan untuk tujuan lain.

6. Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan serta semakan terhadap Pernyataan Privasi

Kami mengurus dan menggunakan maklumat peribadi menurut Akta Jepun berkenaan Perlindungan Maklumat Peribadi. Kami boleh menyemak Pernyataan Privasi dari masa ke masa bagi mematuhi perubahan undang-undang dan peraturan, untuk memastikan perlindungan maklumat peribadi, atau untuk sebab-sebab lain; oleh itu, kami menggalakkan anda menyemak Pernyataan Privasi secara berkala. Sebarang kemas kini yang dilakukan akan disiarkan di laman web ini.

Pernyataan ini berkuat kuasa dari tarikh penerbitan di laman web ini.

7. Sejarah semakan