Ракување со личните информации на веб-страницата

(Изјава за приватност)
27 март 2024 година
Seiko Epson Corporation

За сите до 16-годишна возраст:

Гледајте ја оваа страница со родител или старател, како што се вашиот татко или мајка.

Оваа страница обезбедува информации за следнава веб-страница (во понатамошниот текст „веб-страницата“) со која управува и ракува Seiko Epson Corporation (во понатамошниот текст „компанијата“).

Објаснува како се ракува со историјата на прелистување на веб-страницата (Изјава за приватност). Со оваа веб-страница се управува и ракува во Јапонија.

Имајте предвид дека не собираме никакви лични информации (информации што би можеле да се користат за идентификување на поединци) од посетителите на оваа веб-страница.

1. Обем на оваа Изјава за приватност

1-1. Обем

Оваа Изјава за приватност (во понатамошниот текст „изјавата“) се однесува на вашата историја на прелистување на веб-страницата (вклучувајќи го и вашето однесување при прелистувањето, информациите за вашиот уред и така натаму).

1-2. Приоритет за ставките за кои е потребна посебна напомена

Ако некоја страница во рамките на оваа веб-страница јасно ги наведува политиките или важните точки што се разликуваат од оваа изјава, тие поединечни одредби и услови ќе имаат приоритет.

2. Добивање информации и цел на употреба кога пристапувате до оваа веб-страница

Оваа веб-страница ја користи Google Analytics која ја обезбедува Google LLC. за добивање на следниве информации.

Погледнете ја URL-адресата на десната страна (https://policies.google.com/privacy) за информации за тоа како Google LLC. ги користи податоците.

Google Analytics користи колачиња од прва страна за да ги сними информациите за тоа како ја користите веб-страницата.

За повеќе информации за откажувањето од Google Analytics, погледнете ја оваа страница.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Ако сакате да ги спречите колачињата да ја следат вашата употреба и да добиваат информации, видете го Делот 3, „Одбивање колачиња“.

3. Одбивање колачиња

Повеќето прелистувачи стандардно автоматски ги прифаќаат колачињата. Колачињата на вашиот уред ќе останат на вашиот уред сè додека не ги избришете или додека не застарат, но може да ги оневозможите со менување на поставките во вашиот прелистувач. Меѓутоа, имајте предвид дека ако ги исклучите колачињата, може да наидете на проблеми како на пример да не сте во можност да користите одредени функции на оваа веб-страница или некои страници да не се прикажуваат правилно.

За информации за тоа како да ги смените поставките за колачиња, погледнете го водичот за вашиот прелистувач.

4. Ракување со врските од оваа веб-страница

Оваа изјава не се однесува на други веб-страници поврзани од оваа веб-страница. Погледнете ја засегнатата веб-страница за информации за тоа како тие веб-страници ракуваат со личните информации.

5. Прашања во врска со оваа изјава

За прашања или поплаки во врска со оваа изјава, може да нè контактирате на следнава адреса за е-пошта.

* Бидејќи не можеме да одговориме на прашањата во врска со употребата или проблемите поврзани со оваа веб-страница или производи, погледнете ги информациите за контакт обезбедени за секој производ за поединечни прашања.

Ако во вашето прашање се вклучени лични информации, ќе ги искористиме само за да ви одговориме на прашањето, но не и за некоја друга цел.

6. Усогласеност со законите и регулативите и ревизија на Изјавата за приватност

Управуваме со личните информации и ги користиме во согласност со Јапонскиот закон за заштита на личните информации. Одвреме-навреме може да ја ревидираме Изјавата за приватност за да се усогласиме со промените во законите и регулативите, за да ја обезбедиме заштитата на личните информации или поради други причини; затоа, ве охрабруваме повремено да ја проверувате Изјавата за приватност. Сите направени ажурирања ќе бидат објавени на оваа веб-страница.

Оваа изјава влегува во сила од датумот на објавување на оваа веб-страница.

7. Историја на ревизии