טיפול בפרטים אישיים באתר האינטרנט

(הצהרת פרטיות)
27 במרץ, 2024
Seiko Epson Corporation

לכל אדם עד גיל 16 שנים:

אנא קרא דף זה יחד עם הורה או אפוטרופוס, כגון אבא או אמא.

דף זה מספק פרטים אודות אתר האינטרנט הבא (להלן ייקרא ה"אתר") המנוהל והמופעל על ידי Seiko Epson Corporation (להלן תיקרא ה"חברה").

הוא מסביר את אופן הטיפול בהיסטוריית הגלישה באתר (הצהרת פרטיות). אתר זה מנוהל ומופעל ביפן.

לתשומת לבך, איננו אוספים פרטים אישיים (מידע שעשוי לשמש לצורך זיהוי בני אדם אינדיבידואליים) ממבקרים באתר זה.

1. טווח הצהרת פרטיות זו

1-1. טווח

הצהרת פרטיות זו (תיקרא להלן ה"הצהרה") חלה על היסטוריית הגלישה שלך באתר (כולל דרך הגלישה, מידע אודות המכשיר שברשותך וכדומה).

1-2. עדיפות לפריטים מיוחדים

במקרה שבו חלק באתר זה מציין במפורש מדיניות או נקודות חשובות השונות מהצהרה זו, התנאים האינדיבידואליים הללו יקבלו עדיפות.

2. השגת מידע ומטרת השימוש במהלך הגישה שלך לאתר זה

אתר זה עושה שימוש ב-Google Analytics המסופקת על די Google LLC. במטרה להשיג את המידע הבא.

אנא עיין בקישור שבצד ימין (https://policies.google.com/privacy) לקבלת פרטים אודות האופן שבו Google LLC. עושה שימוש בנתונים.

Google Analytics משתמש בקובצי Cooky של צד ראשון לצורך תיעוד של מידע אודות אופן השימוש שלך באתר.

לפרטים נוספים אודות הסרה מ-Google Analytics, אנא ראה דף זה.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

אם תרצה למנוע מעקב אחר השימוש שלך וכן השגת מידע באמצעות קובצי Cookie, עיין בסעיף 3, "דחיית קובצי Cookie".

3. דחיית קובצי Cookie

רוב הדפדפנים מקבלים קובצי cookie כברירת מחדל. קובצי Cookie שנוצרו במכשיר שלך יישארו במכשיר עד שתמחק אותם או עד שתוקפם יפוג, אך תוכל לנטרל אותם על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. עם זאת, אם תנטרל את השימוש בקובצי Cookie, ייתכן שהדבר יגרום לבעיות כגון חוסר יכולת להשתמש בפונקציות מסוימות באתר או שדפים לא יוצגו כהלכה.

לפרטים נוספים אודות אופן השינוי של הגדרות קובצי Cookie, אנא עיין במדריך הדפדפן.

4. טיפול בקישורים מאתר זה

הצהרה זו אינה חלה על אתרים נוספים אליהם אתר זה מקשר. לקבלת פרטים אודות האופן שבו האתרים הללו מטפלים בפרטים אישיים, אנא פנה לאתר הרלבנטי.

5. שאלות בנוגע להצהרה זו

אם יש לך שאלות או תלונות בנוגע להצהרה זו, תוכל ליצור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה.

* אין לנו אפשרות להשיב לשאלות בנוגע לשימוש או לבעיות בנוגע לאתר זה או למוצרים, לשם כך יש לבדוק את פרטי יצירת הקשר שסופקו עבור כל מוצר לצורך שאלות אינדיבידואליות.

אם השאלה שלך כוללת פרטים אישיים, אנו נשתמש בהם אך ורק כדי להשיב לשאלה שלך ולא לאף מטרה אחרת.

6. תאימות לחוקים ולתקנות וכן לגרסה העדכנית של הצהרת הפרטיות

אנו משתמשים בפרטים האישיים שלך ומנהלים אותם בהתאם לחוק ההגנה על פרטים אישיים ביפן. אנו עשויים לשנות את הצהרת הפרטיות מעת לעת במטרה לשמור על תאימות עם שינויים בחוקים ובתקנות, כדי להבטיח הגנה על פרטים אישיים או מסיבות אחרות; משום כך מומלץ לבדוק את הצהרת הפרטיות מעת לעת. כל עדכון יפורסם באתר זה.

הצהרה זו תהיה בתוקף מתאריך פרסומה באתר זה.

7. מהדורות קודמות