Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών στον ιστότοπο

(Δήλωση απορρήτου)
27 Μαρτίου, 2024
Seiko Epson Corporation

Για όλους μέχρι την ηλικία των 16 ετών:

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή τη σελίδα μαζί με έναν γονέα ή κηδεμόνα, όπως ο πατέρας ή η μητέρα σας.

Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ακόλουθο ιστότοπο (εφεξής αναφερόμενο ως ο "ιστότοπος") που τελεί από τη διαχείριση και η λειτουργία της Seiko Epson Corporation (εφεξής αναφερόμενη ως η "εταιρεία").

Εξηγεί τον τρόπο διαχείρισης του ιστορικού περιήγησης στον ιστότοπο (Δήλωση απορρήτου). Η διαχείριση και η λειτουργία αυτού του ιστότοπου εδρεύει στην Ιαπωνία.

Λάβετε υπόψη ότι δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες (πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ατόμων) από τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου.

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης απορρήτου

1-1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου (εφεξής αναφερόμενη ως η "δήλωση") ισχύει για το ιστορικό περιήγησής σας στον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς περιήγησής σας, των πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας κ.ο.κ.).

1-2. Προτεραιότητα για στοιχεία που χρήζουν ειδικής μνείας

Εάν κάποια σελίδα εντός αυτού του ιστότοπου αναφέρει σαφώς πολιτικές ή σημαντικά σημεία που αποκλίνουν από την παρούσα δήλωση, οι εν λόγω επιμέρους όροι και προϋποθέσεις έχουν προτεραιότητα.

2. Συλλογή πληροφοριών και σκοπός χρήσης κατά την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics που παρέχεται από την Google LLC. για τη συλλογή των ακόλουθων πληροφοριών.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση URL στα δεξιά (https://policies.google.com/privacy) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από την Google LLC.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookie πρώτου μέρους για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση από το Google Analytics, ανατρέξτε σε αυτή τη σελίδα.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Εάν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookie σχετικά με την παρακολούθηση της χρήσης και τη συλλογή πληροφοριών, ανατρέξτε στην ενότητα 3, "Απόρριψη cookie".

3. Απόρριψη cookie

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookie από προεπιλογή. Τα cookie παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε ή μέχρι να λήξουν, αλλά μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι αν απενεργοποιήσετε τα cookie, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα, όπως αδυναμία χρήσης ορισμένων λειτουργιών αυτού του ιστότοπου ή μη σωστή εμφάνιση ορισμένων σελίδων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων για τα cookie, ανατρέξτε στον οδηγό του προγράμματος περιήγησής σας.

4. Διαχείριση συνδέσμων από αυτόν τον ιστότοπο

Η παρούσα δήλωση δεν ισχύει για άλλους ιστότοπους, για τους οποίους υπάρχει σύνδεσμος παραπομπής από τον παρόντα ιστότοπο. Ανατρέξτε στον εν λόγω ιστότοπο για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω ιστότοπος διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες.

5. Ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση

Για ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την παρούσα δήλωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση email.

* Καθώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ή θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο ή τα προϊόντα, για τυχόν επιμέρους ερωτήματα παρακαλούμε ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται για κάθε προϊόν.

Εάν στο ερώτημά σας περιλαμβάνονται προσωπικές πληροφορίες, θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και για κανέναν άλλο σκοπό.

6. Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς και αναθεώρηση της Δήλωσης απορρήτου

Διαχειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τον Ιαπωνικό Νόμο για την Προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Ενδέχεται να αναθεωρούμε τη Δήλωση απορρήτου κατά καιρούς προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς, να διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών πληροφοριών ή για άλλους λόγους. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τη Δήλωση απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τυχόν ενημερώσεις θα αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η παρούσα δήλωση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στον παρόντα ιστότοπο.

7. Ιστορικό αναθεωρήσεων