EH-LS650W

Phần mềm

Bạn có thể tải phần mềm cho máy chiếu của bạn.

Đọc kỹ Thỏa Thuận Cấp Phép sau đây.

Phần mềm      
Epson iProjection
Epson USB Display
Epson Projector Content Manager
Easy Interactive Tools
Easy Interactive Driver
Epson Projector Management
Epson Projector Professional Tool
Epson Wireless Transmitter Settings
Epson Connect Tool for Document Camera