Thiết lập cho WF-2650 Series

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập máy in lần đầu hoặc khi thêm máy tính vào máy in đã được thiết lập.

1 Chuẩn bị máy in

Chuẩn bị máy in để thiết lập lần đầu.

Xem »

2 Tải về và Kết nối

Một khi đã tải về phần mềm miễn phí cho thiết bị của mình thì bạn có thể bắt đầu kết nối với máy in.

Tải về »

3 Thiết bị khác?

Bạn có thể thêm các máy tính và thiết bị thông minh khác. Truy cập trang web sau http://epson.sn từ thiết bị mới!