SL-D500 Series

Phần mềm bổ sung

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater sẽ cài đặt phần mềm bổ sung. Nó cũng có thể cập nhật vi chương trình của máy in và phần mềm vừa cài đặt.
Nếu chưa cài đặt EPSON Software Updater, hãy thực hiện theo các bước trong [2 Tải về và Kết nối] từ trang [Thiết lập].


1. Chạy EPSON Software Updater.

  • Windows 10

Nhấp vào nút Bắt đầu, nhấp vào Tất cả ứng dụng, chọn [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

Nhập tên phần mềm vào ô Tìm kiếm rồi chọn biểu tượng hiển thị.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Nhấp nút Bắt đầu, nhấp Tất cả các chương trình (hoặc Chương trình), chọn [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Chọn [Di chuyển] > [Ứng dụng] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Chọn tên phần mềm bạn muốn cài đặt từ danh sách phần mềm mới nhất, sau đó hãy cài đặt.

Nếu bạn đang dùng nhiều sản phẩm, hãy chọn tên của các mẫu sản phẩm.
Danh sách sẽ hiển thị tên của các phần mềm vừa cập nhật và phần mềm được phân phối qua mạng.