XP-7100 Series

Thiết lập

Chuẩn bị máy in

Nhấp ► để vào bước kế tiếp

Bỏ qua

Bạn đã sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp!

Cài đặt ứng dụng in Epson vào thiết bị thông minh của bạn.

Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy chuyển sang bước 3.

App Store Google Play

Bạn có thể tải về ứng dụng từ App Store của Apple Inc. hoặc từ Google Play của Google Inc.

Kết nối

  Định cấu hình máy in, thiết bị thông minh và ứng dụng cần in.

Thiết lập ngay »