Thiết lập cho WF-M5298 Series

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập máy in của bạn lần đầu với thiết bị thông minh.

1 Tải về

Đã cài đặt ứng dụng miễn phí cho thiết bị thông minh mà bạn đang dùng.

Khi hoàn tất cài đặt, hãy trở về trang này và vào Bước 2.

App Store Google Play

Trang tải về ứng dụng là trang web của Apple Inc. và Google Inc.

2 Chuẩn bị máy in

Xem sổ hướng dẫn thiết lập trang để biết chi tiết về cách thiết lập phần cứng máy in.

3 Kết nối

Thiết lập cấu hình máy in, thiết bị thông minh và ứng dụng cần in.

Bắt đầu »


4 Thiết bị khác?

Bạn có thể thêm các thiết bị thông minh khác. Truy cập trang web sau http://epson.sn từ thiết bị mới!