M15140 Series

Thiết lập

Chuẩn bị máy in

Nhấp ► để vào bước kế tiếp

Bỏ qua

Bạn đã sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp!

Cài đặt ứng dụng in Epson vào thiết bị thông minh của bạn.

Bạn có thể chạy ứng dụng ngay khi được cài đặt. Tiến trình cài đặt sẽ bắt đầu ngay.

App Store Google Play

Bạn có thể tải về ứng dụng từ App Store của Apple Inc. hoặc từ Google Play của Google Inc.

Nhấp vào đây nếu tiến trình cài đặt không hoạt động. »