Bạn muốn thiết lập?

 
  • Kết nối qua bộ định tuyến (Khuyên dùng)

Cách kết nối này có sẵn khi bạn có bộ thu phát không dây (router không dây) tại nhà hoặc tại văn phòng. Chúng tôi khuyên dùng cách kết nối này vì bạn có thể sử dụng dịch vụ Kết Nối Epson qua mạng internet.


 
  • Kết nối trực tiếp (Wi-Fi Direct)

Chọn cách kết nối này nếu bạn không có bộ thu phát không dây (router không dây). Kết nối thiết bị thông minh trực tiếp với máy in. Bạn có thể kết nối đến bốn thiết bị thông minh với máy in, nhưng các dịch vụ internet sẽ không có sẵn vì đây là mạng nội bộ.


 
  • Kết nối với máy in đã kết nối mạng

Nếu máy in của bạn đã được kết nối mạng, hãy kết nối lại thiết bị thông minh với mạng mà bạn đã kết nối máy in. Lúc này máy in sẽ có sẵn từ thiết bị thông minh.

 
  • Nếu thiết bị thông minh của bạn được kết nối với bộ thu phát không dây (router không dây) chuyên dụng

Nếu có một bộ thu phát không dây (router không dây) khác đang kết nối với máy vi tính, hãy kết nối thiết bị thông minh với bộ phu phát không dây đó. Nếu không có bộ thu phát không dây (router không dây) nào khác ngoài bộ thu phát không dây đang kết nối với thiết bị thông minh, hãy kết nối máy in với bộ thu phát không dây đó.
Chọn "Kết nối qua bộ thu phát không dây (Khuyên dùng)" khi máy in chưa kết nối mạng. Chọn "Kết nối với máy in đã kết nối mạng" khi máy in đã được kết nối mạng.


 
  • Nếu bạn muốn kết nối thiết bị thông minh với máy in nhưng không muốn kết nối nó với mạng mà bạn đã kết nối máy in

Kết nối thiết bị thông minh trực tiếp với máy in (Wi-Fi Direct). Lúc này máy in sẽ có sẵn qua kết nối Wi-Fi và kết nối trực tiếp (Wi-Fi Direct).


 
  • Nếu bạn đang sử dụng tính năng chia sẻ kết nối (chia sẻ internet) trên thiết bị di động

Bạn không thể kết nối máy in từ thiết bị thông minh khi đang sử dụng tính năng tethering trên thiết bị thông minh đó. Hãy tắt tethering rồi mới kết nối với máy in.
Chọn "Kết nối qua bộ thu phát không dây (Khuyên dùng)" khi máy in chưa kết nối mạng. Chọn "Kết nối với máy in đã kết nối mạng" khi máy in đã được kết nối mạng.