Якщо принтер уже відображається у списку “Принтери та сканери”, виберіть його і натисніть кнопку [–], щоб видалити. Додайте драйвери принтера та факсу (для моделей із функцією факсу), дотримуючись наведених нижче вказівок.
Натисніть кнопку [+].
Виберіть пункт Add Printer or Scanner.
Виберіть свій принтер Epson зі списку.
Виберіть драйвер з ім’ям вашого принтера.
Клацніть Add.

Переконайтеся, що в таблиці нижче вибрано правильний драйвер.
Метод з’єднання
Драйвер принтера
Драйвер факсу
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Мережа
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) або
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = ім’я продукту. YYYYYY = MAC-адреса з 6 цифр. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP-адреса
Примітка.
Після додавання драйверів не потрібно додавати їх знову, якщо ви не зміните метод з’єднання або не будете використовувати інший продукт.
Переконайтеся, що продукт увімкнено та правильно підключено до комп’ютера за допомогою USB або мережевого з’єднання.
Пошук драйвера факсу може зайняти деякий час. Зачекайте, доки драйвер факсу не відобразиться в списку, а потім додайте драйвер факсу за допомогою тієї ж процедури.