SC-T5700D Series

Goşmaça Programma Üpjünçiligi

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater goşmaça programma üpjünçiligini gurnaýar. Şeýle-hem ol printeriň firma programma üpjünçiligini we gurnalan programma üpjünçiligini täzeläp bilýär.
Eger EPSON Software Updater gurnalmadyk bolsa, ädimleri [2 Ýükle we Bagla] [Gurnama] sahypasyndan ýerine ýetiriň.


1. EPSON Software Updater işlediň.

  • Windows 10

Başla düwmesine basyp, Ähli programmalar-a basyň we [Epson Software] > [Epson Software Updater] saýlaň.


  • Windows 8.1/Windows 8

Programma üpjünçiliginiň adyny Gözleg ýerine giriziň we soş emele gelen şekiljigi saýlaň.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başla düwmesine basyň, Ähli Programmalar (ýa-da Programmalar) basyň, [Epson Software] saýlaň> [Epson Software Updater].

Saýlaň [Move] > [Application] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Soňky programma üpjünçligi sanawyndan gurnamak isleýän programma üpjünçiliginiň adyny saýlaň we ony gurnaň.

Eger birnäçe önümi ulanýan bolsaňyz, modelleriň atlaryny saýlaň.
Sanaw täzelenen programma üpjünçiliginiň atlaryny we Web üsti bilen paýlanylýan programma üpjünçiligini görkezýär.