XP-5150 Series

Gurnama

Printeriňizi taýýarlamak

Indiki ädime geçmek üçin ► Bas

Taşlap geçmek

Siz indiki tapgyr üçin taýýar!

Epson çap ediş programmasyny akylly enjamyňyza gurnaň.

Programmany gurnalan badyna işledip bilersiňiz. Gurnaw gönümel başlanýar.

Bu programmany Google Play-den Google Inc tarapyndan göçürip alyp bilersiňiz.

Eger gurnaw işlemese, şu ýere basyň. »