WF-C5390 Series

Printeriňizi taýýarlamak

Gurnama wideosyny görüň »

Epson Smart Panel bilen ýeňil gurnaw

Epson çap ediş programmasyny akylly enjamyňyza gurnaň.

Programmany gurnalan badyna işledip bilersiňiz. Gurnaw gönümel başlanýar.

Bu programmany Google Play-den Google Inc tarapyndan göçürip alyp bilersiňiz.

Eger gurnaw işlemese, şu ýere basyň. »