M15140 Series

Gurnama

Printeriňizi taýýarlamak

Indiki ädime geçmek üçin ► Bas

Taşlap geçmek

Siz indiki tapgyr üçin taýýar!

Epson çap ediş programmasyny akylly enjamyňyza gurnaň.

Programmany gurnalan badyna işledip bilersiňiz. Gurnaw gönümel başlanýar.

App Store Google Play

Siz programmany Apple Inc.-den App Store ýa-da Google Inc.-den Google Play arkaly alyp bilersiňiz.

Eger gurnaw işlemese, şu ýere basyň. »