การตั้งค่าสำหรับ EP-707A Series

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก หรือเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์ลงในเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

1 เตรียมเครื่องพิมพ์

เตรียมเครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่าครั้งแรก

แสดง »

2 ดาวน์โหลดและเชื่อมต่อ

เมื่อท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีให้อุปกรณ์แล้ว ท่านสามารถเริ่มการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้

ดาวน์โหลด »

3 อุปกรณ์เพิ่มขึ้น?

ท่านสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะได้ ไปยังไซต์ต่อไปนี้ http://epson.sn จากอุปกรณ์ใหม่!