การตั้งค่าสำหรับ WF-2750 Series

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก หรือเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์ลงในเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

1 เตรียมเครื่องพิมพ์

ดูคู่มือการติดตั้งกระดาษ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์

2 ดาวน์โหลดและเชื่อมต่อ

เมื่อท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีให้อุปกรณ์แล้ว ท่านสามารถเริ่มการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้

ดาวน์โหลด »

3 อุปกรณ์เพิ่มขึ้น?

ท่านสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะได้ ไปยังไซต์ต่อไปนี้ http://epson.sn จากอุปกรณ์ใหม่!


การดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL หรือ PS3 (PostScript3)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนการสนับสนุนเอปสันและดาวน์โหลดไดรเวอร์

โปรดศึกษาเอกสารแนบของเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์รองรับภาษาควบคุมการพิมพ์ PCL หรือ PS3 หรือไม่

ท่านยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดจากเว็บไซต์ได้ด้วย

http://www.epson.eu/Support (ยุโรป)

http://support.epson.net/ (นอกยุโรป)