การตั้งค่าสำหรับ SC-P7500 Series

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก หรือเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์ลงในเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

1 เตรียมเครื่องพิมพ์

ดูคู่มือการติดตั้งกระดาษ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์

2 ดาวน์โหลดและเชื่อมต่อ

เมื่อท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีให้อุปกรณ์แล้ว ท่านสามารถเริ่มการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้

ดาวน์โหลด »

3 อุปกรณ์เพิ่มขึ้น?

ท่านสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะได้ ไปยังไซต์ต่อไปนี้ http://epson.sn จากอุปกรณ์ใหม่!