การตั้งค่าสำหรับ WF-C20600 Series

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ

1 ดาวน์โหลด

แอพฟรีได้ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อัจฉริยะที่ท่านใช้งาน

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้กลับสู่หน้านี้และไปยังขั้นตอนที่ 2

App Store Google Play

เว็บไซต์ดาวน์โหลดของแอพคือหน้าเพจของ Apple Inc. และ Google Inc.

2 เชื่อมต่อ

กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ และแอพเพื่อพิมพ์

เริ่ม »

3 อุปกรณ์เพิ่มขึ้น?

ท่านสามารถเพิ่มอุปกรณ์อัจฉริยะได้ ไปยังไซต์ต่อไปนี้ http://epson.sn จากอุปกรณ์ใหม่!