คุณต้องการตั้งค่าอย่างไร?

 
  • เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ (แนะนำ)

วิธีการเชื่อมต่อนี้ใช้ได้เมื่อคุณมีแอคเซสพอยต์ (ไวร์เลสเราเตอร์) ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ เราแนะนำวิธีการเชื่อมต่อนี้ เนื่องจากคุณสามารถใช้บริการ Epson Connect บนอินเทอร์เน็ตได้


 
  • เชื่อมต่อโดยตรง (Wi-Fi ไดเร็กต์)

เลือกวิธีการเชื่อมต่อนี้ถ้าคุณไม่มีแอคเซสพอยต์ (ไวร์เลสเราเตอร์) เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สมาร์ตของคุณโดยตรง คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตไปยังเครื่องพิมพ์ได้ถึง 4 เครื่อง แต่บริการอินเทอร์เน็ตจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากนี่เป็นเครือข่ายท้องถิ่น


 
  • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายแล้ว

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอยู่แล้ว ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ จากนั้น เครื่องพิมพ์จะใช้ได้จากอุปกรณ์สมาร์ต

 
  • ถ้าอุปกรณ์สมาร์ตของคุณเชื่อมต่ออยู่กับแอคเซสพอยต์เฉพาะ (ไวร์เลสเราเตอร์)

ถ้ามีแอคเซสพอยต์ (ไวร์เลสเราเตอร์) อื่นสำหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตเข้ากับแอคเซสพอยต์นั้น ถ้าไม่มีแอคเซสพอยต์ (ไวร์เลสเราเตอร์) อื่นนอกเหนือจากแอคเซสพอยต์สำหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์สมาร์ต ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังแอคเซสพอยต์นั้น
เลือก "เชื่อมต่อผ่านแอคเซสพอยต์ (แนะนำ)" เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย เลือก "เชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย" เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอยู่แล้ว


 
  • ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตไปยังเครื่องพิมพ์ แต่ไม่ต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรง (Wi-Fi ไดเร็กต์) จากนั้นเครื่องพิมพ์จะใช้บนการเชื่อมต่อ Wi-Fi และการเชื่อมต่อโดยตรง (Wi-Fi ไดเร็กต์)


 
  • หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (การแชร์อินเทอร์เน็ต) บนอุปกรณ์มือถือ

คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์สมาร์ตในขณะที่คุณกำลังใช้คุณสมบัติเทเธอริ่งบนอุปกรณ์สมาร์ตได้ ปิดทำงานเทเธอริ่ง จากนั้นเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์
เลือก "เชื่อมต่อผ่านแอคเซสพอยต์ (แนะนำ)" เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย เลือก "เชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย" เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอยู่แล้ว