XP-5200 Series

Förbereda din skrivare

Se installationsvideo »

Installera programmet på din Windows-dator och anslut till skrivaren.

Hämta »

Kör den hämtade filen.