Om skrivaren redan visas i "Skrivare och skannrar", välj din skrivare och klicka på [–]-knappen för att ta bort den. Lägg till skrivar- och faxdrivrutinen (för modeller med en faxfunktion) enligt instruktionerna nedan.
Klicka på [+]-knappen.
Välj Lägg till skrivare eller skanner.
Välj Epson-skrivaren i listan.
Välj drivrutinen med skrivarens namn.
Klicka på Lägg till.

Titta i tabellen nedan att du har valt rätt alternativ.
Anslutningsmetod
Skrivardrivrutin
Faxdrivrutin
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Nätverk
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) eller
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = produktens namn. YYYYYY = MAC-adress, 6 siffror. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP-adress
Obs!
När du har lagt till drivrutinerna behöver du bara göra om det om du ändrar anslutningsmetoden eller använder en annan produkt.
Kontrollera att produkten är på och ordentligt ansluten till datorn med en USB- eller nätverksanslutning.
Det kan ta en stund att söka efter faxdrivrutinen. Vänta tills faxdrivrutinen visas i listan och lägg sedan till faxdrivrutinen med samma procedur.